Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

MARCWNADOEDD

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

MARCWNADOEDD ANIFBII,IA 11). LANCASTER. Ddydd ,}la"sJ-Lh,-Cyften- wadau mwy o fuchod gc<A'o. CyHenwad gwedd&l o biff, cud cyHenwad bychan o m.yt- on. Bugnec, da am biS a mytorL Pi KHan: BiS no i is 3c y pwvs mvton Is i Is 3c. SALFORD, Ddvdd Mawrbh. -Bitmes gweddol yn y farchnad. AnifefLUa-id. 1,6M; .7,warqihe, a godro, 77. pri:nau: Huchod, 8!c t lIs 2}c y pwys; vyn, Ir, 3e la 4c; defaid, Is 2ic i !s 4c; g\art-heg go.dr&, 32p i 43p yr un. BIRMINGHAM, ddydd Mawrth.—Prinder mo<A, a busnes gweddo! BMwn b-.ff a myton. BUt Is i Is 2c y pwys; myton la i Is 4c y ptvys. LERPWL, Ddydd L!"n.—.Cyaenwa.d mwy 0 wartheg, a bnsnfs da. Prisiau Biif ICc. t Is y p\vys deiaid Is lc i ts 3c y pwys mam- ogia.id Ilic i la y pwys. BIRK&'filEAD Ddydd LIon.—BuMtea gweddo!, 850 o anifetliaid ar werth heddyw. l Prisiaa: Buchod goreu, Is 2c i '13 21c; heb fed' cygtal. 1? i Is lc y pWYPo. fd;t VUF.i?IELD, Ddydd Mercher.-<Jyaen- wadau bye?ain o (Mefadd a busnes a.ra?. D?f- a,id o lOc i Is 3c y pwys; ma.mo.?a.)d lOc i lie; biN goreu Is lc ? s? heb fod cy'stal, ¡ lie i Is; gwae4 lOc i l(?e. I CIG. LLU:\DAl. Dydd Llu.-C'yftenwadlau gweddol, end gofvn ar&f. Prisi,m: Bit?, Scot- tish.. 8a 8d to 96; En-ghsh, 8s 6d t(1 8s lOd; Irish 8s 6d to 8e 8d; ehjried hindquarters, Fs 2d to 8s 4d; foreqnartero, (M 8d to 7s. Mut- ton: ScCllttisíh weDhers, 8s to 8s 8d; pwc<! 6a M to 7s 4d; Etigliah wethers. 7s 8<t to 8s 4d; -ewer, & Sd to 7s 4d; Dutch eheep 7s to 7a 4d. Lamb: EngHch, 8s 4d to 9s 8d. S-cet- t-.fth, 8s 8d to 9s. Vea!: Eng'lish. 6s to 9A 4d. Pork: EngUsh. 83 to 9s per 8 T!b3. LLUKDAL\, Ddydd Ma\vrth.— Buamea ?weddol, a cbyHenwat.b.u cvmpdrot. Frisian BiiT, E!igMsh. 8s 6d to 8s lOd: IrMih; 88 6d to 8s 8d chimed hlindquarter3 8-i3d to 8e 4d forequarters 6s 8d to 7s. Mutton: EngLish wetbers 7s 8d to 8s 4d; ewes 6a 8d to 7s 4d. Lamb: Enl-llsh 8s 4d to 9s 8d. Vea,1: Eng- lidh, 63 to 9s 4d. Pork: English 8e to 9s per' 8 Ibs. LJLUNDAiN, Dydd Mercher.-<yftenwa.d- &u gwMdoJ a busnea Mai. Prisian :-JJitf Sccttiah, 8s 6d' to Ss; English 89 3d to 8s 6d IriM. 8s 2d to 89 4d; chiUedhi'Ildqu, 8a 3d to 8s 4d: forequa.ri.era 63 10d to 7sJ Mnt-t<M.- Scottish wethers, 8s 3d to 8s 6d; ewes 6s 8d to 7, 2d Engli-,h wethera, 7a 8d to 8s 4d ewes 6e 8d' to 7s 3d. La.mb: Eng- 1ish, 8a 4d to 8-! 9d; Scottish 8a 4d to 8a 6d. Vea.l: English, 6s to 9s 4d. Pork: Fiigqifshf Ss 4d to 8s 8d yer 8 TI)b-. I YTMENYN. CORK, ddydd Mawrth.—Seconds, 185s- third6, 150s. Ymenyn ffres 182s. CORK, Ddydd Lha.—Seconds, 185a'- third, 150s. Ymenvn Sres. læs. CORK, Dydd Mercher.—Seconds, 186s; thirds 150s; ymenyn Sres 183s. GWAIR A GWELLT. LLUNDAIN, Ddydd M.a;wrth.-Cyflenwad- au gweddol, a busnea da. Pn.ai&u: Gw&ir, 1208 i 150s; elcfor poreu t509; hob fed CV/f- tal 110s i 145s; gwelM. 46s i Sas y Uwyth.

RH1WMATIC AC ANHWYLDEB rY…

IPWNC YMECHYD ----IdwIr

SUDD IACHAOL DAIL CARN YR…

[No title]