Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

--7 .' . 't 4?.. i -.Oi "..…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

7 't 4 i .Oi "W ?t ]S0DI0N~¥iIiJl)D. 1 QXEARWVDD1ADAU A ^^JYNGHORION. Gan TOM JONES, Caernarfcn. ¡ .P\VT ETO AM Y PYTATWS. I Dyma yn ddiau ydyw pwnc pob dydd yn Hen gwestiwn bore Llun arferai tod I õedd, "Pwy oedd efo chi ddoe '? ond yn awr J .cyfcfta pawb eu gilydd bron, trwy ofyn, "Gawsoch chi datws ddoe," neu "Ydach chi wedi cael tatws Fw planu," ac y mae yr ateb- ion bron yn ddiethriad yn. y nacaol. "Yr ydw i yn disgwyl cael rhai gin y Cyng- o'r Sir yna," ebai un brawd. "JJdaru ti eu hordro nhw?" gofyna un arall. "Naddo, wir, wyddwn i ddim fad eisio gneud." "Wel wt ti n meddwl M-Lti Riiigluniaeth ydi'r Cyngor Sir yn rhoi i bawb heb iddyn nhw ofyn. Yr oedd yna amsar wedi ei benodi i anfon i mewn, sef y lafed o Chwefror, wt t'in dallt. wir," ateba'r Hall, "v mae dydd gras wedi mvnd heibio arna i felly, a. hyny heb i mi wybod. Pam gebyst na fasa pobol y Cyngor Plwy yny ne'u rhywun yn egluro peth fel hyn i ni mewn pryd." "le. Pam? Yr wt ti'n gofyn cwestiwn i mi rwan, a tydw i ddim am dreio ei ateb o. Ond y csesÜwn i mi yrwan ydi be 'nawn i heb ddim tatws?" "Wel, dwn 1 ddim wir, llwgu am wn i, ond fod. hyny yn beth slo iawn. medda. nlrw. Ond ar fy ngwir wn i ddim beth i neyd. Yr -nd ar w I ydw i yn goblyn fy hun am datws, a pliawb J acw vr un fath o ran hyny." "'Wel, S'lt yr ydan ni wedi myn'd felly, | dwad, na fedrwn ni ddim byw heb rhyw un II peth fel yna? Mi fasrt rhiwun yn meddwl mai gwhid v tatws ddylasa enw'r wlad yma fod yn lie Gwlad y Cenin, fel bydd yr hogia yma yn canu weithia." ."Prun bynng am hyny, fedra ni byth neud "hebddyn nhw." "Tybad?" gof 'N-mi'r Hall yn lied ddidaro. ''Tyb'id wir! toes yna ddim dowt yn y Jneddwl i am fvnud. Be na ni hebddyn nhw. fedri di ddeud?" "Wel dwn i ddim wir fachgan, ond yr ydw inna wedi bod yn meddwl llawar am v peth. ac wedi dwad i gredu bron mai em bai ni-ein hunain ydi na fedra ni ddim gneud hebddyn nhw." "Bai wir. sut yr wyt ti yn medru dend peth Tellv dwad?" ? I ,I "Wet, fel hyn. os gn.ei di wrando am fvn- iid. Wedi Tn cl -vn  ( ud. Wedi mynd yn bobol yr un petit ydan ni fel rheol. Y mae yna amsar wedi bod pan oedd yn rhaid i'r wlad neud hebddyn nhw. "Gneod hebddyn nhw, wir 1 Choejj]p^gi fawr. Pt "Glvwis di son am yr amser yr oedd Bes yn teyrnasu?" ■ "Do. d^bis.iawn^ ft nii,-glywis -rhin&rihen per,Od ers ta!wm via. yr- :aiBsar.difir h-ot,,n 1B.i faswn i yn Eoaddwi mai araiser. g oedd o." V "We!, dyna'r adftg ,y daeth-tatvgs i'le^atlad yma.. E:gh;1 :ffry/.¡;n srprr."?' ?. ??.<t. ?:. ? ?  "O;- ha.g#Hhod'i  P?hfJ v? !??-?MM? 'Pr'??-'??   'Q ?f?t?? p*r9t?)??!t? i?e??? perswn|cs|f^io: ?. "We!. arcs di,"Nid y dyn hwnw ddoth a I baco i'r wlad ?;!3?? ddoth" ?''Ptatwgn??d, dwad :p,$1"  -A-0 "? eiwr. '?? '0: ,g,-tlo '-n D rhwng v ddau • i yn *o lew." a>r°L hefo dy ardd. a'r dA?n vna?t t!.wp?di. droi yn ?ffi-e ?eni. Mae' dipyn bach o datwsiir, cidnas wst ti, tatws cyrn buwch fydda mam yn ei galw nhw. Mi bhnn i rheini. wrth prs. ond wn i, ddim be na i efo'r rest. Be .wt,tl alrn neu(l!" Wet. ini rliiw 'chvdi,, o datws cynar, ac mi fvdi rheini yn fwy pwysig na- dim, acbos mi ddan yn yr amser y bydd pob tatws wedi darfod vn IINvyr, a chaniatau fod yna rhiwfaint yn rhngor yn dwad i'r golwg a-t y mis nesa. hefo'r prisia mwy ga'n nhw ¡ ,am am danyn nh w. "Ondt wt. ? ddim am b!anu. rhwbath ara.U?" '?