Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

32 erthygl ar y dudalen hon

I GLASGOED--

K FOURCROSSESI

.-:1IEDDYGINIAETII NATUR.…

BETHCSOAI

WAENFAWR.__1

Advertising

I HARLECH -HI

I LLANRWST I

FE DDYBLA PHOSPHATE WERTH…

IBEDDGELERT -I

I TYOWEILIOG

I BETHEL

BALA

LLANRUG I

PWLLHELI I

Advertising

I COLWYN

ABERYSTWYTH I

I PENMAENMAWR. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I PENMAENMAWR. I YR INSTITUTE.—Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Sefydliad y Dynion leuainc, nos Lun, Mr. S. T. Phillips (v llywydd) yn y gadair. Etholwyd Col. C. H. Darbishire yn llywydd am y flwyddyn ddyfodol, a'r rhai a ganlvn yn is 'ywyddion: Mr. J. H. Higson, Capten Cemlyn Jones, Surgeon-Major J. R. Williams, Dr. Moreton Roberts. Mr. E. E. Meacher, a Mr. W. H. Darbishire. Ethol- wyd Mr. R. H. Edwards, gorsaf-feistr, yn gadeirvdd v Pwyllgor Gweithiol, a, Mr. D. A. Bryan yn is-l. vwydd, Mr. Glynne Williams yn drysorydd. a Mri. F. Dunbauand a J. E. Wil- liams yn ysgrifenyddion. Dywedwyd fod yna 124 o aelodau yn porthyn i'r gymdeithas, a 46 oho-ivnt vn gwasanaethu eu pw'ad BATAT TWN Y CHW ARELWYR.— Dydd LInn, ymadawodd 39 o ddynion o'r chwareli i vnuino a'r Fataiiwn a ffurfir gan Cel. Dar- bishire i wnend gwaith ynglyn a'r chwareli yn Ffrainc. Cyn ymadael srwahoddwyd nifer mawr o r dvnion i ginio i Westy Bron Ervri. Ymadawodd nifer o ddnlion hefyd ddydd Mercher. IV" hefvd heddyw (ddvdd, Llun). CYNH-TLO.—-Mae v mvvlleor affurfiwvd i gymeryd i fyny y gwaith uchod wedi dechreu ar ef waith da, ac mae nifer o prvfarfodydd o'r pwyllgor wedi eu cvnal yn diweddar. Dy- wedir eu bod wedi deehreu c-asglu hen bapur- nu. Hefvd. y mae'r pwvrgor am wneud t'-efniadau i gaselu hen boteli, tyniau. notiau, A-e, Mae canrren o Gymde'thae Gvnh'ilo v Rhyfel wedi ei ffurfio. NOR TIll yn YsfoWy Jerusalem, cvnhn.liwyd cyfarfod cvhoedduo. dryd: v traddodwvd anerchiad ar "Gvnildeb yn ystod y Rhyfel," gan Mr. E. R. Davies.

0 NEBO -PR LLAN I

" - -11 ?- RKYD-DOU A'R CYFFIIMIAU…

ISUDD IACIIAOL DAIL CARN YR…

CLYNNOG I

I GARN A'R CYLCH

LLAN'FAIRFECHANI

ITOWVN -1

IABERDYFI I

CYNYRCHU GORMOD 0 I WENWYN.

: TALSARN j

Advertising

-.,;; O'RODARON I I R DOWYRYD

Advertising