Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

n THE tliiilMt OPPORTUNITY Of EACH YEAR I THIS & FOLLOWING DAYS. Don't fail to send for < Catalogue. It is sure to interest you. LONDON ROAD, LIVERPOOL. I PROFI Y COLWC. :i: DYMUNA G OWEN F S c. R. G. OWEN, F.S.M.C. iWNEYD YN HYSBYS EI FOD AR GAIS LLUAWS « O DRIGOLION ..0I- CARNARVON A'R CYLCHOEDD; <• YYEDI SIORHAU LLB CYPADDAS AT « t BROFI R GOLWG :i: m Si y e..BEE HIVE (TURF SQUARE), CARNARVON- t AO YN BWRIADU YMWELED AB Sadyrnau Cyntaf a'r TrycJydd yn y Mis « »*« ANRHEGION. ANRHEGION. SHOP HIRWAEN, PWLLHEU. Cannoedd o Fodrwyau, Bracelets, Necklets, a Pendants, Digonedd o d (i ewis o Wristlet Watches i feibion a merched (Special Army -Watch luminous dial). Spectols o bob math argyfer pawb. <JOFI WCI1 ALW YN FUAN AM FARGEN, D. GRIFFITH. CAMBRIAN RAILWAYS. EGG AND POULTRY iNDUSTRY. ARE THE welsh PEOPLE allowing THE OPPORTUNITY TO PASS OF ASSISTING THE N A HONS FOOD SUPPLIES by the KEEPING OF POULTRY AND THE PRODUCTION OF EGGS. THE QUESTION ?8 AGAIN VERY FORCIBLY BI?UGHT FORWARD ?H?S?TTE?ENT IN THE PRES S, THAT DURING THE FIRST  ? JAW ?ARy SlI8 YEAR, OVER 7 MILLIONS OF EGGS WERE SCSVKU ?ROM S and .3W, OW FBOM AMERICA. The present is an opportune time to extend the Egg and Poultry Industry In Wales, and the Cambrian Rail-ways Company, through the Agricultural Organisation Society are prepared to arrange lectur addressed by experts, at <?v "?" or Village on the Company's System, free ot cha?). p?t) iniomMLtion, &nd leaflets on the Rearing of Pod"-fy, -T?dTJction, etc., liluli illf(i OF CHAR.C?, or application to t?he g stationm&stera, or to Mr Herbert Williams, Sup?ntendent of the Line, Oswest-ry. ILLIAMd JS>, January, YdYl- rif-: 3-T General Manage*. Cwmni Yswiriol [Cyl.] j Guardian I CW,mnl Y swi!lÇ!] y GnrdiaD 4>» i Prif Swy?.-tt, tO!!D STREET, LTUNDIIN I # —? < > j! CYFALAF WEDI El D??q ? FYNY J? 000,000 ]| CYFANSWM YR EIDDO OPQS 6,9?8,000 <• IHCWM BLYNYDD0L DRQ& ?337,000 IMCWM BLYNYODOL BROT 193879000 <1 Math o Yowiria(mt,j*ao'r Owmni yn ddelio ag ef:— i <[ *AN, TORI 1, y GAN LADRON, C3MBYDAU MOTOR. \4 V BYWYD. SICR, GWYDB j DAMWAIN, IAWN I WEITHWYR, -——— ———— 0 OOBUOHWYLlWR YM MfiOB RHAN 0 OGLRDD OYMRU. < !j TBGBIFENWOH AM RAGLRX AC mnv Y GO AGOBAF. j  Swydd <!fa?erpwfrMT)ALE?TREET.? <[ Yagrifenydd ?'ngmnol:— KENNETH T. GRAHAM. J [% J; <> TELEGRACS: COETMOR, BETHES DA. TELEPnONE No. 6. <J y- W -16, W.J. PARRY. LTD j! OOETMOt R, BETHESDA, N. WALES. ji YARD ORIIH* WALES AGENTS FOll: KYNOCK-ARKLOW, LT.'s HIGH O EXPLOSIVES, CURTIS AND HARVEY, LTD.'s GUN POWDERS, Ji KAY AND CO.'a CELEBRATED RUGBY CEMENT, MELLOTTES' CREAM 0 6EPARATOR CO. j| J[ VWAVAVATAV/-V.W^AWVAV. O WHOLESALE AND RETAIL ISONMONGNERS AND BUILDERS. MERCHANTS, GENERAL HOlJSE FURNISHERS. PERMITTED |j[> LIST EXPLOSIVES, FUSES, AND DETONATORS. i k THE BEST BUILDING HATERIAL8; SLATES, RLARS, \> AND COAL OF BEST QUAL 1 TIES. AT LOW PRICES. ALL MANNER OF QUARRY AND MIfSING TOOLS. RANGES,, GRATES, STOVES, Etc. ALWAYS PREPARED TO TBNDER <> |> FOR SUPPLY AND DELI^SRY. __? |[ I I I i > I I I I I I I I I j i I j I I -Larip Showrooms of Bod EtLad8, Bedding, GnoISM, Oil Cloths, Matting IDd Mata of All Kin& (» I J| Large W arehoutie at Coetmor Yard j j | POWDER MACAZINE AT BETHESDA ]! (' All Ordears promptly attended to. and QelWenea made an the Shortest Notice. (* ( — j- #####.  