Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cwmci Yswiriol [Cy!.] y GMrdiao SEFYDLWYD 1M1. i ¡ M! Siyddla., -11, LOMBARD SMEEI, LLUNDAIR i ——— ???-——— CYFALAF WED! E! DALU FYMY J&1 000,000 CYFANSWM YR E!DDO DROS 6,918,000 INCWM BL YNYODOL DROS 1,387,000 .—-— ?-??—— Math o Yowiriaent mM'r Cwmni yn ddelio ag ei:— WAN TORI I DY GAN LADRON, CERBYDAU MOTOR, BYWYD 8ICRWYDD, GWYDR, ?o. DA.&fWA[N, IAWN I WEITHWYR, GOBUOHWYLBWS YM MHOB RHAN 0 OGLEDD OTMiKU. YOGIVNNW(M AM RAGLEN AC BNW Y GCRUOHWYLIWB ACKMtAF. Swydddfa Lerpt-. 1: 53 DALE,STREET. ? YtgnteayddY-ngiMK. KENNETH T. GBABAM. ? < ?????????????%?%? ? TELEGRAOS: COETMOR, BETHES DA. TELFPIIONB No.8- W..J.PA.RRY. LTD. YCAORF,D TMOR BETHESDA, H. WALES. -.¡,r. -J"'¡- "JIJ.OQ.If_ '\TORTH WALES AGENTS FOR: KYNOCE-ARKLOW, LTO.'tt HIGH ? EXPLOSIVES, CURTIS AND HARVEY, LTD.'a GUN POWDERS, KAY AND C0.'8 CELEBRATED RUGBY CEMENT, MELLOTTES' CREAM SEPARATOR CO. WHOLESALE AND RETAIL IRONMONGNERS AND BUILDERS, MERCHANTS. GENERAL HOUSE FURNISHERS. PERMITTED LIST EXPLOSIVES, FUSES, AND DETONATORS. THE BEST BUILDING MATERIALS; SLATES, &LAB8, AND COAL OF BEST QUAL1TJES AT LOW PRICES. ALL MANNER OF QUARRY AND MINING TOOLS. RANGBS,, GRATES, STOVES, Etc. ALWAYS PREPARED TO TENDER FOR SUPPLY AND D'ELIVERY.. -Large Showrooms of Bedsteads, Bedding, LindeMti,————— —————OiJ Ctoths, 3latong and Mate of AH Kind*.————— #W .W _d- Large alehouse at Coetmor Yard POWDER MACAZINE AT BETHESDA kL, Ordera promptly Attended to. Iilld ¿.JebnTies m&de on the Shortest Nonce. ?????%????????????-??????? CAMBRIAN RAILWAYS. EGG AND i-UULTRY INDUSTR? ARE THE WELS PEOPLE ALLOWING TILE OPPORTUNITY TO P\SS OF ASSISTING THE NATIONS FOOD SUPPLIES by the KEEPING OF POULTRY AND THE PRODUCTION OF EGGS. ???OUFSTMN 18 AGAIN ?VE? FORCIBLY BROUGHT FORWARD THV ? ??EMENTIN'THE PRESS THAT DURING THE FIRST WEEK IN JANUARY THIS YEAR OVER 7 MILLIONS OF EGGS WERJS RECEIVED FROM EGYPT, ano' 360,000 FROM AMmUCA. The preset ip an opportune time to extend .the Egg and Poultry Induah-y ,-n WaJeR, and the Ca.m.bi-ia.n Railways Company, through the Agriculturai Org(llli;¡.tion Soety, are prepajed to arrange lectures addressed iby experts, at, Town or ViHa.go on the Coimpa/ny'a System, fret of cha,rge. Full informa-t?on. and !ea,a?t? on the Rearing of Poultry, Egg Production, etc. ? ?b??,pd FREE OF CHARGE on .a,pplioati<m t othe staticnma.st?rs, or to Mr -iieiT-h?enrt. WiHianM. Supcruitend?nt of the L.mo. Oswestry. g WILLIA'MSON, Qgwestry, January, 1IQH1wT Geri,-ral MajiageT. -=:=:: :==:=:=.===- -=-= T. Raston Procter Oil ENCtM. THE BEST VALUE ON THE MARKET. 41 BHP. &M< ft 7 B.H.P. 640 0 10 B.B.P. ess' P!iM 5 per oemt. ndva-nce. W 3ES. :PO.A.:R.:R,-r Electricity WorRt, :MSEMAt BftIDG.. NID YW i NID YW $ ï ï MORRIS EVANS, I ? ————FJFJESTI?lOG——— ? ? ? YNPBYDJ6BCAM ?? WELLAR DARFODEDtGAETH *1 +r WY NA RHYW AHECHYD ARALL ?? t ————??