Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

JSOJJlUiV YR ARl)D.j

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

JSOJJlUiV YR ARl)D.j OYFAPWYDDIADAU A I CHYNGHORION. Can TOM JOftES, Caernarfon. J Gwrteithiau. I Clywir yn gyfiredin gwyno g,lil twthyinvyr oherwydd yr anhawsder i sicrhau gwrtaith i'r ardd. Rhaid addef furl hynny yn bwysig iawn er cynyrchu cnydau ffrwytnlon. ond camgymeiiad ydyw meddwl tod yn rhaid cael tail ceffyiau neu wartbeg, er wrth gwrs, add- etwn kú cLe-l swin o hwn yn dra hwyius, am y rheswm ei ioi fel rheol yn cynwys cytar- taledu da o'r gwahanol elfenau. Y mae yn angenriieiuiol i lysiau eu cael er tyfu a ffrwythluni yn briodol. Y prif eifenau liyny ydyw phosphates, nit- rogen, a potash. i n awr y mae yr olaf a en- wyd y:i amhosibl ei gael bron t'ei gwrtaith celiyddydol gan y dibynem i raddau helaeth ar Germani am y sylwedd hwn yr hwn sydd i'w gael yno yu haenau naturiol yn y tfuri a elwir ivainit. Y mae vn wir fod llawer o dir yn cynwys rhyw gymaint o'r elfen hon yn naturiol, ond y ffordd fwyaf hwylus (a'r un sydd yu nghyraedd pawb;, i gynyrchu hwn, ydyw trwy losgi pob ysbwriel o'r ardd neu'r gwrychoedd, ac yna cadw y ltudnv t'i ystorio yn sych, a' I gymh wy<io i'r tir i wa- hanol gnydau yn y gwanwyn. a gellir tyiu 11awer iawn o bet-hau gyda hwn Y11 unig, ac os bydd ychydig bach o dail i'w gael, ce.ir yr elfenau eraill niegis nitrogen yn y tail. Nodwn, er enghraifft pys a fft. (lellir tyfu y riiai hyn yn gampus heb dail o gwb!, yn unig trwy roddi y Uudw oddiwrth yr ys- bwriel llosgedig iddynt. Y mae y dosbarth hwn o K'siau a j- lwir yn leguminous yn cael eu gwneyd yn gyfryngau gan y bacteria sydd yn v ddaear yn naturiol i ystorio yr elfen nitrogen yn eu gwraidd, yr hwn a dynir ganddynt o'r awyr i'r pridd, oblegid y mae digonedd o nitrogen yn yr awyrgylch yn was- tad. Y mae yn bosibl y sylwyd fod gwra.idd y mathau yma o lysiau megis ffL, pys. cjover. etc., wedi eu gorchuddio a rhyw faoll rony-n- au. Y mae y rhai hyn wedi eu h.ystorio yn llawn o nitrogen, yr hwn a 'droir yn faeth i'r llysieuyn. Peth gwerth ei gofio felly yn y cysylltiad yma ydyw pan y byddis yn clirio hen resi pys a ffa, etc., am beidio eu tynu ymaith o'r gwraidd, ond yn hytrach eu tori yn ymyl y ddaear, ac felly y bydd y rhan o'r ardd yr qedd y llysiau hyn yn tyfu ynddi yn gyfoethog o'r elfen han, i gnwd arall a ddaw ar eu hoi. Dyna beth arall sydd fel rheol yn lied hawdd ei gael, sef huddygi. Y mae hwn yn wrtaith rhagorol, ac yn cynwys nitrogen. Yn unig gofaler am beidio cymysgu calch gydag ef, neu a ei aerth ymaith yn ammonia.. Wrth gwrs. fe wna yn gampus felly i gadw pryfaid a mahvod draw. Y ffuxf geliyddydol, fwyaf cyffredin a'r n-,rogen yn y wlad hon yn awr ydyw sulphate of ammonia, yr hwn y gellir ei gael weithiau yn y gweithfeydd nwy. Y mae hwn yn wrtaith nodedig o effeithiol os gellir ei gael, a gweithia. yn gam pus ar bytat- ws a chnydau eraill, pan y mae tail arall yn brin, oblegid vchwanega y swm o nitrogen, a gellir hefyd ei gymhwyso yn achlysuro] wedyn i'r gwahanol gnydau, ac feallai mai dyna y ffordd fwyaf effeithiol i'w ddefnyddio, sef trwy roddi ychydig ar y tro ac yn am!. Gellir cymysgu super-phosphate gyda hwn, ond gofaler peidio cymysgu basic slag gydag ef, neu digwydda yr un peth ac a grybwyll- wyd am y calch a'r huddygI, neu beth arali. yr hyn a wvr pawb, sydd yn niweidiol, sef cymysgu calch poeth gyda thail. Pytatws. I Cwynir yn fawr mewn rhai rhanbarthau ob- legid y clwyf a elwir yn wart disease, yr hwn sydd yu nodedig o heintus, ac yn un y mae yn rhaid rhoddi gwybodaeth i Fwrdd Am- aethyddiaeth am dano neu byddis yn ago-red i ddir.vy drom. Y mae braidd yn galed ar fwthynwy;- yng ngherddi bychain y rhai y mae yr haint 'fynychaf, pa.n y mae cymaint o a phwyso ar bawb i wneyd defn- j ydd o'u gt?rddi,nas gallant ohenvydd yr haint hwn blanu yr un bytaten yn y gerddi con- demnedig hyn. Beoh sydd yn ei achosi? Ac a oes medd- yginiaeth? Am yr olaf, nag oes ddim. Un- waith y