Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

32 erthygl ar y dudalen hon

I GLASGOED--

K FOURCROSSESI

.-:1IEDDYGINIAETII NATUR.…

BETHCSOAI

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BETHCSOA I CAPEL TREFLYS.—Cynlialiwyd y cyng- he.i,d:d. blynyddol yn NhreifiyB, nos Fercher tHweddaf- Methodd Dr. Lumley Roberts a fcod yn bresenol i lywyddu, ond gwnaed y gwaith hwiiiiA-, ac hefyd arwain, gan y gwein- 1 oog y pavch. T. L. Joseph. Awd drwy y rhaglen ganlynol yn feistrolgar a hwyliog C;n:wyd oenillion gan Miss Augustine IParry, M.erlan 'Martyrs of the Arena,' gan y Cor IMeibicn. diii ii,i-we,nia-d Mr. D. Bangor Jones; 'Y r Haf,' gan y Cor Marched, dan ^.rweiniad Mr. G. Jones (Gutyu Mavvrth); can ga,ii Mrs. Jones, Tregarth; caaiodd y Cor JVIeibion, 'Wyr Philiatia' deuawd, 'Sibryd yr A wen,' gin E. M. Jones a Blodwen Wil- lioms; cnudd y Cor Merched 'Comrades' Song of Hope, a charvwyci 'Y Mynach Du* tjan Mr. Bob Davies, Wedi i Mr. Temple Hughes ganu '0'1' Niwl i'r Nef: ymunodd. y <'dau gbz- i roddi datganiad effeithiol o Tevrnasoedd y Ddaear." G ALWAD WE INI DO G. —Nos Sabboth oíweddaf bu y Parchil. J. E. Hughes, Caer- nprion; Tlionias Lloydi, Uanberis; Mri. W. Owen, Carneddi, a William Roberts. Gerlan, yn Jerusalem ar ran v Cyfarfod Vlsol yn derbyn llais yr eglwvs ar alw y Parch. AJun T. Jonett. Llinfaircaereinion, i ddod yno yn fugail. Hysbysodd y cenhadon fod; y bleid- lais yn dangos fod yr eglwYB yn hollol unfryd- ol yn galw y gwr paxchedig yn weinidog iddi, a JJoiigvfarchwvd yr aelodau ganddvnt ar yr Ulifvyaedd a. ddanghoswyd.

WAENFAWR.__1

Advertising

I HARLECH -HI

I LLANRWST I

FE DDYBLA PHOSPHATE WERTH…

IBEDDGELERT -I

I TYOWEILIOG

I BETHEL

BALA

LLANRUG I

PWLLHELI I

Advertising

I COLWYN

ABERYSTWYTH I

I PENMAENMAWR. I

0 NEBO -PR LLAN I

" - -11 ?- RKYD-DOU A'R CYFFIIMIAU…

ISUDD IACIIAOL DAIL CARN YR…

CLYNNOG I

I GARN A'R CYLCH

LLAN'FAIRFECHANI

ITOWVN -1

IABERDYFI I

CYNYRCHU GORMOD 0 I WENWYN.

: TALSARN j

Advertising

-.,;; O'RODARON I I R DOWYRYD

Advertising