Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

26 erthygl ar y dudalen hon

DYFFRYN CLWYD

Advertising

PWLi.HEUI PWLLHELII

.. -. - -I DINAS MAWDOWY I

IBETHEL A'R CYLCHI

CAERNARFON. I

Advertising

IBETHESDA

SUITS GIVEN AWAY

LCANRUG

NOOiON a LEYM

I - - -,- - - - - ! SUT I…

Advertising

I LLANRWST

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I LLANRWST GERDDI 1 BAWB.—Mae d'euddeg wedi ymofyn i'r Cyngor am a-llotanents (gerddi) rtydd yn eael eu cynyg iddynt,. Mae y Cyng- hoirwyr W. J. Roberts a John Wilhams wedi yingym-ei'yd a'r gwaith o'chwilio am faes cyi- I () chwilio am f-a-es ey?t- addad at y gwaitli. Y GWiRi-ODDOLWYR. 'Dooth Ar- glwydd Mostyn i'r Concert Hall, not Wen- er i arolvgu rnanau Llanrwst a Bettws-ycoed, o'r C.V.K, a mynegai ei fc?ddlonrw?dd aX eu pM-iIajt?irwydd ?T. eu hymarferion. j Mae y rhew yn dal o-hyd, ac edrycha Afon- Conwy megys yr Y uken yn Klondike, yng nghamol y gaeaf. Mae ar ei gwyiveb aim iidiroedd "ice flows" crwn, yn ymwasgu fyth yn erbysi eu gilydd, ac 'hefyd mae y lianw wedi taflu rhew ar ei gla-nau nes moment wedi ym-bentyru latheni o ddyfn o Glan Conwy i Drefnw. Cynhaliwyd eyfarfod Q ymreolwyr ysgol- IOn y Cyngor nos Lun, pryd yr hysbyswyd fod Mis Menai Williams, merdh y prif ath- raw. wedi ei gofiod yn ysgol y babanod, a -Nliss Jejuiae \viKiam.s, Ffrith Uchaf, i fod yn brii athrawcs hyd nes y penodir uiu yn des'fyno!. Ddvdd Mawrth diw-eddaf cynhaliwyd cyf- arfod o rieni plant o'r wlad, sydd' yn myn- ychu -r Y sgol Ganolraddol, i gymeryd 'i ys- ye  ,Li y tyriaeth sefyllfa y plant yn ngbolwg y ffaith nad oedd yna 'trains' iddynt am 2 £ o oriau ar ol terfvnu yr ysgol'. Petiderfynid gwneud archeb ar y pwnc i'r Governors. Cynhaliwyd cytan>; >ydd mewn cy-,ylltia-di a'r "Genhadaeth G.en,ed!aethol" yn y Church House, Hos Lun, pryd yr anerclnvyd y -eN-f-aa,- fod gan y Parch J. Hairier Lewis. os Fawrth a Mercher an-erchwyd cyfarfodydd: o'r chwiorydd gan Miss Griffith, Machyn- lleth. Yn ingliael Seion, noe Sul, chwareuwyd ar vr a!an y "Dead March" gan Mrs. J. M. William's mewn coffadwriaeth am y diweddar Mrs. Jane Jones, v Bowls. Pam ddaeth amaetjiwr i'r farolifnad ddydd Mawrth, gyda phytatws, yr oedd wedi ei am- gvlohynu gan ugeiniau o ferched cyn i'r drol stopio. Ga(odd ymadael a hwynt mor fuan ag y gallai eu pwyso. Nid oes siwgr i'w gael ym masnachdai y d'ref yr wythuos hon, a mawr yw y cwyno o achos hyny. Llywyddodd Mr. Mattew Roberts, U.H., dros gvfarfod o Gvngor GeirifMtydd, ddydd Mawrth, pryd y Saa-llmwyd liythyr yn cwyno oblegid fod 'trains' y farchnad ddim mewau grym, a phenderfvnwyd gwneud cais at gwm- ,ig y rheilffordd i -,iniatau 'train' 'fyddo'n; cyrraedd Llan^wst odd.eutu- 10.30 y boreu, bob dydd marehnad a ffair. Daeth llythyif oddiwrt.h Fwi'dd v Llvwodraeth Leol yni rjhoddi caniatad i'r Cyngor roddi gollyngdod 0'1' ddeddf iechydol ynglyn a chadw moch, fel y gallai y bwtlhynod ei cadw. Llywyddodd Mr. John Roberts, U.H., dros Cyfarfod neiilduol TribuTti.! Geirionyddi, I ddydd Gwner, pryd yr oedd 'Mr. G. H. Kenrirk, K.C. (cynrychiolydd mihwol) wedi achosi i alw i'w gvfarfod 63 o amaethtwyo" 1: ail fvned dros en hachosion. Penderfy-nwyd: plioddi rhydd'had i fyny i Mehefin '1 i'r rhan hVY3f ohnnA-ri.t, a gor^hymynaswint ereill i fvned i Wrexham o dan arehwiliad medd- Nt,Toll, a'r gweddilT i gael rhvddihad hyd 'nesl yceid rhai V11 eu lie. Wrth vmdda^ngos dros i-ifi amaethwr, gwylltiodd1 Mr. 'David Jones! wfth Mr. Kenrick, a chododd ei lais mewn gweddi fel y canlvn. "Cerdd ymilaen, nefol cymef yma feddiant glan (cymeradwy- aeth mawr gan yr amaethwyr). 1

MAE MAGNESIA YN GWELLA! ITRWBLON…

CAEATHRAW.!

Advertising

[No title]

Advertising

I BYRDDAU-A CHYNCHORAU.

r Cyngor Tref Criccieth

I Cyngor Tref Pwllheli

I CONGL Y SA OI),

... I Nia. DANIEL EVANS, Bryn^yvGw-dvia,…

I "SARZINE" BLOOD MIXTURE.

Advertising