Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

29 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

-O -NEBO -I'R LLANI

BEDLINOG, DIE CYMRU I

RHUTHYNI

-TALSARNAU

I.DYFFRYN

MEDDYGTNTAETH NAT UK.

I I COLWYN BAY. I

I NANTLLE

IPENYGROESi

-_-_- - - - AMRYW DRWBLOiV…

I-FOURCROSSESI

i COLWYN I

I BANGOR.I

CWMYGLOI

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CWMYGLO I CYFARFOD COFFA.Nos Fawrth, yng nghapel y Tabernacl {A.), cynhaliwyd gwas- anaeth coffa am y diwedaar Pte. William R. Williams, Tanyffyno-n, yr hwn a fu farw o'r clwyfau a uderbyniodd ar faes y gad, yn nhir Ffrainc. Aed ag ef i un o'r ysbyttai milwrol ar yr lleg o lonawr, a diwedd yr wythnos derbymodd ei rieni fryseb yn eu hysbysu iddo farw yno ar yr 22ain cyfisol. Yr oedd yr ymadàweclig yn wr ieuanc siriol, tawel a chvm- wynasgar iawn. Collodid ei briod ychydig flynyddau yn ol, a gadawa eneth fach i alaru ei cholled ar ei ol. Cydymdeimlir yn fawr ia.wn a'i rieni, ac a'i chwaer, Mrs. E. Jones, Brynhyfryd. Daeth nifer fawr ynghyd i'r cwrd'd nos Fercher, ac yr oedd yn amlwg fod crvn ddwyster teimlad vn v cyfarfod. Cym- erwyd rhan yn y cyfarfod gan y Parchn. T. J. j Teynon a W. G. Williams, a Mr. J. G. Thom- as. Chwareuwyd y "Dead March" gan Miss j Lena Thomas, Tanybryn. Gwnaed offrwm i'r teulu yn y cyfarfod. Ar ol canu "O Fryiv iou Caersalem ceirgweled." diweddwyd trw i weddi gan v Parch. T. J. Teynon. Wele etci j, un o gysgodion tywyll y rhyfel erch yma wedi cyraedd i'n pentref tawel. Gwyn ei fyd na ddeuai heddwch i'r byd. Brysiedi y dyddiau y cawn weled ein bechgj'n hoff yn dychwel yp 01 i'w hen aelwVdydd. YN GWELLA.—Hyfryd iawn yw deall fod I' Mrs. Jones, New Street, a Mrs. Jones, Alex- andra, yn gwella mor ddaar ol y salwch blin I fu arnynt. COLLI TAD.—Drwg genym oedd clywed am farwolaeth Mr. Morris Roberts, Drwsy- j coed, sef tad Mrs. J. T. Jones. Bryntirion. j Un o'r bechgyn fagwyd¡ yn C,ae'r Llo. Bedd- gelert. Gwr tawel, ac un a fawr hoffid oedd |j ef. Mae ein cydymdsimlad yn fawr 6 Mrs. Jones. ADREF.—Do oedd genvm weled Pte. Tom- my Hughes, Tangraig, a Sergt. Thos Roberts, Bryncrwn. adref am dro, ac yn edrych mor I dda. Bu Sergt. R berts am gyfnod mewn ysbytty milwrol ym Malta, wedi ei glwyfo yn nhueddau Salonica. Hvderwn iddo gael llwvr adferiad. Deallwn v bydd* yn gorfod troi'n j ol ddechreu'r wythnos.

GLASGOED

CONWY.

Advertising

r ITA-LY-S AR N

PENMAENMAWR

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

Advertising

I P-MM"=!"J'-.BL--————————…

IABERMAW

CRICCIETHi

I PORTHMADOG

IRHIW5IATIC AC ANHWYLDEB Y…

ILLITHFAEN

Advertising