Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

TRJLBUJNJ^ib GrWYRFAI

Advertising

[No title]

I -cyngor Piwyf Llanllyfnl.…

I Cyngor Tref Porthmadog I…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I Cyngor Tref Porthmadog I Nos Fawrth.—Mr. E. Griffith (cadeirydd). Pwysal Mr. W. Morris Jones ar i rywbeth gael ei wneyd i arllwys ffos Borthygest yn ddigon effeithiol fel na fyddai raid gwario yn flynyddol 26p ar glirio y ffos.—Eglurodd Mr. D. LI. Hughes sefyllfa y mater yn llwyr. Yr oedd y gwaith a wnawd yn foddhaol. Nis gellid gwneyd yn well dan yr amgylchiadau prosenol. -Mr. J. Davies, Bryneirian, ofynai mewn llythyr ar fod i rai o'r lampau gael eu goleuo yn yr heolydd. Cwynid yn gyffredin- ol ynghylch y tywyllweh.—Uymhellai y pwyll- gor fu yn ystyried y mater i wrthod y caw. --Air. W. Morris Jones gynygiodd fod rhai o'r lampau yn cael eu goleuo, a chefnogodd Mr. LIew Davies.—Cydwelai Mr. J. Jones Morris a Mr. Morris Jones i raddau, ond cyi- yngai efe y goleuo i nos Sul. Nid oedd dun rheswm dros sefyllfa beryglus yr beolydd pan y deuai pobl o'r capelau. Yr oedd pobl wedi cael eu hanafu, ac un ferch leuanc wedi colli ei llygad bron drwy fyned. yn erbyn mur. Cefnogodd Mr. Ll. Hughes, a phasiwyd fod y lampau ger y capeli i gael en goleno-Mr. W. Morris Jones a gynygiodd eu bod yn budd-soddi 500p yn Menthyciad y Llywodi- aeth Yr oedd ganddynt gannoedu o bunau mewn llaw, a dylai y Cyngor fod yn ddigon ewladgarol i roddi yr arian.—-Mr. Ll. Jones a lefnogodd.Mr. J. Jones Morris gredai gan fod dros l,500p yn y bane mai defnyddio yr arian i ostwng y trethi fuasai oreu.—Y Clerc: Y mae yna symiau trymion a benthyciddau i'w talu. Ceir fod 470p o ddyled i'r bane ynglyn a'r Nwy Dy.—Ategodd Mr. D. O. M. itoberts gynygiad Mr. Morris Jones. Pas- iwyd y penderfyniad.

Cyngor Doebarth DoudraettiI

Advertising

. - - _-"'"".... - S Cyngor…

IY Gyngrhorfa Llanddeiniolcn|

I DARGANFYDDIAD PWYSlG j

-MARW GWEIiNSIDOG. I

[No title]

OIOLCH I'R GOGLEDDWYSION.…

...........-................-SUT…

Y FFERMWYR A'R RHYFEL. I

Advertising

----"-CAERNARFON.

GARN A'R CYLCH

EGLWYSBACH

Advertising