Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

25 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

LLANFAIRFECHAN I

FA* NANTLLEI

PENYOROES I

Advertising

I RHUTHYM

I PENMAENMAWR.

I TALYBONT I

I CøNWY. I

Advertising

FOURCROSSES I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

FOURCROSSES I CYFARFOD DIRWESTOL.—^Cynhaliwyd yr uchod, nos Wener, o'r oiaen, yn addoldy Ebenezer. Yn absenoldeb y llywydd penod- edig, arweuuwvd y cyfarfoid gan y Parchi Wmr Jones, M.A. Dechreuwyd trwy ganu ton gynuileidfaoi. Caiwyd can gan Mrs. Wil- liams, Eifion Terrace; adroddiad, g&n Lizzie Williams, Llwyndj'rufi; adi-oddiad oto gan CeBsi Roberts, Tyddyn Shon; can gan Miss Mary Pritdhard, Pefias Uchaf, Llwyndyrus. Cafwyd anerchiad grjTnus, meistrolgar, a phwrpasol, gan Plenydd, Hawdd ydoedd gweled fod' pawb wedi cael itrwynhadi yn y cyfaj-fod. Ar y diwedd pasiwyd, gam fod y cyfarfodydd wedi bod yn mhob capel o'r cylch erbyn hyn, ac hefyd yetyried yr am- gylcliiadau presennol, mai hwn fyddai y cyf- arfod diweddaf am y tymor. Y CrE-NI-IADAETH.-Boreu Sul o'r blaen, yn Ebenezer, M.C., bu'r Parch R. J. Wil- Hame, Learpwl, yn traddodi anerchiad godi- dog ynglvn a'r Genihadaeth Dramor. ADDYSOU.—Gweliwn eto fod rhai ardal- oeddi a'i llygad yn agored, gyda golwg ar ddysgu eu poblv ieuanc mewnllawfur, a typio. etc., a'u bod wedi dechreu o ddifrif ar gadw dosbarthiadau.—Yn y dyfodol agos mae yn amlwg y rhoddir sylw neillduol i'r ieu- enctyd fydd yn ymgeisio am saflfioedd mewn swyddfeydd, etc., ar eu medrusfrwydd mewn llawfer a typio. Gan fod y gangen hon o addysg mor 'bwyeig i lawer at y dyfodol, peth buddiol fydcfui galw sylw gofalwyr addysg yn rnihob ardal at y mater. HADYD.—Ymddengys fod y Bwrdd Am- aethy-ddiaeth eto y flwyddj-n hon, yn boxod- t gyflenwi angtmion ffermwyr a thyddynwyr, gyda hadyd pytatws, ond anion at Mr. E. R. Davies ar unwaith. Mae y prisiau o 10s 6c 1 1& y cwt. Mae pob archeb i fod yn llaw Ye^p fenydd Bwrdd'Amaethyddiaeth erbyn y 15fed o'r mis hwn; felly, rhaid anfon ax un- waith at Mr. Davies, 06 byddis yn "bwriadu cae! hadyd, er mwyn id do gael trefnu i'w cael i'r gorsafoedd agosaf at bawb. DAN LAWFEDDY GIAETH .—Da genym ddtall- fod Miss Lizzie Thomas, Mur Eifion, yn gwella yn foddhaol. O'herwydd rhyw an- hwylcfeb gorfu iddi fyned i un o ysbytai Ler- pwL UN O'R BEL<*IA.DD.—?a? Shan Vauden Uloot, geneth fechan o'r teu lu Belgiaidd, sydd I yn aros yn sefydlog yn Gromlech, wedi dech- | reu myned i Ys.gol GnrolTa.ddol Pw■ Clywsom ei bod yn dbd yn mlaen yn ardd- ? erchog.-i<l cyfoeth, o-nd atbxylth a gwybod- S aeth ddylid harchu. j DOD ADREF.—Llawen genym oedd gwel- led Pte. Owen Hugh Griffith, West View, adraf am ychydig seibiant. Mae yn gwersyllu yn agos i Wrexham. Gwasanaetha gyda'r nxeirch-fiitwyr. Dymunwn bob amddiflfyniad j trosto. YN CAEL EI DAL—Oherwydd Y tywydd caled1, a'r eira trwchus, ma.e y B'ermwyr yn cal ei dal yn ol gyda llafurio v tir, hefvd y I ffaith fod 1 lawer o'r gweiston yn cael en galw i ffwrdd, hyny hefyd yn oreu anhwylusdod, fel mae y ddau beth gyda'u gilydd yn gyru pethau yn waeth. —Yn mhlith amryw ba.pur- I au y dydd 0 r blaen cefais hyd i'r ddau englyn I canlynol. Gan nad oedd enwnu neb wrtbynt nid w: -n gwybod pwy yw pu hawdui li j YR AWYRLONG. Un rtdaa<? gan gelfyddyd,—er chwilio I Yr uchelion hyfryd; Arf rhyfel dir fawr hefyd, Heria bawb o wybr y byd. LLONG TAN-FORAWT. Y KAISER. I laiyw ingoedd yn ll'a v/ angau-a esyd Y Kaisar dan donau A thrwv '?on, Will rii?hra t hau, j Ei fyw ?Tidog fwriadau.

BALA

I - ABERMAW J

LLANRUG I

SUITS GIVEN AWAY

.GLASGOEDu.-..,...i

Advertising

IRHYD DOU A'R CYFFINIAU :

I TALYSARN I

.BEDDGELERT-I

Advertising

ICAERNARFON j

PfclDIWCU GADAEL CAERNARFON

MOELTRYFAN

Advertising