Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

20 erthygl ar y dudalen hon

,lONDON CITY AND MIDLAND BANK…

AMDDIFFYN Y DEYRNAS.

MASNACH YR YMHERODRAETH.

TOWYN YN CIIWIP. I

Advertising

PLEIDLAIS I FERCH-i ED.

OR CHWAREUDY lIRI FFERM.

LONiwiÙk:¥DD.1 ? LONGAWL NEWYDD.I

IMERCHED AR Y TIR.

IPENBLETH BWL- I GARIA.t

Advertising

I" ARIANDY Y NATIONAL I HUVINGIAL.

GWENITH A PYTATWSI

SUDDO DEGO LONG A U

IEIRA ERYRI. I

Advertising

SENEDDWYR SIAR-ADUS.

I=t TAN MAWR IYNG NGHAERDYDD.

PWNC YL IECHYDI

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PWNC YL IECHYD I Y mae hen wir yn bod sei irwyth mewi pryd arbeda naw" a phe cymerem gamrat priodol i atal yr afiechyd pan dyrr allan gyntaf arbedid naw allan o ddeg o'n hafiecb ydon teoluoL Y mae meddyglyn o Grwilyn Evan's Quinine Bitters, o'i gymeryd paL deimlwch allan o hwyl yn bwyth mewn pry.: Y mae cwestiwn o iechyd yn un ay øyd,1 yn Bier o'n cyfarfod rhy wbryd yn mi uenig pen y mae yr Anwydwst mor gyffredin ag yn awr; felly y mae yn briodol gwybod beth i'w gymeryd i atal ymosodiad yr aSecb yd gwanhaol hwn y dyferwst heintiol nor, anwyd o'r fath waethaf-ootb. yw gymeryd pan yn dioddef afiechydon difrifol. Cydn3 byddir fod Gwilym Evans' Quinine 13itteri y feddyginiaeth arbenig ore-l at yr Anwyd wat yn ei wah&nol agweddau gan ei fod wed- ei baratoi'n ofalus grda Qninine a sylweddau ereill sydd yn puro y gwaed, yn dda at yr a!1I Trenliad 0. holl afiedhydon y rhaid eu hym ladd gyda tonic at y nerfau, ac at gryfhan Dyna farn y rhai a'i profasant; y mae Y" amhrisiadwy at Anwyd Enwynwat, afienb ydon difrifol, neu wendid yn codi oddia* Ddiffyg Cwsg, neu bryder, pan y mae 3 corph yn wan a dinerth. Treiwch ef yn dd1 ymdroi. Anfonwch am gopi o bamphledyzt ye cynwys tyatiolaethall. Darllenwch y cyfrp. yn ofalus ac ystyriwch hwy. Ina prynvr6 botel (gworthir mewn dau faintioli 2s 10 < 4s 6c) yn siop y fferjjllydd agosaf, ond pan 1" prym gwelwch fod enw Gwilym Bvans

I MARCHNADOEDD