\Ac ydw i, wir, 1 be? Wrth gwr??ni r6 i efIl b?ch o lts i Lawr, or medpa. i H?' rhe?i p rhiwla. Waeth i nu h p.?rho?,d)?P ]i a.raU. M? rbis i jdipyn o^ bitrpot; i j rhiw d?!wv flvi,add Yn '? 0?, o,nd ?to?d??a [ neb n lÜtw(}¡'}1 i1, da?)',ll" oedd}T hen h0g]3 yma vn ? gá1w nhwí rhois i nhw i Bc,b HaR wst ti. 'Doedda;'rilill?", ddim yn medru berwi nhw chwaith yn iawn, 'Tc?dd ym ddr'??iw arnvn nhw' W8t. tl:' ?i'<' 'ru ?.??to 4ipyi' eu ???.?hw { w ?4-ti LIU n'SiWP'?- F- J "L?/ deby?ia?. Yr un fa? 'a rw? wst ti• i- t -Mi- F-l-, fix*y-I d i t ti ddihi tori'adiwiin O'i'IY.rêi.dtlt\1: -'riB:' 'nvef. M f-'im-?t??t rhiwui?n??'?????h? Ii wst tL'?'' ■A* ^^W M  -4- "Gwrando. Yr^'fam ei threio hi i edrach he' fedf.'veud heb 9.g ar?r. ,?..??'-i, --???.?<<?cs? ?.as  "8ut. y n?dri .????.?y?y?s???.?? "I ddechxa ?a.ith.,?Mq??.!M?}???.??? ,"1 be. ,W;J.Q}.t\(f'ff ?iMttiM? efa nhw. ,?.??,  -"Mi da??.yn ?wn. &? y???j???? ti ddim yiI)C 0,1 i o dwad, o pq,?.,y ..3?lad ?' e! Y;i:i<¥.l lie -pa d Y-?- :Itli- 'ri i *m danyn nhw, ach- os prynu cadwan ?eH.ddw??ya??? by.da r wraig acw bob amsar/  la, dvna hi, eto!ond irilSeSt':tf^,H?^ni9^reli di byth mo'r rheini hyd y wlad vma. Y m?e yna. filoedd wedi ei claddu yn Ffrainc. Orid pam na fedrwn ni dyfu y crop yna eii 'i,hun- ain? Os oedd hi yn filti i'r Llyda\vnud ei tyfu nhw yn eu gwlad eu hunain a'u cludo nhw yma. a mynd o gwmpas y wlad i'w gwerthu. y mae'n siwr y talith lii i ni ef. tyfu. Wt ti cidi-,ii yn meddwl y 'bydda yn well i ni dreio?" "Wel. dwn i ddim. fachgan; does gin i, fawr o honi hi efo pethau fel yna, rhywsut, ond yn siwr mi fydda yn werth ei threio hi." "JJebyg iawn, a pheth arall, mi bla^iwn eill dau lot o ffa, pys, a moron hefyd. yn^ y He gres.yna, a',r moron gwynion rheuy,, a liawat o .betha felly." .J "Be na ni a nhw. i gyd?, I'ytw it j^yii) mohon'yn nhw. di. Mi,tfei»'n hi fel hyn 'Od.i\'lit;elll);n,na tJ js: radish^ ym^r, th a'^ -i^pnodi,Ehii\|B^«^s»hej8a. Dwad ti ein. tigd rhyfng rhesi nionod -a Wedyaj 3.gQ;f: r.pff.> aa-all i-hyngddyn nhw, tra y wrtlt- gwrs- a hau y rad- 'a mi ddaw., y ^^ish^w^tyau ys.>beil„ eyn y bydda nhw ar ffordd 4$fu. Wedyn mi blanwn dipyn o cabbage. neu foliflowers gynta. y cawn ni niiv^:ii,th.t,ansplantio lettis rhwng y i^e^ir. an) dipyn ■ mi ddo'ji yn barod o- iiien "Ond, Ire"tvei di hefo nhw f gyd?" elli fod jwi siwr y bydd rhywun yn burod fprVn-i ..nhw, ac os gna ni gadw cnwnt vn iawn. nil ddalia i y bydd gynon ni ddigon o arian i brynu digon o da.tws diweddar at y v_au-,t wcdyn. a thipin dros ben heblaw hyny. \Vel yrwan, wt ti yn game?" ""Ö'r.' gora. yna. mi treiwn hi, os ne{ di roi p^b he'p i mi." "Dyna fo vnta, felly. Pawb helpu eu gil- ydd ddyla hi fod."

,-I "ATORA IS THE BEST OF…

[No title]

I DYDD LLUN.

I DYDD MA WRTH.

"  MEKGHSR. ' -C I ?'i

DYDD TAIU. -1

!

POBL A PHETHAU.I

[No title]

Advertising

-I CAERNARFON I

GWYRFAI I (

PWLLHELI.

SEFYLLFA'R TlIW ELJ.

Advertising