Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

TRJLBUJNJ^ib GrWYRFAI

Advertising

[No title]

I -cyngor Piwyf Llanllyfnl.…

I Cyngor Tref Porthmadog I…

Cyngor Doebarth DoudraettiI

Advertising

. - - _-"'"".... - S Cyngor…

IY Gyngrhorfa Llanddeiniolcn|

I DARGANFYDDIAD PWYSlG j

-MARW GWEIiNSIDOG. I

[No title]

OIOLCH I'R GOGLEDDWYSION.…

...........-................-SUT…

Y FFERMWYR A'R RHYFEL. I

Advertising

----"-CAERNARFON.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CAERNARFON. ANGLADD.—Ddydd Llun diweddaf, yn Llanbeblig, claddwyd gwedaillion y diwedd- ar Mr. Owen Morris, 6, Llanberis Road, hanes marwolaeth yr hwn groniclwyd yn y "Genedl" ddiweddaf. Gwasanaethwyd gan y Ficer (y Parch J. W. Wynne Jones, M.A). Y prif alarwyr oeddynt: Mri. R 0. Morns (mab); Capt. Jones, Lerpwl (brawd-yng- nghyfraith), R. Jones, Tyddyn Hen Llan- Jlyfni (nai); E. O. Jones, Priory Terrace (nai). Yr oedd y trefniadau yng ngofal Mx. Edward Parry, adeiladwr. DARLl'I'li.-NoB Lun, yng nghapel Sal- em (A.), traddododd y Parch R. D. Rowland (Anthropos) anerchiad o'r "Dariuniau Atgof." Llywyddwyd gan y Parch D. Stanley Jones, a siaradwyd gan y cadeirydd, Mri. W. G. Thomas a Hugh Owen. CYMANFA R ANNIBYNWYR.—Ni chyn- helir Cymanfa Ganu yr Annibynwyr Dos- barth Bethel eleni, oherwydd y rhyfel. Y BENTHYCIAD RHYFEL.—Mewn cyf- arfod o'r Cyngor Trefol yr wythnos o'r blaen, hysbyswyd, ar ran y Pwyllgor Arian- ol, gan Mr. A. H. Richards y gwnaed cais am ganiatad y Bwrdd Llywodraeth Leol i fenthyca 10,000p i'w buddsoddi yn y Benth- yciad Rhyfel, ond gwrthodwyd y cais oher- wydd na roddid hawl i'r awdurdodau Ileol i fenthyca at y pwrpas hwnw. Daeth y Cyng- or, fodd bynag, dros yr anhawster trwy drefniant gydag Ariandy y London City a Midland, y rhai oedd wedi cydsynio i fenth- yea yr arian i'r Gorfforaeth am 5 y cant. YF)CAU I'R IlLWYH. CLWYFEinLG. Yn ystod yr wythnos yn diweddau Chwefror 10, casglwyd 268 o wyau yn ardal Caernar- fon i'w hanfon i'r milwyr clwyfedig. MARW MILWR.—Cafodd 'Mr. a Mrs John Jones, 20, Edward Street, eu hysbysu y dydd o'r blaen fod eu mab, Preifat W. H. Jones, wedi marw mewn ysbyty yn Norwich. Nid oedd ond 29 mlwydd oed. Yr oedd yn weddw ers pum mis. Cydymdeimlir a'r teulu yn eu trallod. MARWOLAETH.—Ddydd Mawrth, ar ol ychydig waeledd, bu farw'Mr. Robert Evans, yr hwn fu am lawer o fiynyddau yn oruch- wyliwr yr Arvon Brick Co., Ltd. Cyn dod i Gaernarfon, 20 mlynedd yn ol, trigai Mr. Evans yn Rhyl, lie yr oedd yn ddiacpn yng nghapel Clwyd Street (M.C.). Yr oedd yn adnabyddus iawn yn y dref, ac yn aelod o gapel Siloh, He yr oedd yn weithiwr egniol gyda'r Ysgol Sul. Gedy un ferch, Miss Evans, 10, Marcus Street, a dau fab yn yr America. Cydymdeimlir yn fawr a'r teulu yn eu galar. Claddwyd yn mynwent Llan- beblig, ddydd Iau, pryd y gwasanaethwyd gan y Parch J. E. Hughes, M.A., B., a 1 Chadben Griffith. MARWOLAETH GWEINIDOG. — Yr I wythnos ddiweddaf bu farw y Parch T?oZr Hughes, gweinidog gyda'r M.C. yn Stock- port, lie y bu am ugain mlynedd. Brodor o'r dref hon ydoedd. Yr oedd yn fab i'r di- weddar Capt. Hughes, Uxbridge Street. ac yn gefn i Capt. Thomas Williams, IAlys Hel- en, ac i Mrs. Owen, Gwynant. LLYS BWRDEISIOL.—Ddydd Llun, o flaen v Maer (Mr. Chas. A. Jones), a Mr. J. R. Pritchard, cyhuddwyd Anne Evans, 22, ) Well Street, gwr yr hon cedd wedi ei rydd- ( hau o'r Fyddin. o fod heb "fire-guard" yn ) ei thy pan fu i'w phlentyn losgi i farwol- ;ieth. bywedodd yr Heddwas Robert-, iddo fyned i dy i ddifynyddes ar Ionawr 26, a gofynodd iddi a oedd ganddi "fireguard" v diwrnod blaenorol pan losgodd ei phlentyn. Atebodd ci phrio.d mai cymaint a allai ef wneud oedd cael bwyd i'r plant.—Dywedodd yr Arolygydd Williams fod y ddiffynyddes yn de"byn arian da oddiwrth ei phriod pan oedd yn y Fyddin. ond arferai wario am 1 ddiod. Yn ddiweddar. fodd bynnag, yr oedd wedi gwella llawer.—'Dirwywvd hi i 5s.—Cy- nuddwyd Richard J. Williams. Ceunant, Llanrug, o beidio dangos dau oleu y tu blaen a goleu coch y t voL Gorehy■ ryRwyd iddo dalu'r costau.—Hefyd wyd John G. Jones. Maenllwyd Uchaf Farm. Llanberis. o beidio gorehuddio goleu ar ei ddeurodur.— Oirwywyd ef i 5s. "IA \Y OL.A.ETH. -he' n ddnvg gennym gofnodi marwolaeth Mrs. Edwards, Craig y Nos, Dinorwig Street, gweddw y diweddar Mr. John Edwards, saer maen, yr hyn a ddig- wyddodd ddydd Mercher, yn 72 mlwydd oed. Nid oedd ei hiechyd yn gryf ers tro. a rhai blynyddau yn ol aeth ar yrnweliad a Singa- pore, He y mae dau fab iddi mewn swyddi cyfrifol. Arhosodd hi a'i mherch yno am tua thair blynedd. Nid oes ond ychydig wyth- nosau ers pan y dychwelodd uu mab iddi yn ol i Singapore, wedi bod ar yrnweliad a char- tref. Yr oedd Mrs. Edwards yn wraig daw- el a charedig, ac yn fawr ei pharch. Yr oedd yn aelod dichlynaidd yn Nghapel En- gedi, M.C. Cydymdeimlir yn fawr a'i mherch a'i dau fab yn eu profedigaeth km. Claddwj-d (angladd preifat) ddydd Sa-jwyn.

GARN A'R CYLCH

EGLWYSBACH

Advertising