Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

SAFLE MR. LLOYD j GEORGE.…

MR. BONAR LAW A 1 WILSON.…

.ATHRAWIAETH HODGE.

ICWRS Y RHYFEL. I : s

-,----I D I W E DDA RAF.

BWYD YN LLE CWRW. j

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BWYD YN LLE CWRW. j < Y mae He i ofni fod y.r hyn sydd yn newydd da i'r mwyatrif Jl1 newydd drwg i leiafrif gK» iuosog, lef, llai o gwrw a mw y o faivi> orweli gan ambell adyn newynu na cholli ei 11 .lasiad cwi^y a bodlona'r I.a.li! ai- welfed cwp- ,w.rdd gwag yn y cartref os v caiff ef wydriad r.iiawn yn y dafarn. Fodd bynag. bwriedir cyf- yngu ar y gwneuthuriad. ac ar eil y cyntaf o i E' vea Haw dyd-d: awgrymiadol iawn j i'r rned-cKvyii—ni cheir eymamt o gwrw, I gvvin. na gwiiod ar y farchnad o ddeg. ar hug- j a'n y cant. Rheolwr y Uwyd sydd' wedi dod j i'r penderfyniad hwn ar ol gwneud' ymchwil- I iad g<>falus i'r ffeithiau. a rboddi ystyiiaeth II ddwys i'r amgylchiadau. Cymev&d'wyir yr anogaeth hon gan y Cyngor Rbyl'fel'. ac mewn car.iyniad cyflwynir Mesur i'r perwyl yn ys- I tvid y Senedd-dvmor nesaf, Oherwydd y eyfyngiad uchod1 ceir mwy o haidd, "IiI" gi-I a defnjdd'iau bwyd eerill ar y farehnad.* Gol- j yga ymhellach y bydd mwy o dryeiau a Hong- an at. wasanaeth pethau mwy angemheidiol ( na chasciau cwnv, a haidd i fraga, etc. trelfir llai o 10. a cheir llafur at ameaiiion mwy dyrchafol.

I MASNACH AR Y SUL.

[No title]

Y (JYNGKES LAFUR/

I: s o i) IADTII •11