——— «- ? S ? !\j ? ID C-S8 EISIEU I CHWI FYN?D ODDICABTREF NA PHRYDKRt ? +r AM FOD lllRYW FEDDYQON WED I METH.U, EB CYMERYD M ? i ? poTELAIL CAN UN MEDDY& DAR LLENWCH A GANLYN, A ?- ? GADEWCH IHDO SIARAD DROSTO SI HU?, CEWCH CHWI Y CYFAR- R- t S WYODIAD, YNA BYDDWCH FUL HWY TRAD, YN BABOD I DDIOLCH< ? I ———— ??? ———— ? ? Vedw View, Meant Pi«t<Mu?, ?. 2 UMrw.t. ? MRI. MORRIB jgt&NB A'l GWMNI. nwyl Syra,— ? Tua thair biynedd ym ol yr oedd aSecbyd <y m?chgen <?!<? Y? '?' '? cren IIawer o bryder i ni. Ba yn cael moddion g&M amryw Feddygon, -?- t chymerodj gan on bedatr potel ar hagam (=* bottlea); ond yn U< '?' twella, yr oedd yn myned yn ?a?tb a gwanach bob dydd. j? e ? Yr oedd wedi myned mor ?&n <el nM gailai wefyi! ar ei dr&ed, & ? ? thytiai y mcddyg ei fod mewn gradd peU o'r Dartudedigaeth, M n*? ? ? oedd ond gobaith gwan am ei &Oferlir Y pryd byny cefai* <y mheowrdio i roddi cynnyg ar eicb cyffar- ha chwi, eef ei iro dro«to bob noB bore tg 0!ew Teaiaaidd Morht Zrane, a chymeryd y "Capac!M." DjiliTn cyfarwyddiadan, hawdd gweled Aud y bachien ? yn trwella bob dydd, ac ym mhec tri miBT ar ol dechrem gyda'ch cy- ? t> teihaa chwi p: wedi gwella yn holliach, M mM wedf bod yn bedJUtè isch y tair biynedd <ydd wedi paeio. +> Credaf yn gadam y bmaewn wedi colli fy machjfen onibai am ->> tich meddyginiaeth chwi, ac oddiar hynny y mae yn blewer mawr cenyl gymeradwyo cyifeiriaa Mor''i* ETan* t bawb welam yn dioddef ? yn r;yffel, b. Teimltti mai fy nylecbW!.Id 1w Awyn y dyntiolset.4 hon i'ch ? meddyginiMth, a gaMwch wne*d wnrhyw ddeinydd c'r wcbo? ?. ? >> M' Y gwelwch yn ore*. ?. Ydwyt, gyda Uawer o ddiolcti, ?. Tb* Boya! London Inturan.co, H. WILLIAMS, *inlbury Lane, London District Sopenntendent. ? ? YSGR!FENER AT MCRRI8 XVAN8 A'l GWMNI AM GYFABW_ YDD- ?. -? ? IADAN BYDD ODDBUTU GWIRTH l0a. Y MIS YN DDIGON ? 1 UNBHYW UN I'W DDBFNYDMO. ? ..?. -?————————— ?. ? MORRtS EVAMS&CO.,PFEST!NtOSw.wALEs f %<?4?4?4????????????????? <??Tp???????????????? ??? ?? ?? ? ?????? ? PROF! Y COLWC. ? .:+ (. <? D Y M?N A ?? ? R. G. OWEN, F.S.M,C. ? .? ?WNEYD YN HYSBYS EI FOD AR GAIS LLUAW8 ? 0 DRIGOLION.+ ::CAR.NARVON A'R CYLCHOEDD:: X WEDI SICRHAU Hj3 CYPADDAS AT BROFI JR GOL\VG X. Hifj .+ $BEE H!VE (TURF SQUARE), CARNARVON:: AC YN BWRIADU YMWELED AB .t Sadyrnau Cyntaf a'r Trydydd yn y Mis ??: ? ? =.=:=-=-=-====-=====-=-- :=- ANRHEGION. ANRHEGION. SHOP M!RWAEN, PWLLHEL!. Cannoedd o Fodrwyau, bracelets, Necklets, a Pendants, Digonedd o ddewiso Wristlet Watchesi feibion a merched (Special Army Watch luminous dial). Spectois o bob math argyfer pawb. COF1WCH ALW YN FUANAM FARGEN, D. GRIFFITH. I ..? r ???????????????????????