GLASSES.  CILASSES, -fr $Why Pay a £ 1-1=0 to a Specialist § Why Pay a £ I I :to to a SpecÎalíst # *i The best and moRt reMonaMe place in Wales for *Iwo" properly Miteo ¡ T for all eyesights. The esight. tea" 10 & private 100m by an experienced man. « '? and by the latest cMentinc methods. The eyesight tested and Io :,i,, given ?. tfree. The charge ia made for the glasses only, if required; from Ss. 6d. to 7a.  M., unless a gpld or gold-plated one is required, and these cost a little more. -? N?to the Address- s ? J. HUMPHREYS JONES. EYE SPECIALIST AND LICENSED CHEMIST*  SPECIALIST AND LICE,N,SED CHEMIST. ? CORNER OF CASTLE 8QUABB. Carnarvon* ? (OppoeiteAaton'.). 77 *q* ————. 1 T <' Ruston Proctor Oil ENGINE. ?Mj????????????S? THE BEST Vj^ TBB- MARKB'r I UB ON THE MARKET. 4* B.IEI.P. AM I W,1 r¡ B.H.P. t 10 B  &85 I 9 Plus 5 Per cent advao, 'ÇV. JEJ. Electricity Works, ax. £ N A I 3BAIDGB. | MAE'R GADAF WEM DOD.| MAE'R 6ACAF WEfH MD. Ac mae mwy 0 angen j! | CARTREF CLlV-tiOHYSURPS II j[ Y GA-UAF nWN NAG ERIOED. j[ l! I gyfarfod a hyn yr ydym yn rhooddi If BARGEINION GWIIilONEDDOL | Jt mewn Z jj Couches. I Wicker C'hairs ;• Sofas. I Draught Screens i! !| Easy Chairs. I Hearthrugs. jj j; Chesterfields Coal Box8s. Matresi: Gwellt, Flocks. jj Rhawn a Spring. j| Gwelyau: Haiarn, Coed, a Ph L'a | GRIFFITH JONES AND Co., jj CAERNARFON jj J{ ^BANGOR A PWLLHELI. jj LLONGAU. [ AUSTRALIA BY THE ORIENT LINE. I Via. Cape of Good Hope, Under Contract to carry Hie Majesty's Mails to FREMANTLE, ADELAIDE, MELBOURNE, SYDNEY. BRISBANE. Through bookings to all Ports in I AUSTRALIA, TASMANIA, NEW ZEALAND. Saloon tickets interchangeable with P. and O. ,?,n:eable with P. and 0. ManagerB:— F7Mi-IT & CO., & ANDERSON, ANDERSON, & 00. FOR PASSAGE apply to the latter Firm, at 5, Fenehureb-aventie, Londbn, E.C. or In Carnarvon: W. J. Parry, High-street; Dolgelley: R. C Evans, Einion House; Bethesda: W. J. Parry. Coetmor Yard. ALLAN OOYAL LINE TO CANADA. LIVERPOOL, GLASGOW, LONDON, and HAVRE, to CANADA, NEWFOUNDLAND, & U.S.A. ALLANS 19, James Street, Liverpool; 14, CockspOT Street, S.W., and 103,^ Leadenhall Street, London, E.C. OS OES PESWCH COUGH MIXTURE HUGH DAVIES. Y mae miloedd lawmer wedi cael iachad ac vr. gwneud'eu gofeu i'w gymell ar creill sydd yn =' n! raid cym?ryd and UN DOSE e- profi ei ddylanwad uniongyrchol yn rhvddh a y Phlegm, yn ctirio y Llais, yn cynhesu ac yn cryfhau y Frest. gan weithio pob Anwyd a Chrygni ymaith. DAVIESS COUGH MIXTURE at BESWCH. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ASTHMA. Os gwyddoch am rywun yn dioddef oddiwrth Beswch a Bronchitis, anrhegwch ef & hotel- aid o COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, ac fe'ch bendithis ryw ddydd. Is. 3c A 33. Y BOTEL. HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH ———————f "Y RHYBUDD OYHOEDDUS. CYLOHWYL UE»NYDDOL A CHERDD- OROL "WAENFAWR a gynhelir NOS WENER, PRYDNAWN A NOS SAJ3WRN, EBRlIXt 30 a'r 21,1917. BEIRN1AID I Dr. Caradog Roberts, Rhos, Wrexhaac. Llenyddol: Mr H. Parry-Williams. Rhyd-dda, Mr G. E. Jones, Penisarwaen, Pareit. D. J. Lewis, B.A. Celfydtiyd: Mrs. Vaughan Daviesi, Caraarvoa, Mr Humphrey A. Williams. Te.