Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

22 erthygl ar y dudalen hon

SIR GAERNARFON

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

SIR GAERNARFON Cvnhaliwvd eisteddiad » Dribunlya Apel y Sir, ddydd Mawrth. yng NgM-ernadon, o dan iywyddiaeth yr Arglwvdd Raglaw (Mi. J. E. Greaves). Wele'r dyfarniadau :— H Mr Humphrey Close, laynoi Arms, LNant *Vra, bugail, etc., 19 rrin-ydd oed, yr hwn fc j^ddh&wyd o'r bla-eii hyd. IMiagtyr 31.- Dim rhyddhad. Mr John Owen, 10, Deinic4 Road. Eben- ozer, chwarelwr ac ysgrifenydd y Gymdeith- (jyd-weithredol, 37 mlwydd oed, jr hwn Tvddtaawyd o'r blaen hyd lonawr 23.-Nid yw i gael ei alw hyd Chwefror 28. Mr. John Evans, Cromledhdy, Nant Peris, a ffermwr, 25 mliwydSd oed yr hwn a rvddhawyd o'r blaen hyd ioixawx atw Mawrth 31. Mr. Griffith Jones, Hendre Narttcyll, Garn, eeffvlwr, etc. 26 mlwydd oed, i'r hwn y cd- iatawvd rhyddhad yn flaenorol hyd 81.—Kid yw i gael ei alw hyd nos y ceu' dyn y?etJe.. Mr. Hugh T. Pa.ny, Uya?ynt,  io?, 25 nùwdd' oed.-l'? ??J??- M?. Thomas W. GnSth. 43, H?h Street, Penygroes, 34 mlwydd oed, y Ibwn a rydd- hawyd o'r blaen hyd lor-vvl. 81.-1 W atw M'?th 31. Mr. Wm?m Rd. Will* HtlYdvgeTian' ?tM, s?as Serm, 25 intwyd, d ?ydy?e?n, ?vddhaj. TW? ortL o, ?E.benezec, Mr. Owen EUia. Slate W(w?-#, Pbmezer, taér maen 27 mLwyda oeEl.-l'w alw Mawrth 31. Mr. Eliae Griffith, Peacruig, Dmorwic, "twarelwr a ffermwr, 34 mlwydd oed.-l'w alw Mawrth 31. Mr. Charles E. Jones, 2, Ralttgpdh, Llan- beris, chwarelwr, 31 mlwydd oed.—Rihydd- had amodol. My. David Owen Williams, Mur Xawr, LianbeTizl, chwarelwr, 40 mlwydd oed. Yn yr adios yma apetiai'r Cynryohio4ydd Mii- wrol yn erbyn y rhyddhad amodol roddwyd iddo.-—Gv.Tthod'wyd yr apei. Hefyd g-wrthodwyd apel v cynrvcihiolydd Mihno] vn achos Sir. Robert R. Wilfoams, Dwlwyn,Llanrug, 18 mlwydd oed, 1 r hwn Y canlatawyd. rhyddhad hyd Mai 16 o r bitten. Mr. Henry G. Hughes, Argoed', Lianberis. —I'w archwilio gan y meddygon. Mi*. Isaac Williams, Penilyn, Talysarn, warelwr, 21 mlwydd oed, i r hwn y cania- tawyd rhyddhad amodol o r blaso, ac apel- ^*V i r Cynrvchiolydd Milwro4 yn erbyn hyny. 1\ alw dhwefror 28. Mr. Charles Evans, Tanyganrefc, Dinorwic, chwarelwr 18 mlwydd oed.—■Rhyddhad hvd Mawj-th 30. Apeliodd y Cynxychiolydd Milwrol yn erbyn y irhyddfnad, amodol gamatawyd i Mr. Evan William J on ex, Bi^ihytryd, Gilgwyn, ctowar- eiwr, 38 mlwydd oed.—Gwrthodwyd yr apel. Mr. Thomas Hughes, Taayl)ant, Ijlanbeaus, J ehwarehvr. 36 mIwvdd oed.—I"w atw Mawrth I 31. Mr. John J. Williame, Cae Doctor Bach, I'landwrog, 35 mlvrfdd oed.-l'w alw MAw!"t31 31 Mr. John Rowlands, Clwtybel, Ebenezer, ekvrareiwi- a ffermwr, 35 mlwydd oed.—I w "lw Mawrth 31. Mr. Humphrey Roberts, Eirianfa. Peny- Wrws. got. etc., 27 mlwydd oed.-Rhyddha.d kyd Mai 13. vh. Robert- A. Griffiths, PenybwMi, Din- ftlvne, chwarelwr, 18 mlwvdd oed.—I'w alw Mawrth 31. Mr. Hugh Owen, Tynllan, Clynnog Road, ermwr a thrafaeliwr hadyd, 39 mlwydd oed. Rhyddhad amodol, i weithio ar y tir yn unig. Apellodd y Cynrychiolydd Mjllwrot yn er- 4 Yja y rhyddhad amodol a roddwyd i Mr. Kobert Owen Jones, Isant, Groeskm, groser, etc.. 21 mlwydd! oed.—Owrthodwyd yr apel. ilir. Evan Pieree Jones, Bryn Tirion Cot, 8e, Dinoi-wic, clhwarelwr, 29 mlwydd oed. j'w alw Chwefror 28. Apeliodd y Cynrychiolyddl Mitwrol yn er- !byn y rhyddhad hyd EbriLl 30, gagiiatawyd i Mr Hxiglue Hughes, Tanygraig, OwroygJo, ehwareiwr, 19 mlwydd oed.—G^rtofodiwyd yr apel. Mf. William E. Howelb, 32. New Street, Caernarfon, 33 mlwydd oed.—Tvr alw Mawrth 14. s,.1!Jb. Ardhie Wateon, 24. Eleanor Street, Caernarfon, .gyriedydd modur yng oeth Dr. Lloyd Roberts. Caejnarfon. alw Mawrth 31. Benjamin S. Roberts. 8. Pool Street, on. goruchwyliwr rnasnachdy esgid- etc.-I'w alw Chwefror 28. )b.. John Owen Jones, TaJyiwigmedd Isaf. |airtl]e, 21 mlwydd oed.—1'w alw Mawrth ————— —————

GWYRFAI. I --I

PORTHMADOG. j

Advertising

I CAERNARFONI

CYNG04Ft TREF CAERNARFCNI

[No title]

[No title]

!TEULU'R IGA"EG WEN.' -

[No title]

Advertising

[ BETHEL A'R CYLCH

GARN A'R CYLCHI

NEVIN-J

ORICCIETH I

I -PWLLHELI !

Advertising

|SUT I LADD TYRCHOD

.PWLLGLAS, GER RUTHYN

Advertising

[No title]

Advertising