%?%?M?????t?M? I HMlfAlEJU 'R it GAUAF WEOI iM7Ui!)/. Ac mae mwy o angen CARTREF CLYD A CRYSURCS Y GAUAF HWN NAG ERIOED. I g yf ar fod a hyn yr ydym yn rhoodui BAReEINIOK GWIRIONEDDOL <t I mewn <' I Couches. I Solas. Easy Chairs. Chesterfields Wicker Chairs j! ? Draught Screens I- I Hearthrugs. ?; Coal Boxes. Matresi: Gwellt, Flocks< RIiawn a Spring. ? Gwelyau: Haiarn, Coed, a Phres j; GRIFFITH JONES AND 2o,! CAERNARFON ? BANGOR A PWLLHELI. ? **¡#¡¡*;¡¡¡¡ ? GLASSES. ?? i GLASSES, f $ WhyPayaj6t-t-otoaSpecia?st ? Why Pay a£I=I=otoaSpeciaHst i _?.??.? ? :t # '?' The best and mo?t reaaonaMo place m Wales for gia<ssea properly sakM .? '?' for all eyesighta. The ayesight teamed in a pnvate toom by ?n experienced m<in. < b ?' and by tihe latest es i entinc methodB. The eyeaight teatod and all advice given ?. I*" hee. The charge is made for the glasses only, i? requ?ed from 3s. 6d. to 7s.. {- # 6d., unleM a gold or gold-plated one ia required, and these coat a littje more.. ?. Note the AddreM,— '? III J. HUMPHREYS JONES ? BYE SPECIALIST AND LICENSED CHEMIST. ? CORNER OF CASTLE SQUARE, Carnarvon J¡ 1t (oppoaiteABton-. ? ) '7T' *? AUSTRALIA BY THE ORIENT UfsE. Via Cape of Good Hope, Under Contract to carry Hi6 Majesty's M&ils to FREMANTLE, ADELAIDE, MELBOURNE, SYENEY, BRISBANE. Through bookiDga to sJl Ports m AUSTRALIA, T ASL.NIA, NEW ZEALAND. Saloon tickets interdiangeable wiUi P. and 0. Line. Managers:— F. GREEiN & CO., & ANDERSON, ANDERSON, & 00. FOR PASSAGE apply to the latter Finn, at o, Fenchurch-aTenujC, Lon'dbn, E.C.; or in Carnarvon: W. J. Parry, High-street; DoJgelley: R. C Evajis, Einion House; Bethesda: W. J. Pajry, Coetmor Yard. ALLAN UOYAL LINE TO CANADA. LIVERPOOL,. GLASGOW, LONDON, and HAVRE, to CANALA, NEWFOUNDLAND, & U.S.A. ALLANS 19, James Street, Liverpool; 14, Ckxkspur Street, S.W., and 103, Leadechall Street, London, E.C. CUNAt.I) LINE. REGULAR PASSENGBR 4," FREIGHT SERVICES LIVERPOOL-NEW YORK. Londoa-New York, London-Canada. Bristol-Canado-hew York. FOR RATES OF PASSAGE, FREIGHT DATES OF SAILING, & PARTICULARS AS TO LOADING BERTHS. Apply CUNARD L!NE. LiTerpoo LondoD, 51, BiKhopsgti.M, E.C.; ?9-?1, Cockspur Street, S.W. 65, BaJdwiD Street,. BnaCoJ, 18a, High Street, C.udi.a'; M7' :ew Street., BirnUingham j or to Local A gents. ?? YSGOL SIRABERMAW. JL (I Fechgyn & Merched). Prffathraw: Edmund D. Jones, M.A. (Lv;) Athra-won OynorthwyoJ.: John Lloyd, M.A. W. A. Beddows, B.Sc.; W. B. WLlIiarce B.Sc. Athrawesau Cynorthwyol: Miæ L. M. M. Ad&m, M.A. Mias 31ary DaTLes, B.A. Yn nghyda-g Athi-awesau profiadol m<:wB Coginia.eth a Cherddoria«&. Telerau: £4 10? Oc. y Rwyddyn. Pob maryiiod oddiwrth y Prifathraw. neu- R. LLEWELYN OWEN, Y GWAED