Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

- CWRS Y RHYFEL)

CORFF MEWN YSGUBOR.I

Advertising

CYNLLWYH DIEFLI8 I WENWYNO…

I i CYFARFOD 0 AM*I  i AETHWYR.

TANYBARGOD I

IRHOSGADFAN. I

I-FELINHELI -I

I CWMYGLO I

BETHESDA I

I RHOSTRYFAN I

CRICCIETHI

FOURCROSSES. I

ABERERCH

o WAENFAWRi

- - C.AERNARFON I

Ebenezer

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Ebenezer CWRDD COFFA.—Nos Wener, yn ngbap- el Libanus, cynhaliwyd cwrdd coffa am y di- weddar Pte Arthur Thomas, Bwlch Gwynt, yr h-t,, t gollodd ei fywyd yn Ffrainc, fisoedd yn 01. Gwasanaethwyd gan y Parch. Hugh Ed wards, ei weinidog, Parchn. John Owen, St. Mary William Griffith, Disgwylfa, ac R. H. Watkin, Dinorwic. Rhoddwyd 'cymeradwy- aeth uchel i Arthur Thomas. Yr oedd yn hynod wasanactligar g'da'r acholi, yn enwedig gyda chaniudaeth y cyse.gr. Cydymdeimlir yn ddwys a'i fam a'r teulu yn eu pmfeddg- aeth cbwerw. MARiWOLAETHAU.—Tra wrth ei gwaith yn y Gorlan Isaf, boreu Mawrth, yn hyTiod ddisymwth bu farw Mrs. Jane Williams, Tai Gerddi, yn 64 mlwydd oed. Gadawyd hi yn weddvI gyda thuaid o blant bycliain i'w magn. Gweithiodd yn galed, o'r naill dy i'r Hall i'w magu. Yr oedd yn wraig hynod daweJ, a gwnai ei gwaith yn hollol ddirwgnach. Uedd- weh i'w Iwch.—Boreu Tau, bu farw un o hen gyineriadau hynotaf Plwyf Llanddeinioleh, sel 'Dr. Roberts, PIas Eryr gynt, sef yr hen D'tioc- tor C.,ist-ell. Yr oedd yn af1;"s i 80 mlwydd yn y Cactell Llanddeiniolen. Dygwyd ef i fvny yn feddyg a graddiodd yn M. n, Prio-.lodd a i'r d-iweddar Mr. Ellis James, Vaynol. Tv'nllwyn, wedi hyny. Ar ymadawiad ei f:awd-yng-nghyfraith d,ih i fyw i Plas Efryr. ac yno y bu livid o fewn pedair blynedd yn ol, pan yr y'mneillduodd o'i alwedigaeth. oe ymgaitrefu gyda'i ferch ieu- en,"{af :'n UppinghHm, Drliwe'd \'1' 1-Hlf dMth. i ai'os i'r Waen, Penisa'rwaen, a, bwriadMi aros vno dros y gauaf. Ond yr oedd arwyddion d:t.d''p'!)o. ac M' gwaethaf ei hen gyfeillion, Dr. Lloyd Williams, a'r Dr. John Roberts, colli y dydd a wnaeth.

Advertising

tiOD1014 0 LEYN

LLANBERISI

Advertising

Family Notices

MARCHNADOEDDI

DAR6ANFYDDIAD PWYSUi f - 'I