Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

26 erthygl ar y dudalen hon

BWROB GWARCHEIDWAID < CAERNARFON…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BWROB GWARCHEIDWAID < CAERNARFON I Y GWARCHEIDWAID A'R CHWARELI. J TRAFoDAETH YNG XGHAERXAEL ON. Bu cvfarfod o Fwrdd Gwarcheidwaid Caer- j nariyn "df:yJd Sadwrn yn Hodvan c dan lyw- yddiaeth Mr. J. Lloyd Williams.—<Gwnaed V penodi, dan a ganlyn: Nurse: Miss Dura E. William?, 15, New Street, Caernarfon; cog- yddes, Miss Annie Roberts, Fron Oleu, Tan- ygrisiau Matron cynorthwyol, Miss Annie Mary Jones, 12, ewborough Street, Caer- narfon.Dywedodd y cadeirydd fod rliyvvun wedi gofyri iddo a oedd yna ddynion iach a II chymwys i weithio ar fferm yn y Ty. Os oedd hyny yn wir ni ddylai gael ei gamatau. —Atebodd Mr. William Owen, cadeirydd Pwvllgor y Ty, nad oedd yna ddynion o'r fath yn v Ty, ond y gwnai ef ymchwiliad i'r mater.—Darllenodd y cadeirydd benderfyniad a basiwyd gan Warcheidwaid Ffestiniog yng- j ivn a chynhygiad o eiddo r Llywodraeth i gau chwarefi. Danfonwyd y cynhygiad i'r gi I r Prii Weinirlog a Mr. Neville Chamberlain.— I Dywedodd y Cadeirydd y bimsai'n effeithio n ddit'rifol or yr ardaloedd pe y cauid y Cli \areli. Yn Chwarel Dinorwig yr oedd tuag wyth gant o ddynion dros yr oedran ag y gofynid am danvnt- gan Mr. Neville Chamberlain, a phe ceuid v chwarel both ddeuai o'r wyth gant hyn? Cvnhvgiodd yntau fod penderfvniad cvffelyb yn cae! ei ddanfon i r Prif Weinidog a" Mr: Nevile Chamberlain.—Eiliwyd gan Mr. T. H. Griffith. »ho, a h:?i-adwyd ymhellnch gan Mr. R. G. Roberts. Mr. Henry Parry, a Mr. William Owen. Bontnewvdd.—Pasiwvd y cynygiad.

-! O'R OQARON I'RDOWYKYD I

MARW VICER CYMREIG. I

-I NOS FYFYPDODAU.

CAEATHRAW. 1

CAERNARFON. I

RHOSTRYFAN I

IWAENFAWR. I

LLANBERISI

.DYFFRYN CLWYDI

' CRICCIETH <

BRYNSIENCYN -.i

GI-ASCOFD --1.

BETHESDA

BOiDIFEAN i

NODION 0 LEYN I

Ebenezer I

i PORTHMADOG

ODDMENTS A ...REMNANTS • AR…

I .BLAENAU FFESTINIOG I

Family Notices

! M AR CHNADOEDT)

I 50,000 O DYRCIIOD YN SIR…

Advertising

[No title]

Advertising