Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

TRJLBUJNJ^ib GrWYRFAI

Advertising

[No title]

I -cyngor Piwyf Llanllyfnl.…

I Cyngor Tref Porthmadog I…

Cyngor Doebarth DoudraettiI

Advertising

. - - _-"'"".... - S Cyngor…

IY Gyngrhorfa Llanddeiniolcn|

I DARGANFYDDIAD PWYSlG j

-MARW GWEIiNSIDOG. I

[No title]

OIOLCH I'R GOGLEDDWYSION.…

...........-................-SUT…

Y FFERMWYR A'R RHYFEL. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y FFERMWYR A'R RHYFEL. I (At Olygydd y "Genedl Gymreig"). I Syr,-Dilys na warafunir genych roddi 1 congl fechan o'ch newyddiadur dylanwadol i mi gael gair byrr &'r dosbarth uchod yn yr argyfwng gwasgedig presenol. Hyd yr wyf wedi sylwi, y mae ein llywiawdwyr gwladol wedi cael mwy o drafferth gyda'r amaethwyr nag odid unrhyw ddosbarth yn y wladwr- iaeth, a hyny ar gyfrif eu gwanc anniwall i >"mgy?oethogi ar adeg pryd y gelwir ar bob dyn yn ddieithriad i aberthu, ac i gyd-ddwyn y beichiau a'r dioddefaint y mae ein gwlad o danynt yn y dyddiau tywyll hyn. Er mor gyfiawn a grasol yr apel a ddaeth atom fel gwladgarwyr i aberthu, er mwyn enill budd- ugoliaeth lawn ac anrhydeddus ar y gelyn sydd yn ceisio ein newynu, ysywaeth, ni fu wiwT gan amaethwyr Prydain glustymwrando a'r apel; eithr gwelsant hwy eu cyfle i ym- gyfoethogi yn arogldarth yr aberth, ac yng nghri y dioddefydd; er cywilydd iddynt, yr wyf yn dywedyd hyn, a da oedd gwaith ein f llywiawdwyr cyfiawn gymeryd ohonynt fedd- iant o r holl wlan Prydeinig o law y dosbarth hwn, onide buasai sefyllfa pethau yn ddifrif- 01; a da genym a fuasai eu gweled eto yn cymeryd o'u dwylaw nwyddau ereill a gyn- yrchir ar eu ffermydd, a sefydlu pris teg a rhesymol arnynt, sef ymenyn, pytatws, &c. Gwir fod ein Cyngor Bwydydd wedi ymyryd ychydig ynglyn a phris pytatws, ond nid digon i gyfarfod a'r amseroedd celyd, oblegid tybio yr ydym nad oedd y cynyrch mawr mor fych- an fel ag i gyfiawnhau codiad o fwy na'r hanner yn eu pris, ond a chaniatau hd ciop « y pytatws ychydig yn ysgafnach y t\ ior di- I weddaf na'r tymorau cynt, methwn a gweied i fod dim yn eu cyfiawnhau fel ag i hawlio dau I swllt y pwys am ymenyn ffres, oblegid caw- I sant gynhauaf gwair eithriadol o dda yr haf diweddaf, ac nid oedd y gost o'i gasglu namyn yr hanner i'r hyn ydoedd y blynyddau cynt, ac nid ydyw y "feedings" a honant eu lod yn ei roddi i'r gwartheg wedi codi mor uchel fel ag i gyfiawnhau eu codiad hwy yr. yr ym- enyn. Gwir fod prinder Uiirhyw nwydd yn i golygu codiad yn ei werth, ond nid oes ac ni I fu pi-inder gyda'r nwydd hwn eleni; dyna dystiolaeth y ffermwyr eu hunain; er hyny gwelsant eu cyfle i grib-tldeilia oddiar y werin dlawd, heb hawl gan neb i ymyryd a'r pris I afresymol. Un o'r gwirioneddau goreu a draethwvd o bwlpudau ein gwlad yn ystod y rhyfel a'r wasgfa bresenol, ydyw a ganlyn, Fod amaethwyr Cymru, ysywaeth, yn cario | eu nwyddau ac yn dreifio eu hanifeiliaid i'r mnrchnadoedd dros gyrph bechgyn ein wlad, gyda'r unig amcan o gasglu cyifoeth, &c. Ond, mae lie cry) i gasglij na-chafodd y gwir- ionedd hwn namyn craig yn eu calonau i ddisgyn arni. Rhyfedded y cenedloedd a synned y bobloedd. ceir eu gweled yn troi fcdref o'r marchnadoedd yn llawen, ac yn hwylio eu hunain i'r cyrddau gweddi i ofyn i'r Arglwydd daenu ei aden amddnffyncl dros weddwon ac amddifaid v rhyfel fawr bresenol,  er mwyn iddynt h\vy gael myned yn llechwr- { aidd i'w llogellau i dynu allan oddiyno ddau "??t neu ddau a thair y pwys m en ym- enyn, ac nid rhyfedd genym fod gwragedd dewr Maryport a lleoedd ereill wedi mynnu < cael gwell trefn ar raib yr amaeih vr 3 no Tvlne vn llawn bryd i Bwyllgor Bwydydd ein gwlad Tymeryd meddiant llwvrach o'r hyn a viynvroha amaethwyr ein gwlad, onide aiff an- gonrheidiau byw y werin dlawd tu^wnt w gallu i bwrcasu. hyd yn oed yr hyn a gyn- hyrchir ar lechweddau eu gwlad eu hunain. Ceisio v Germaniaid ein newynu o'r m6r, ac V mae mor wir a hyny fod amaethwyr Cymru vsvwcth. yn ceisio ein newynu o'r tir, drwy orfnelu ar eu cynvrch. Geiriau snbrwvdd a erwirionedd yw rhai hyn, a phwy n'u gwad? GWFRINWR. I

Advertising

----"-CAERNARFON.

GARN A'R CYLCH

EGLWYSBACH

Advertising