Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

ARAETH Y BRENIN.I

IDIYDD IAU J

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DIYDD IAU J A.DEILADU RHAGOR 0 LONGAU. ( I Holodd Mr P. ALDEN (R.) pa drefniadau I fwriedid wneyd i adeiladu Hojigau newydd- ion vn lie y rhai a suddwyd gan v gelyn. Ovwedodd Syr CHIOZZA MONEY (Ys grifenydd Adi-an Rheolwr Llongau) fod trefn- ladau wedi eu gwneyd i gario allan ra.glen, fawr > adeiladwaith. a iir hefyd v gwaith o adeiladu llongau sydd eiroes yn I cael eu hideil-idtu. Nis gallai ddweyd bet1 ofdd. nifer y llongau a adeiledir ar hyn o brydl Mewn atebiad i gv%estiwn pellach, &-wcd- otld Syr C. MONEY fod trefniadau yn cap. en gwneyd i ryddbau o'r fyddin giymaint a ci!id o ddynion phrofiad mewn gwaith adtilaidu lIonu CYNYRCHU BWYD. I Cynhygiodd Mr. LESLIE SCOTT (T.) welliant i'r anerchiad yn gofidio nad oedd cyfeiriad yn yr Anerchiad at yr angenrheid- I'wyciid i gefnogi cynvrchu bwyd yn y wlad lion, a'r angenrheidrwydd i ddiwyn gerbrcn y Sta.edd heb oedi gynhygion ynglyn ag am- aethyddiaeth, yn darparu sicrwydd i'r fferm- WI' am eJw, cyflog teg i.'r gwas. tai addas, ac amocJau byw ffafriol, ac hefyd-i'w wneyd yc ddyledswydd ar y Sfermwr i xidatblygu ei dir yn briodol. Gadwa4 Mr Scott sylw at yr anhawsderau dan b& raiyrt oood amaethwyt yn gorfod. gweitliio dianynt ar hyn o bi-yd, ae ooherwydd prind-er dynion yr oedd llawer o aceri hob eu trin o gwb1. Yr oedd llawer o iTermwyr yn gorfod gwerthu eu gwartheg) gxlro am nad oedd ganddynt neb i'w godro ac yr oedd- llawer ogeffylau yn segur am nad r.( dd dynion i ofalu am danynt. Dadleuai hefyd! y dylid abd i iawn ddealltwriaetiii ar gwestiwn prisiau bwydydd. Dylai y Wlad- v.riaeth ofalu nn. orfodid pob! i werthu am briSiau rhy 'sel, a dylid hefyd sefydlu Bwrdd Cyflog mewn. gwahanol ranau o'r wiad, a dodi yr wvthnos fei is safon cyflog. Hefyd v rhai a feddianant y tir ddylai ofalu am ei fo« yn cael ei drin (Clywch, clywch). Mr J, Dillon- (Cenedlaotholwr): Clywch, clywch. Dyna'i- hyn yr ydym wedi bod yn ei bresethn er's b'vnyddau, ac ni vrrandawsoch aiTiorn. --Nt,r SCOTT: Wei. yr ydych o leiaf wedi fy nhroi i (Clywch, clywch, a chwerthin) Eiiiwyd y cynhy giad gan Mr J. P. Hayden (Cenedlaetholwr). Go,fyna.i Mr F. D. ACLAND faelod o'r hen \V einyddiaetbJ beth oedd nifer v dynion oedd yn debyg o gael eu cymeryd oddiar y tir i'r Fyddin. A fwriedid symud mwy na 30,000 1 oddiar y tir evn v cynhaeaf nesaf. I Yn ed atebiad, dvwedodd Mr PROTHERO (Liywydd y Bwrdd Amaethyddiatth) fod yr rliaid i amrvw gwestiynau a godwyd aros am atebiad hyd nes y ceid adroddiad y pwyllgor arbenig. Yr oedd y Bwrdd wedS cael peir- ianaa arbeni? a e'wid "tractors" ac yr oedd- is. wedi rhoddi archebion am nifer fawr cto. Anfon- y rhai hyn i'r pwyIlgorou Amaeth- yddol. a chanmolai Mr Prothero waith v pwyD'gorau hn-nv. Yr oedà; tua 6,800 o ddyn- ion allan o 30,000 eipoes wedi eu srahv allan. a'r trefniant ydoedd i'r Swyddfa Rylel roddi dyn am ddyn a symudid oo'diar y tiT. ac yr oedd nifer fawr o'r dynion nynv wedi ca?!< profiad ar y tir. Yr oedd v Bwrdd e?so" wed'i cyimeryd v earcharorion Germanaidd orddynt vn brnfiadol mewn amaetbyddiaeth. j nob^thi'd hefyd cael gwasanaeth Tlawer o fcrchpd ar y tir. Gyda golwg ar y prisiau, dywedodd Mr Prothero nad oead, ga-nddo ef rldim i ddweyd vmhellach na gofalti am gyn- yrch y tir. Y Rheolwr Ymbo-i-th oed i ben- j derfynu v pnalau. Siaradwyd gan amryw ereill.

RHYBUDD DIFRIFOL I WEITHWYR.,…

[No title]

Advertising

CENADWRI YR , I ARLYWYDD WILSON.…

i RHAGOR 0 GRIBOI lALLAN.

I MEDD Y GIN IAETH NATUR.

GAMBLO GYDA SIWGR

AR OL Y RHYFEL. j

DIOTA I YMYSG MERCHED.:

Advertising

DAU CAN MIL Y DYDD.

ICYFLE I BAWB.

:RHIWMATIC AC ANHWYLDEB [Y…

PWYLLGOR RHYFEL AMAETHWYR…

[No title]

Advertising