Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

TRJLBUJNJ^ib GrWYRFAI

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TRJLBUJNJ^ib GrWYRFAI Bu eisteddiad wytnuoaol Tribunlys Gwyrfai yng Nghaernarfon, ddydd Mawrth, o dan lyw- yddiaeth Mr. T. \V. Williams (Penygroes). Apeliodd Mr. Jones, Uenar Fawr, Llan- llyfni, am ryddhad dros ei was. Dywedodd yr apelydd tod ei iienn yn ddau gant o aceri. Yr oedd ganddo <0 o benau o anifeiliaid, ac wyth o geffylau, ac yr oedd yn rhaid i'r gwaith gael ei wneud ganddo ef, y gwas, a bachgen 14 mlwydd oed. Yr oedd dau neu dri o'i weision yn bared wedi cael eu cymeryd i'r fyddin. Eglurodd y swyddog Substitution (Capt. Thomas) na fuasai'r swyddog ricriwtio wedi cymeryd y dynion hya onibai fod y Tribun- j lys lleol neu Tribunlys y sir wedi penderfynu eu bod i fyned. Y mae'n debygol fod rhydd- j had amodol wedi cael ei wrthod iddynt gan Dribunlys y sir, oherwydd nad oeddynt yn .?'farwydd iawn a'r amgy!chnM!au HecL Gall- asai'r apelydd, f'.dd bynag, ddangos ei bar- [. odrwydd i gymcryd "substitutes." t: Dywedodd y Cadeirydd (Mr. T. M. Williams) j fod yr achos pre-;eno! vedi creu peth deimlad  yn mysg aelodau y Tribunlys. Yr oedd Mr. ) Jones wedi colli ei ddynion oU oddigerth un, felly nid oedd o un diben siarad am sub- stitutcs" yn awr. ?' Dywedodd y (?vnryebiolydd Milwrol (Mr. Issard Davies) nad oedd am bwyso ei wrth- wynebiad mewn achos fel hyn. Mr. Hugh Jonos, Bryn Llan, Llanrng, ffermwr, 27 mlwvdd flPli.-Rhyddhad hyd nes y rhoddir un cymwys yn ei le gan yr awdur- dodau itiilwrol. Mr. R. Jtmes, Bryngoleu, Nebo, ffermwr a chariwr glo, if ml'vdd oed.—Rhyddhad hyd Ebrill laf (terfynol). Mr. J. Fvnns. 2 Rryngwylfa. Penygroes, 31 mlwydd oed.—Rhvddhad hvd Mai 13eg. Mr. Ellis Hughes, Tanybraich, Rhosgadfan, ffermwr, 37 mlwydd oed.—Rhyddhad hyd I Mai 13. Mr. R?hert D?r?s. Park Newydd, L!an- dwrog.-Rhvndhao amodol. Mr. G. Rnhprtp. Tvddyn Hen, Bethel Road, Carnarfon.-Ei ohirio. Mr. W. Henry Wn;?mp. Hafod y Rhos Isaf, Rhosgadfan. —Rhyddhad amodol (sub- stitution). Mr. Owen Pritchard Owen, Ystrad Isaf, Bettws Garm-in. Waenjfawr, ffertnwr.- Rhyddhad amodol. Mr. Richard Willin,m Owen. Llwynbrain, L'i,inrug.-Rhvddil-,id'b d Mai 13. Mr. Robert Wliine Jones, Elim Cottage, Felinheli, pae>itiwr.—Tri mis o ryddhad (ter- fvnol). Mr. William Summers, Erwfawr, Bethel, gwas fTerm, -2 mlwvdd oed.—Rhvdd^-ui hyd Mai 13• Mr Hugh ()-(IT] Tnes, Tilnii!znedd Isaf, Nantllc. fwas ffel.rn.-Rhyddh,id amodol. Mr. William Roberts. Cae'rgof Farm, i. Rhiwlns, gwas fffn, 22 mlwydd oed.- j, Rhyddhad hyd riff y rhoddir un cymwys yn ei le gan yr awdurdndau milwrol. Mr. William 4-ttiir Jones. Ceunant Farni, Waenfawr. 22 m'wydd oed, aradrwr, &c.- Rhvrld^id amodol. Mr. Willinm .1(H1.NL Glanrhyd Farm. Pen- tir, gwas fferm, 22 mlwydd oed.-Rhyddhal hvd A?; '3 Mr. Robert P?.?'tH, Llythyrdy, Rhiwlas. 8er Ban?or. ffervllydd.—Rhvddhad hyd ger 'Banror. fT(-rvllVdd.-Rhyddhad hy(i Mr. EU"< T-T. T 44 Hendre St.. Caer- narfon. ^oser.—TMivddhad hyd Mai 13. Tr,>,T, T) T)c :„s Tv'n v Chvt, Eben- ezer. r|uvnrelWr <T„r,mvr; 38 mlwvdd oed.— nmoHni iibstittitinn). Mr. -Ti,nS) o Vaynol Terrace, Ebenezer.—P amodol (substitution). Mr. Hu'jh Owen, Ceunant Farm, oed.- Rhvddhul }n.r1 nc, T rhoddir un cymwys yn ei le gan vr milwrol. Mr. WiIF'1r() ;11 Howard, 4 Augusta Place. roi;, i, amodol (substi- tution). Mr. Lew's Mnrlnll, Rhosgadrn, at was fferm.—amodol (substitu- tion). J. v. TT (I RbosTslf. Rhos-

Advertising

[No title]

I -cyngor Piwyf Llanllyfnl.…

I Cyngor Tref Porthmadog I…

Cyngor Doebarth DoudraettiI

Advertising

. - - _-"'"".... - S Cyngor…

IY Gyngrhorfa Llanddeiniolcn|

I DARGANFYDDIAD PWYSlG j

-MARW GWEIiNSIDOG. I

[No title]

OIOLCH I'R GOGLEDDWYSION.…

...........-................-SUT…

Y FFERMWYR A'R RHYFEL. I

Advertising

----"-CAERNARFON.

GARN A'R CYLCH

EGLWYSBACH

Advertising