Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

MARCHNADOEDD

PWNC YEIEUHYD

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PWNC YEIEUHYD Y mae hen wir yn bod set "Pwyth mewa v pryd arbeda naw" a phe cymerem gamra- priodol i atal yr ftfiechyd pan dyn alias gyntaf arbedid naw allan o ddeg on ydon teuluol. Y mae meddyglyn o G-wilya Bvan's Quinine Bitters, o'i gymeryd pas deiinlwch allan o hwyl yn bwyth mewa prytf: Y mae cwestiwn o iechyd yn on AI syd,4 yn sicr o'n cyfarfod rhywbryd yn g. 'oenig pen y ma8 yr Anwydwst mor gyflredJj ag yn awr; felly y mae yn briodol gwybod beth i'w gymeryd i atal ymosodiad yr afiecb- yd gwanbaol hwn y dyferwst heintiol ngo anwyd o']? lath waethaf-betb yw gymeryB pan yn dioddef afiechydon difrifol. Cydna byddir fod Gwilym Evans' Quinine Bitten y feddyginiaeth arbenig orei at yr Anwyd. wet yn ei wahanol agweddau rran ei fod weds ei baratoi'n ofalus gyda Qninine a sylwadda. ereill sydd yn pnro y gwaed, yn dda at yip afa Treuliad air holl afie city don y rhaid eu hym ladd gyda tonic at y nerfau, ac at gryfhaa. Dyna farn y rhai &'i profasant; y mae JB amhrisiadwy at Anwyd Enwynwst, afieok ydon difrifol, non wendid yn oodi oddiat Ddiffyg Cwsg, neu bryder, pan y 111M 9 corph yn wan a dinerth. Treiwch ef yn idJ. ymdroi. Anfonwch am gopi o bamphledyn YO. cynwya tystiolaethau. Darllenwch y oyfryw yn ofalus ac ystyriwch hwy. tna prynwek botel (gwerthir mewn dau faintioli 2tI to 4s k) yn aiop y fferyllvdd agosaf, ond pan yo prynri gwelwch fod enw Gwtlym Evans

RHIWMATIC AC ANHWYLi)EB y…