Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

32 erthygl ar y dudalen hon

I GLASGOED--

K FOURCROSSESI

.-:1IEDDYGINIAETII NATUR.…

BETHCSOAI

WAENFAWR.__1

Advertising

I HARLECH -HI

I LLANRWST I

FE DDYBLA PHOSPHATE WERTH…

IBEDDGELERT -I

I TYOWEILIOG

I BETHEL

BALA

LLANRUG I

PWLLHELI I

Advertising

I COLWYN

ABERYSTWYTH I

I PENMAENMAWR. I

0 NEBO -PR LLAN I

" - -11 ?- RKYD-DOU A'R CYFFIIMIAU…

ISUDD IACIIAOL DAIL CARN YR…

CLYNNOG I

I GARN A'R CYLCH

LLAN'FAIRFECHANI

ITOWVN -1

IABERDYFI I

CYNYRCHU GORMOD 0 I WENWYN.

: TALSARN j

Advertising

-.,;; O'RODARON I I R DOWYRYD

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

O'RODARON I I R DOWYRYD (GAN Y Wi-LAw. ") Ofnir fod galanastia mawr wedi cymeryd lie ar y mor yn ytod y tair wythnos diweddaf gan fod llawer iawn o froc we"i ac yn cael ei daflh. i'r lan o Aberdaron i Aberdyfi. CSn- wysai goed, damau o longau, ysgerbwd ami i anifail, &c. Cafodd y Parch. H. H. Williams, gwein- idog newydd y Tabernacl iB." Pwllheli. dder- byniad cynes iawn yn v cyfarfod cyhoeddus gvnhaliwyd i'w groesawu. Siaradwyd gan weinidogion Heol, v Parchn. R. G. Roberts, Caernarfon; I dris Thomas,, Nefyn; X R. Edwards. Penygroes, a Henry Rees, Dolgell- nu (cyn-weinidog yr eglwys), a brodvr o eg- lwyg Cwm Bychan, Rhos. lie y bu Mr. Wil- liams yn gweinidogaethu yn fltenorol,-yr oil yn synhwyrol a phwrpasol. a dywedodd Mr. Williams y gwnai ei oi-eu i ddyfod i fyny â'r hyn ddywedwyd am dano. Y mae efe ya olynu dau weinidog rhigarol-v diweddar Barch. Mr. Edwards a'r Parch. H. Rees, Dol- gellau. Hyderir v daw Mr. Edwards ag ysprydiaeth newvdd i fywyd crefvddol y dref —y mae angen mawr iawn am dano. Y noson o'r blaen siaradai boneddwr pobl- ogaidd ar yr angenrheidrwydd fodolai ar i fwy o foch gael eu cadw. Yn ei ymy' ar yr csgynlawr yr oedd ei rri bach megie pe yn deaJI 7 cwbl ddywedid am bwvsigrwydd mochyn. Ymhen ychydig ddyddiau wedvn derbyniodd v boneddwr bost-gerdyn a llun boneddwr yn arwain mochyn gerfydd cortvn ar un ochr, at ar yr oehr arall y llinellau can- lynol :— ROBTX BACH Y CI A'I CANT. Er fy mod yn gi bach diwyd, Yn y ar hyd fy mywyd, Myn'd i'r offis wnawn bob bora, Bydded wlawog, bydded hindda j lo-nd mi glywais, er fy syndod, Fod fy amser Mm a i ddarfod. Er mwyn gwneuthur lie i fochyn, Iddynt hwy gael ham a becyn! Priodolir hyn i'r Caasar A'r Crown Prince—y ddau hen leidar; Draw i'r Workws 'rwyf am fyned I gael lodgin', bwyd a llymed!" •Dangosold Mr. Dan Tl- amas, fjgydd. PwlJ. heli, ddynoliaeth ragorol y dydd o'r blaen. Cwympodd dyn dieithr yn fa-rw ar yr heol. Bwriedid symud y corph i'r hen adeilad gwarthus ddarparwyd gan y Gorphora.eth at dderbyn cyiph diei+ihriaid; ond, ebai Mr. Thomas, Na ni cheir myned a chorph y boneddwr i'r fath le. Dowoh ag ef i fy nhy i." Ac yno y cymerwyd ef. Yn y trenghol- iad hu i weith red fel hon gyffwrdd a chalonau y Crwiier a'r Rheithwyr, a phasiwyd pender- fyniad yn datgan edmvgedd o weitiired ddy" n- garol Mr. Thomas, ac yn diolch iddo am ei garedigrwvdd. « Er yr holl ddarganfvddiadau meddygol, v mae mwy o son yn Lleyn nag erioed am diphtheria. Y mae degau o achosion wedi digwydd yro yr wvthnosau diweddaf. a chan- molir Dr. lJnyd Owen, y Swyddog Meddvg ol, a Mr. J. T. Turner, yr Arolygvdd Iechyd- ol. am y dull effeithioi y gweithredasant i orchfygu yr haint. I' Trwy ymdrechion Mrs. Yale, Glanafon, Abererch, v mae Women's Institute wedi ei sefydlu ym MhwllheK. Prif amcan y sefyd- liad vw cvnorthwyo i go^i mwy o ymborth, ond traddodir yn y cvfarfodydd misol ddar- lithiau ar wnio. ooginiaeth, srolcbi smwdd,io. c'ldw ty, gweinvddu ar v claf. &c. Gellir gwneyd y sefydliad yn gyrchfan i'r aelodau ddyfod a chynyrchion y tir yno, ac VTIn eu gwerthu yn y farchn'vd a.m' brisiau cyfan- werthol. Trefnir yn v cyfarfod misol de i'r aelodau, a bydd pawb yno ar yr un lefel yn gymaeith isol. Y mae vr amser presenol wedi gwneyd v ddynes gyffredin mor werth- fawr i'r Wladwriaeth a.g vd":w v foneddiges uchaf mewn cymdeithas. Nid gymdeith- i z.m d e i t b asol na gwaed sydd vn rhoddi gwerth ar neb heddvw. ond gwasanaeth i'r wlad. Dy- wedodd boneddiges o urddas cvmdeithasol uchel iawn i mi ychydig hwn o amser yn o y dylaswn i pofio ei bod hi a'r foneddipes a enwai yn olrhain qu hnchau i'r 12fod ganrif. Atebais inau nad oedd hynny o ddim gwerth heddy w—dyddiau Lloyd George oedd I y dvddiau hyn! Aeth ei hwvneb yn fflam- goch.

Advertising