Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

DYDD -ILUN. -I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DYDD ILUN. I TYR CYFFtREDIN I I MESURAU GORFODAETH Y'NGLYN A I snVGR. Xe'.vn atebiad i gwe-stlwll. d, wedodc CADBEN BATHURST {ar ran Adran Rljeol wr Bwyd) y credid y golygai cymeryd mesurai I gorfodol ynglyn a gwerthu siwgr gryn lawe, o waith a thrafferth. HADYD PYTATW. I Mewn atebiad i Mr. G. LAMBERT, dyw- ediodd y CADBES BATHURST nad oedd y arclieb yn nodi pr s hadyd pytatw wedi ei chy toeddi etto. ond yr oedd y mater yn cael "sylv, unioiicyrcliol. BUDD SANATORIUM. I ymff lu-fiodd y Ty yn Bwyllgor Cyfienwad ar I amcar.i^triifou y Gwasanaeth Gwlaaol. Ar bleidlais o 27,0C0p. ar gyfer buddiant sanatorium a phersonau yn dioddef oddiw rti. ddarfodediicaeth, galwodd Mr BOOTH (R. sylw at v ff-Uth fod personau oeddynt wedi talu eyfraniadau yswiriol am flvnyadoedd yn cael eu h)amddifadu o fuddiant sanatorium os nad oedd viia a nan yn weddill. Mr CHARLES ROBERTS a ddywedai fod ganddo atebiad i hyny. Mr BOOTH a do'ywedai y byddai efe vn harod jjyda ffeit-hiau unrhyw adeg, a byddai iddo godi v cwestiwn etc ax achivsur aiall GWELLA'R DDEDDF YNGLYN AG I ANFOESOLDEB. Syi GEORGE CAV)E (vr Ysgrifenydd Car- trefol). a g'vnygiodd ail-cldarlleniad mesur i well a Deddf y Trcsedd'au. mor bell ag yr oedd vn vmwneud ag anfoesoideb. 0 h) n ailan byddai vii drosedd i vine sod yn anweddaidd, trwv gydsyniad, ar enethod 16eg oed, a gelhtf cytmervd c-wrs cyfreithiol o f-ewii cyfnod o ddeuddeng mis. ac nid chwe mis, fel yn bres- enol. Yr oedd dirwyon yohwanegol i gael eu gosod am gadw tai anmhriodol, ac yr oedd y niesur yn tiielio, hefyd a materion ereill. Cefno?wyd y mesur gan Mr HERBERT SA-ML'BL fcyn-Y?nfen?-dd Ca,rtrefot). ac ar 01 crMt drafodaeth, darllemvyd v mesur yr ail ol crn-i-i dra"cy?-tothl, darlleirw,-d mesur vr ail YR UCHEL-REITHWYR. I Pasiwvd trydydd ddarlleniad v mesur sy'n darparu i wneyd i ffwrdd a'r angenrheid'rwydd I i a! w Uchp!-Ri?t.hwyr i wasaaaethu yn y I Brawdlvswdd vn ystod y rhyfel.. < .0 I

DYDD MAWRTH. I

——— TY'R CYFFREDIN.

Advertising

I DYDD MERCHER.I

.0 0 —I TY'R CYFFREDIN.I

I DYDD IAU. I

) TY'R CYFFREDIN.I

Advertising

———————— I Y BYD A'R EGLWYS.…

Advertising

BEDD Y MILWR. I

-————..... WRTH SYLWI AR Y…

[No title]

! ————"... ICYFFES Y CLAF.

Mae SUDD rACHAOL DAIL CARN…

Advertising