Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

ARAETH Y BRENIN.I

IDIYDD IAU J

RHYBUDD DIFRIFOL I WEITHWYR.,…

[No title]

Advertising

CENADWRI YR , I ARLYWYDD WILSON.…

i RHAGOR 0 GRIBOI lALLAN.

I MEDD Y GIN IAETH NATUR.

GAMBLO GYDA SIWGR

AR OL Y RHYFEL. j

DIOTA I YMYSG MERCHED.:

Advertising

DAU CAN MIL Y DYDD.

ICYFLE I BAWB.

:RHIWMATIC AC ANHWYLDEB [Y…

PWYLLGOR RHYFEL AMAETHWYR…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PWYLLGOR RHYFEL AMAETHWYR MEIRION. Cynhailiwyd cyfarfod o'r uchod ddydd Uwt, yn NolfgMS'att, o dan lywyddiaeUi wp Hieaiaidur BtoJbort Bvame, Bala, pryd yr oed yn bresenol nifer fawr o bob rhan o'r sir, ac hefyd y Proffeswr Bryner J(»nas, y Dirprvy.. wr Amaeithyddol dh)S GymlU. Dewiswyd y rfiai caniynol yu ael.od,m ar y PwyUgi*" Gweithiol: yr Hertidui- Rt. Evans, Syr HI-ai- ry Robertson, Mri R. Jones Morris, Talsami- au; Tocwyn Ffestiniog; H. J. Elvalas" Towy?i J. M. Jones, Corwen; Howell Evans, Dillas Mawdid/wy; dyledswydd pa rai fykid carlo allan awgrymiadau Bwrdd Amaeth- jddiiaeth, ac i edrych i mewn 1 ansawdd y tir, a ydyw yn cynyrdhn yr byn ddylaii o fnvyct i'r 'bobl. Bwriedir anfon personau cymwys a phrofiadol i ed-ivh ansarwdd y tir o Ft'es- tinioig hyd Aberdyfi, a Dyffryn Edevrnion. ag y gellir codi enwd yn d'divmdroi. Hefvd. pendeu'fynwyd anion i bob amaethwr yn y rfuanaiu hyn dafien i'w ReTlwi yn dangos nifer yr aceri oedd dan gynyrch y llynedd, ac hefyd y nifer a aceri ychwaaiegol a fwriedir ei trim ,aol a f,Tiodir ei ti-'Io y flwyddyn hon, ynghyda nifer y djniion sy(M ar y Irermydd; er mwyn i'r pwyllgor gael gwybod a wneir y defnydd prdodol o'r dyiuofj sydd ganddynt, ac er mwyn hysbysu y Llyw- craeth sut y mae safle pethau.—Yn ngwyneb ad'roddiadau sydd yn cael eu rhoddi o weith- rediadau y liysoedd1 apel, a oes sail i'r cwytv- ion fod anhegweh. yn cael ei wneyd. trwy gy- meryd go r mod oddiar v tir; gain fod a-mryw o'r faa-n nae gellir codi ychwaneg o gvnvirii! yn wyneb rhwystrau cynyddoL yT amaet-hwyr. Caed anerchiad wre^og gan y Proffeswr Bry- ner Jonee, yn pwysleisio ar yr angetnrhaad i bawb geisio cydyxnffui fio a, dymuniad y Llyw- odraeth i yehwanegu cymaint eUar at gyfle»i- wa.d y bwydydd. Hys!by&lJ v Clare, Mr. R. Roberts Jones, ei fod wedi derbyn arohebion am yn agos i 1300 tunell o bitdi-a pyta4twf, wa- banol ranau o'r sir.

[No title]

Advertising