Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

22 erthygl ar y dudalen hon

SIR GAERNARFON

GWYRFAI. I --I

PORTHMADOG. j

Advertising

I CAERNARFONI

CYNG04Ft TREF CAERNARFCNI

[No title]

[No title]

!TEULU'R IGA"EG WEN.' -

[No title]

Advertising

[ BETHEL A'R CYLCH

GARN A'R CYLCHI

NEVIN-J

ORICCIETH I

I -PWLLHELI !

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MBBSB?????SSM?E?SESM?j;???????????? IDOLUR GWDDF A PHESWCH CAS Tad, Mam, a Baban wedi eu ?wella gan Veno. ? MrHolt wedi ei welia o ?wyd ?ost a phesweh | nadalia)''ii{lmarall' ?j- Mrs, Holt 'wedi ei gwella o anhwyldeb y gwddf a? pheswcb, a'r Baban befyd wedi ei wella a o anwyd tra yn magu danedd. I S "Da gennyf gae! tystio i werth Veno's B ??ghtning Cough Cure fel meddyginiaeth  B dc,uluai?tU; yr W)i yn sicr ei fod wedi I pro6 o'r budd mwy? i fy mhriod a mm- i Iran, ac i'm Mban ? Ly,chan hefyd. ? Dyna fel y dy wed m Mrs. M. Holt, gwraig briod' ieuwic yn 13, Eg C?pru,; rtreet? Stret- ? ford, ger MAawheater. Q Dywed ymheJJach tM "Y cynw obonom i M dd?fnydoto Veno oedd M fy mhriod. Bu iddo ? wivehu un dhnnod ? wrth ddod adref a bu M i hyn achosi iddo gael aj anwyd trwm, a phes- ? weh a bara4 boen dif- tgrIMMido. Nidynt- ddanghosai dim yn K gwneyd lies iddo er i )g ni roddi prawf ax ? luaws o wa?ajid beth- ? au. Yr oedd yR beawoh JM caled anymunol oedd ? yn ei dynu i lawr yn Iddifrkfol a gl?no& wrtho am wyth- I ? nosau. Pa fodd bynn?g. yn y diwedd, I cafodd Veno, ao ar ol ryw dair dogn M t,mmlsi wellhad! am1w. Wrth gwrs, I daliodd i'w gymeryd, ac yn fuan iawn nid oedd unrhyw olion o'r peswah yn afOB M "Er y pryd hwnw ni byddwn b?-th yu I meddwi defnydcio dim end Veno at 00s- wch ac anwyd. Byddwn yn arfer ca? aS Mrs Holt Manchester- fy mhoeni gyda'm a gwddf gryn I-awer,- < math o dynerweh yn y awdJdf a dcreuAi arnaf yn fynyoh, ac yr oedd pesweh yn ei ddilyn. Yn gweled y fath ddiuoni a wnaetdi Veno i fy inhriod, cy- merais ef fy hunaaa, jjlj ac yn fuan iawn gwell- « hawyd fh"1au hofnd. Nid- wyf wedi oael fy mhoeni gan fy ngwddf yn awr ers amser maith. m, "Yn ddiweddaf 1 oil shoddaig Veno i iy machgen bych- an. Cafodd anwyd • pan yn magu daa- fm nedd, ond gwellha- odd' Veno ef hefyd 'M yn fuan, ae yn awr y mae mor lacn a Dywiog. a "Yr wyf yn credu y dyW pob maa gj feddu Veno's lightning Ckm? Cure y? ? y cwpwrdd y mae'n fe?Myginiaethwerth-  fawr & byddaf bob amser yn ei argymell." I M Nid yn unig y mae Veno's Ligbtning Cough Cure yn rboddi J? S rhyddhad oddiwrth beswch ondy'll feddygm13eth broíg ond gl S ei gymeryd mewn pryd fe wellha an?'d cyffredin mewn 13 ? noson, ac hyd yn oed hen beswch caled ae wedi sefyU yn y NB cyfansoddiad a 6ymudir tnvy 0 ddefnyddio. Dyna paham ? v mae y feddyginiaeth at beswch fwyaf poblogaidd yn yr » ? Ymherodraeth Brydeinig. H H Veno's Lightning Cough Cure yw y fedd ygiiuMth fwya? diogel a chvflym at: S g PESWCH AC ANWYD, -■ .?- ANADLIAD POENUS, 19 JN TRWBL YR YSGYFAINT. | I C ?FLIWENSA, g g CATARRH FFROENAWL, I I 4^ POERI GWAED, MS ? g BRONCHITIS, A Y PAS  ASTHMA. Y Botel. CRYGNI, S m Poteli mwv 1? 3c a 3?. Y bate! 3s yw v mwy&f dhrl)odbs. Gan fferyllwyr a ?) m gwerthwyr moddion meddygo1. dros yr holl fyd, yn cynwys prif BeryU?yr 'yn Awv B jZj tralia, New Zealand, Canada, Africa, ac India. MyMwch gael Veno, a gwrthod?dt « ? bob ?fe?ychia?au. I IfENO'S vvghtn,^ I COUGn C»SE 1

|SUT I LADD TYRCHOD

.PWLLGLAS, GER RUTHYN

Advertising

[No title]

Advertising