Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

32 erthygl ar y dudalen hon

I GLASGOED--

K FOURCROSSESI

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

K FOURCROSSES I CINIAW.—Yn ol fei yr ydym yn ^°a! y mae rhcolwvr vr vs?o! yma wedi pend?rtynu rhoddi (iniaw bob dydd yn rhad i tua 20 neu ragor o'r plant mwvaf anghenS. Mae yn ddiameu fod llawer o blant vn dioddef gan fod pethau wedi myned mor ucbel yn e.u pne, ac felly yn gwneud i lawer teulu fethu caol deu- i pen y llinvn vnghyd. Mae hyn yn waith can- [ moladwv iawn o eiddo y rheolwvr. PERSON OL.—Drwg iawn gonym feI ardal cldeall fod Mrs. D. R. Daniel yn wael yn Llundain. D:ymunwn Idol adferiad Hwyr a kuan. COED AEAT LA *TT COED u.—<NU*ywsom fod ym mwr- iad Cbleg Madryn blanu Uu aws mawr 0 good afalau yn y dernyn tir sydd 0'1' tu cefn i'r ysgoI.  ?ORI COED.M.? ?winHan Glasfryn wedi dechreu ca.e] ei thori at waaanaeth y IJvwodraeth. y GENJiADAETH.—Yr oadd Efrog yn un olr ccnhadnri oedd yn pregetbu ynglyn a'r .chod yn Waenfawr. tITefyd vn ddiweddar, rhorldodd Mrs. Jones de i lioll blaflt ysgol Sul yr Eglwy. ANlFELIIATD YX MMW.-Mae cydym- yr holl ardal yn fawr a Mr. John "Ones, Tanygraig, yn colli cymaint o'i alli- fpiliaid. Sicr v bunsai pawb yn dangoa hyny i yn amgen nag mewn geiriau pe buasent yn wyned ar eu gofvn, pan ei fod ei ar teulu oil L yn gA'anvdogi >n earedig, yn bynod-feH"y wrth L T tlawd. a phob amser yn haelionus at bob "Tf aehns da. Y'NYS BNIXJ.—Mae ^ari M'v. Llewelyn Ellis, argraphvdd, Pwlilwli. lvfr bychan wedi dod al-an, o waitli Thomas Jones, Aberdaron, YH rlioddi hane^ yn fyr a dhryno Ynya Enlli a'i thra^dwlia lnu. Mae yr argraphiad CYlIt. stf wedi ei werthu via dlwvr, ac mee yr ail ar ?y?chred'a? yn a'tt. Mae yn ny?r bychan ddyddorol i bawb sydd caru haneeiaeth o'r ddvddc,rol i ]3awb sydd carti han--6iaeth o'r WEDI AXAT^U.—Drwg genym ddeall fod fr. William Jones. 1 Ma-tioe Street, wedi pi u,;i,%fu tra vn wweithio mewn un o r weith- fevddl glo "VTI v Deheudir. Hefyd. Mr. Hugh firiffith, Went View, Tntau wedi cael ei anR-fu ba yn gweitlro vn Wrecsam. I>ymanwTi i'r jll weVthnd hUlln. TROI YCHWANEO 0 DTR.Mae a-mr.N-W ffwmwvr vn vr ardal yn bwriadu troi yeh- fcvaneg o dir v tymor hwn er cael ychwaneg o Vropiau. Sicr fod hyn yn anliawdd gan fod jgyinaint o'u gv;tisijiaetliyddion yn cafll eu lilw i'r fydiin. Mie yn yr ardal hon luaws JTermydd mawrion, yn diroedd (la. ar hyn o flryd yn cael eu gosod b1 tir pori. pryd y JfiUesid t'U troi ac y geTlid cnel Ifopiau ardd^rchog ohonynt. Buaaai llawer vn gwneud tnir os nad pedair o fferm- ,dd by-hain. a. ?alM teu?n fyw yn ?ysuraa ?nddynt, ond en  Vnddynt, ond eu cael am ardreth resymo l

.-:1IEDDYGINIAETII NATUR.…

BETHCSOAI

WAENFAWR.__1

Advertising

I HARLECH -HI

I LLANRWST I

FE DDYBLA PHOSPHATE WERTH…

IBEDDGELERT -I

I TYOWEILIOG

I BETHEL

BALA

LLANRUG I

PWLLHELI I

Advertising

I COLWYN

ABERYSTWYTH I

I PENMAENMAWR. I

0 NEBO -PR LLAN I

" - -11 ?- RKYD-DOU A'R CYFFIIMIAU…

ISUDD IACIIAOL DAIL CARN YR…

CLYNNOG I

I GARN A'R CYLCH

LLAN'FAIRFECHANI

ITOWVN -1

IABERDYFI I

CYNYRCHU GORMOD 0 I WENWYN.

: TALSARN j

Advertising

-.,;; O'RODARON I I R DOWYRYD

Advertising