-tynau Rhydd i'r Byd: I-Datganu "Y BloOOuJll Olaf" (J, Ambrose Lloyd). Trefn R. G. Williams, Pen- bontfawr (gwel y 'Cerddor* Ctrwef. 1916), I Gorau Merched he-b foddant 30 o orif. Gwobr lp 10s Oc ac Electro- plated Jam Dish i'r arwfinydd. 2-D.ilga.au "Awn i eh ware w yn yr eira1* (poor Alaw), I Gora-n Plant cian 17 oed, ao heb fod dan 25 o rif. Gwohr, lp 10s Oc ac arweinffon hardd i'r ar- weinydd. At-elir 10s o r wobr os rz bydd cystaadleuaeth. 3-Unrhyw Ddemawd. Czwobi- 129. 4—Unrhyw Unawd alla,n o Gyfanwaiib. Gwobr 16s a Suite Bag hardkL S-Unawd "Bedd Gljudwr" (W. G. Jdops). Gwobr 10s 6c. 6—Adrodd "Esgj'niad EKas i'r Nef" (E'befi JRM-dd). Gw>br, 10s 6c. 7—Dutchess Set. Gwobr 3s. 8—Black Satan Panel for Fire Screen. Hrwolt* Kte i fod yn eiddo rhodcHs-r y wobi. Rhtr o'i, Testynau i'w ca«l u~wy y post, pr' ceiniog. JOHN W. HUGHES, FVon Tlyfryd, Ysg- YSGOL SIR ABFALM-KW. JL (I Fechgyn a Merched). Prifathraw: Edmund D. -Jor, M.A. n.) Athrawon Cynorthwyoh John Llovd. W. A. Boddows. B.Sc.; W. B. Williams. B. Sc. Athrawesau Cynorthwyol: Mise L. M. M. Adam, M.A.; Miss Mary Davies, B.A. Yn nghydag Athra,wesau profiadol mewn Coginiaeth a Cherddoriaeth. TeJemu: £4 10s Oc. y flwyddyii. Pob macrlion oddiwrtb y Prifathraw. neu— R. LLEWELYN OWEN. Ctere. PWY j.—Mae JOHN PRYDDFiRfCH, L Tj NewNdd. Can-bun, Bamgor, yp I»arhau t fendio .g^»fod o bob doluriao.—Yes- weler ntu anfor^er i'r cyfeiiitid uchod h)?. + + + + + + + +. + :c I ^vvv GWREGYSAU PATENT GRIFFITH OWEN. i i Y OWNEUTHURWYR OWREQYSAU JJUWYAF YN NGHYMRU. I +.. Y # — j V 1~\YMUNA GRIFFITH OWEN, 25 a 27, £ I ) High Street, Carnarvon, hysbysu v V cyhoedd ei fod yn Neillduol yn (Specialist) yn ♦J* ngwneuthunad GVVREGYSAU o bob math, addas i bob amgylchiad, ac i bob oed. O'f .+. haban i'r henatgwr. Y mae Mr. Owen wedi ut'iuio rhan h.;aet,h o'i oes, yn cael ei gynor- -nn gynghorion a chyfarwyddjiadaTi ,4i>it vw tVHiiygvut proSadol, er cael allan y ♦ cynllun gorcu o Wregys i siwtio pob achos o dorriad, ac mae ef yn abl i sicrhau fod 01 Wregyjsau ef yn crynhoi yr anliebgorion hyn. I'R CREFFTWYR A'R LABRWYR ceir eu bod nid yn unig yn gryfion, ond hefyd yn eKmwyth, ae yn meddu ystwythderV i ganiaibau rJiwvddinob i bub ystum curphoi-ol yn unrhyw sefyllfa. Mae hyn yn ddi&mheu yn fantais bwysig iawn. Y wae y Spring Bydd yn&vnt wedi ei dymheru yn ofahis iawn, ac oherwyddhyny y maent bob amser yi, cadw yr un gradd o bwysau ar y toriad, d'yna fantais arall o'u rhagoroldeb. NAC OEDWCH, OHERWYDD Y MAE CANNOEDD WEDI COLLI EU BYWYD- AU WRTH OEDl A GWISGO G WRÆGYS- AU PAN MAE'R SPRINGS WEDI V DARFOD. FE ELLlR FFlTIO Y GWREGYSAU HYN HEB DLOD ODDI- CARTREF, DRWY YSGRIFENU AT MR. Jl OWEN. ANFONIR Y MODD I CHWT FESUR EICH HUNAN G YEA THRO AD V<♦ Y POST. I SEND STAMPED ENVELOPE. ♦♦♦ Cofiwch v cvfeariad.—  ♦ ❖ GRIFFITH OWEN, FPFRYLLYDD. 25 a 27, HIGH bTREET, CAERNARFON. .+.+.4. ,+.+.t!t. ".e. .e.e.+..+.e.+.+. "t. 0+ 0." .9. .+ .+ .f. T ç