dechreua'r haint Iledaena yn gyflym, ac nis gellir ei atel heb roi goreu i dyfu pyta- tws am rai blynyddau. Am y cyntaf, sef yr acho, y mae n bosibl fod tyfu yr un matii o hadyd o flwyddyn i flwyddrn yn un achos o hono, ac felly, er diogelwch i'r rhai y mae yr haint eto o bosibl lieb ymosod arnynt. gofaler nev.id yr liadyd yn anil. Xiwidier y cnydau hefyd rnag tyfu yr un peth yn yr un fan o hyd. Gofaler hefyd am dyfu y mathau o bytatws, sydd wedi cael eu profi fel rhai cymhwys i wTthsefyll yr haint hwn. megis Epicure yn mysg y rhai cynar, a Golden Wonder a Great Scot fel ail gynar. C-ofier hefyd am beidio gildael pytatws yn rhy hir yn y ddaear cyn eu codi. Y mae wedi ei brofi vn ddiamhe-uol fod tatws cn-nar, dyvve der, wedi eu cadw i'w codi yn nechreu mis Gorphenaf yn llawer mwy clir oddiwrth bob elwy, Heblaw hyny daw yr hadyd yn fwv cynar at y flwyddyn ddyf -dol. ac os na fydd eu heisiau i gyd fel hadyd gellir ystorio y srweddill at. eu bv. vta. yn gymeu yn union t'efy gvvneir gvda thatws diweddar, ond gof- alu V'T bod "cie l eu ha.wyru yn briodol, fel na byddont yn chwysu. ac felly yn llygru. Mantais arall a ddeillia o hyn ydyw y ceir y darn tir yr oeddynt yn tyfu ynddo yn glir ar unwaith, ac yna gellir ei laiivi a chnwd arall rhagblaen. Cyf arwycfdiadau. Yn awr ydyw yr araser goreLt (hyny ydyw, os y bydd y tywydd yn caniatau) a hyd yn hyn, md oes llawer o axwy-dd;oii am gyfnevv- idiad er gweil yn yr hin afryvviog. Pa fodd bynag pan y daw cyfle, hauer ychydig geinau o wahaaol fathau o fresych, ca-ufiflowers di- weddar a'r gwahanol brocoli, at yr Hydrei a Kale hefyd, llysieuyn defnyddiol iawn a nodedig o -a.!ed. Wedi nodi y cefn allan tua 3 neu 4 troedfedd o led, crybinier yn drefnus gan wneyd wyneb y pridd yn fan. Yna agor- er rhych?;u bas gyda phen neu goes, y crlO- yn, tua J- mcdfedd o ddyfnder, arhyw 7 neu 8 modfedd ar wahan, hauer yn lied deneu, a chlaader yr had yn ofalus gan ei grybinio drachefn yn drefnus. Os bydd adar yn llu- osog u gwmpas, bydd yn ofynol eu gorch- uddio a rhwyd, neu edau ddu, wedi ei rhedeg yn ol ac ymlaen uwchben y gwely rhyw dair modfedd i'r ddaear, weài "i chysylltu, wrtii nifer o ddarnau o bretn yma ac ac-v. Ffoardd arall dda i gadw yr adar i ffvvrdd ydyw lluch- io ychydig lwch calcli a huddygl wedi ei gymysgu yn achlysurol dros wyneb y gwely. Y mae hwn, trwy roddi allan ammonia yn y cyfnevvidiad fferyHol a gymer le trwy en cym- ysgu a'a gilydd "fel y sylwyd yn barod, yn beth nad yw yr adar yu ei hoffi gan ei fod yn myned i'w ffroenau, pan y maent yn pigo y ddaear am yr badau. Yr adeg y gwna yr adar fwyaf o ddifrod arnynt. ydyw pan y maent ar fin e^ino, oblegid cant aiael ar germ bla.sus yr h-n. Coner hefyd am hau plnsiad o lettuce yr un pryd. neu lluchier ychydig dros wyneb y cefn, pan yn crybinio y cefnau ar 01 hau, a daw y planhigion i fyny yma a thraw a gelllr eu oodi i'w trawsblanu cyn y bydd y bres- ych. etc., wedi dod i ymyryd a hwynt. Un math rhagorol o fresycb i'\y hau yn av.'r yw Winnivgstad, caulilfower, walcheren, a Voitch's Autumn Giant. Savoy, Ormskirk, Vetch's Self Proitecting. a Winter Mammoth, Lettuce all the year round, neu unvhyw un o'r lluosog fathau sydd i'w cael. Prvsuror yn m!?en gyda'r pvtHtwS cynar yn enwedi?, os bydd y pridd yn weddol sych. (?T?pr rhcddi di'T?n rhwn? y rL?.-i. dim llai 41,y droedfedd. Hauer rhes o bys hefyd i ddHyn y rbai? cvnlil a hawvd eisioes. Grridm sydd fatii | j^.Tcrnrnl i'w hau yn awr. Y mae yn tyfu tua t 4 troedfe-dd n uchder. os dewisir rhai byr- J ach rl:odder cynyg ar Stratagsm, King Ed- j ward. Thomas Laxton. etc. Y mae yn a-wr '| yn adeg dda i ail blanu per lysiau megis, sage, thvme. trwy wneud cuttings o honynt, ,1 T'liooth i mewn gan eu sicrhan yn dda yn y ddaear. Wrth gwrs gellir eu codi oddiwrth j befyd.

LLE'R GYMRAEG YN ,ADDYSG CYMRIT.

I Y BLAID LAFUR.

IRHYRUDBIO GERMAN" IAID.

[No title]

j HEDDWCH YN DOD.

[No title]

Advertising

GOBEITHLUOEDDI DOSBARTH NEFYN.j

I Y MAE FFORDD BELL BELL.

Advertising