Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

32 erthygl ar y dudalen hon

I GLASGOED--

K FOURCROSSESI

.-:1IEDDYGINIAETII NATUR.…

BETHCSOAI

WAENFAWR.__1

Advertising

I HARLECH -HI

I LLANRWST I

FE DDYBLA PHOSPHATE WERTH…

IBEDDGELERT -I

I TYOWEILIOG

I BETHEL

BALA

LLANRUG I

PWLLHELI I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PWLLHELI I TOLL Y RHEILFFORDD.—Nid oedd tocynau manhnad i'w cael ddydd Marcher end o Fryncir ac Afon Wen—ddim o Gric- cieth a Phorthmadog. COFIO'R FLWYDDYN.—Bu ga.n aclod-au capel 'Saesneg Ala Road (M.C.), gyfres o gy- forfodydd yr wythnos ddiweddaf, er cof am 1887, pryd y seydlwyd yr eglwys. :Pregoth- wyd gan y Parch. J. Pnleston Jones a'r Parch. H. Barrow Williams, yr hwn hefyd a ddailithiodd. Ac yn goron ar yr oil cynhal- iwyd gwledd de gymdeithaaal. Yn ystod y 30 mlynedd diweddaf bu i'r eglwys bump o weinidogion, ac yn eu mysg y Parchn. R. J. Rees, M.A., Aberystwyth; D. Morgan Rich- ards, Utica; a'r diweddar Barch. E. Myrdd- in Rees. CWYMPO YN Y RHYFEL —Drwg iawn genym gofnodi marwolaeth Preifat John Pritchard lboinas, mab Mr. Wm. Thomas, Fronoleu, Carnarvon Road. Bu farw tra yn ymladd droe ei wlad yn Flanders. CLA-DDE, DIC,.AETH.-Yn Denio y cladd- wvd Mr. Wm. Jones Talcymerau, ar yr 20fed cyfisol. Gwasanaethai y Parch. H. H. Wil- liams (B.). Amaethwr profiadol, diwyd a. da, oedd e fe, ac aolod ffyddlawn o eglwys y Tab- ernacl. TROSGLWYDDIAD.— Ddydd Mercher darfu i'r Ynadon odroBglwyddo trwydded y Rival Inn, Llanaelhaiarn, oddiwrth y diwedd- ar Mr. Toleman i Mrs. Toleman. CYNGEtRDD CYSEGREDIG.— New Sul cyn v diweddaf. cynhaliwyd cyngordd cysegr- edig, yn y Traeth, pryd y cymerwyd rhan gan Mrs. Hugh Pritchard, Miss Barker Jones, Mr. J. Page Roberts, Mr. W. J. Roberts. Mitre Place, a Mr. Hughes, Nant Temperance Inn (adrolcll. Llywyddii Mr. Sam. Evans. South Beach, a chvfeilid1 gan Mrs. Pritchard a Miss Sissie Roberts, Maes Stores. Trefn- wyd y rhaglen gan Mr. J. Page Roberts. SAETHU SAW-DL DYN.-Darfu i Mrs. Jones, Tower Hotel, ofyn i Mr. J. Plas Jones, Picton Castle, fyned i saethu yr adar ddifeth- aiit ei chnwd ar ei fferm yn y Garn, ddydd Sad wrn. Cymerodd Mr. Plas Jones ei wn ac aeth. Ar y ffordd i fyny yr allt safai efe a Mr. Robert Jones er mwyn edrych ar haid o golomenod ^wylltion ehedent uwch eu penan. Tra yn gwnevd hyny dyma.'r ergvd o'r gwn; tarawodd yr haols yn erbyn y ffordd, yr hon oedd wedi thewi ac yn galed iawn. ac yn y gwrthdarawiad aeth rhai o'r liaels i sawdl ddeheu Mr. Robert Jones. Gan nad oedd meddvg wrthlaw yn y dref, cymerwyd y bach- gen i ysbvtty Bangor, ac ymge!eddwyd ef yno. Cafwyd nad oedd y briwiau mor ddrwg ag v tvbid a,r v cvntaf. CALJ o HYD. —Gadawodd Mr. W. Mor- gan Efans, Arlunfa. ei alwedigaeth ac aeth i weithio mown llaw-weithfa ym Mirmingham, er mwyn helpu ei wlad. Yno ffurfiodd gor o Gvmry., a phan gvnhaliwyd eisteddfod: yn y lIe ymddanghosodd y cor mewn cystadleuaeth gorawl. ac eni'lodd v gamp. DAU DRENCT-IOLIAD.-Ar yr 20fed cyf. cvnhaliodd Mr. O. Robyns Oweii ymchwiliad i achosion marwolaeth Mr. William Roberts, paentiwr, Mr. Wm. Purnell, trafaeliwr. Bryste. Yn achos Mr. Roberts dywedwyd iddo lithro tra yn gweitliio ar do ty. disgyn ar do cegin gefn, ac wedyn i'r cefn, lie y cafwyd ef wedi marw. Barn Dr. R. Jones Evans oedd iddo farw o effeithiau y godvtm, a dvchwolwyd rhe:thfarn o "Farwolaeth dilan.weiniol."—Am Mr. Purnell dywedwyd iddo syrthio ar yr heol a marw. Dywedodd Mr. Dan Thomas, cigydd, iddo weled y corph ar vr heol, a chymerod.d ef i'w dy ,-nis gallai feddwl -,tm ei roddi yn y He anvmunol oedd gan y Cynghor i gyrph, yn y Maes.—Yr Ar- olygydd OWn a ddywedodd fod y tranredig wedi bod, yn \-mgynghori yr wythnos flaenorol ynghylch eyfh-r ei J1;alon a. Dr. Evans, FfeB- tiniog, ac ia Dr. Wynn Gr mth cyn hv-niiy.- Dyfarnwyd iddo farw o afiechyd y galon.—Y CTwner a, Mr. T. Evans Hughes (blaenor y rheithwyr) a fawr ganmolasant ddyngarwch a cha\^digrvvydd Mr. Thomas, a phasiwyd pen- derfyniad i'r perwyl hwnnw, ac hefyd pen- derfynwyd trau sylw y Cynghor Tref at y "mortuary" rnymunol yn y Maes.

Advertising

I COLWYN

ABERYSTWYTH I

I PENMAENMAWR. I

0 NEBO -PR LLAN I

" - -11 ?- RKYD-DOU A'R CYFFIIMIAU…

ISUDD IACIIAOL DAIL CARN YR…

CLYNNOG I

I GARN A'R CYLCH

LLAN'FAIRFECHANI

ITOWVN -1

IABERDYFI I

CYNYRCHU GORMOD 0 I WENWYN.

: TALSARN j

Advertising

-.,;; O'RODARON I I R DOWYRYD

Advertising