YWR i BYWYO. OS BYDD Y (.WAED YN CORPH YN NVCHIJ GWtN COCH TANGO TAN 0 wi"BP GOREU BUDD. BUDD IECIlYD Cynwys y budd hwn ynddo ei han holl (uddion a gwir dedwyddwch bywyd, ond i ti "arfer y byd beb ei g&mArfer." hynyna. yn unijg, cynwys befyd y buddion am y rheswm fod mwynha-d gwastAdol o iechyd yn sicrh&u taliad digol! o'r eyfraniad- M, a pho mwyaf y deil iechyd heb fod goreu -8 y sydd yn perthyn JL'r— ".Y-SWIRIANT GEMEDLAETHOL eisian pwyso ami, mwya.f oil {ydd y buddion wedi cvrh&eddyd yr oedr&Q &dda.wedig. MewTi nawej* Lawn o acho-ioT, mewn bywyd, nid oea ra-gorach moddion na'r— GWIN COCH TANGO ddal ysbrydoedd dynion yn fywiog pun fo Ilafur a Iludded caledwaith yn ymoecd ar ea cyrph. Y m&e y TAMCO WINE i'r cyfiyw cai. fel gwLtU & gwlskw i Air erM y sychedig. Cre& waed nc-wydd, bwyda. y uerfau, cryfha.'r gwan, adfywia y biinderus, Uon& yr iselfryd, PURA Y GWAED f"; rhydd egm i'r Uuddedig, bywydoli"tl f'r Na.furwr natunol neu feddylioi, cwag i', a-nhunedd, a bywyd o'r newydd i'r rh&i ) \t j ydynt fel y dylent fod. Mae ei eSeitLML'! I yn ddiattreg. Deuwc.h i deimlo yn jEc 'c eich bod yii derby a ileshAd oddiwrtho. Deu- wcth i deimlo eich gwa,ed yn ffrwd bylif a chynes yn Ucnwi eich gwythienau, ac y!i f7rAl1u BYWYD OR NEWYDO drwy bob Than o'r corph. Os yn ddiifygiol iecnyd oherwydd gwaeledd gwa-ed, neu aj ol rhyw &Rechyd araY, gwnewch eich meddwl i fynu aj* unwaith i geisio potei&id ohono, s&f No. 3. Chwi ferched ieuatcc ag sydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau llwydwyo, yn hwn y mat eich mawr &ngen. TYSTtOLAETH Mra. Hnghea, 20, Talieein Street, Uan- dLcLuo, yn ei Hythy?' iiweddaf a ddywc i. "Mae e ch Tajigo Wme 3-11 haeddu c&a- lH-tlel oddiwrthyf. Mac fy ngwaed pun'G:g :ef ffrwd toreithicg ynof. Anhunedd wedi t<roi yn gwsg melus. Gwendid ac 1 isclder ysbryd wed ?oi, a'm bywyd wedi troi yn fywyd newydd. Dio!ch am i mi glywed am d&no." FferyIIydd Adnabyddus: "&win H&i&ni 11'a.ngo ydyw y peth sydd ar eich genetb fach ei eieu. Nid rhyv m-ffyr ydyw, ond bwyd "organaidd" at y gwaed a'r nerfau, ac y mae y peth goreu y gwn am dano at Waed t.anau a gwendid cyCMdinoL Byddaf yn ei roddi i fy ngwraig &'m plant." Rhodder prawf ar un b&teJt o'r gorfu 3s Sci aH, 2s 6c; trydydd, Is 9c. L'w g3,et galk Charlton, LLuu-wst; Willi&m WiUiam6. Raft lech; Roberta, Porl.ma.doc; Willi&m Üwtll\ Druggist, C<.w<=U, Fenian Fa,wi, p.lheli\ Bowen, Chemist, Criœieth; Mr. Cavià Wil- liAms. St.ag, DoIgcHey Thomas, Ci-ost; Keys, Blaenau; Cha.rlt.\m, .Llanrwst; Tnomas, BM- land Anns; WjJjaInB. D<rug'gist, Holyhe.a.d¡ Lake & Co., Ra.i;gor; Parry Jones, Druggist Peninaeuma.wr; Roberta. Chemist, LIaaiMp- fechaa; EI!is Owen, Bethes<ia; John Ow. Vaynol Arm. Pentir; R. W. OweD, Hal" way, Poitd.norwic.