Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

30 erthygl ar y dudalen hon

KODION YR ARDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

KODION YR ARDD. CYFAFWYDDIADAU A CHYNGHORION. Gan TOM JOftES, Caernarfon Beet. Us v equina* y tv vvdd hau } clr>diji beet yn ystod yr wythnos ady.o; H-uii crwii vdyw y i w e; fod vn tvfu i fain-fcioli y gellir el d-L.elny dd,i.o yn gym. iia r math a rail. a phwysig 14wn elem yn enweuig yd\ v.- cael rhywbet-h a cdaw yn barod mor luan ag v bo modd. l'o l odder tai. ffres i beet ljvll ydyw gwasgaru rhyw yspwriel Dvdvedig. ii.ud»* coed, baMC slag (3 owns i'r Hathen ysgwar). gellir ei gael ha,uer ychydig ha en. rhyw d'rid.au c\n y bydd is yn barod i hau. Yr ydys yn goiygu lOLL y tir wedi bod yu tyfu cnwo or biaen, megis br?ych neu byt?-s y H:?a. ac feay wedi bresycli vu w&dJot dda ar ?yf?' y i-nai ei wrte-ithio yu weddol dda ar gyfery rnai hvnv. M??? tir sydd "-e drei o'r new- ydcl, eleni. v ma-e yr un driniaeth yn hollol yn gvmhwvsi'^v. ob'.egid 03 vw y dywarchen yn rhvw' o fevn cyihaodci, hyny ydyw. heb ei chladd" V. l'rY rld,wfn, fe drvdd hono yn wrtait" rtoasorol i bob cnv. d eleai. Gyda llaw mawr rhai yn troi tir glas am y tro cvntaf eleni. yn eroredig pan y mae wedi mvnd trior ddnvedasr ar y tymhcr voyw rboddi v dvwarehen yn rhy .tsel. a Mr.ch-io i'r wvneb I.i-ver o bridu y buasai yn well ei ad- ail i lawr am dymhor, yn mlig gplhl ci lacio. Ond pan v mae angen .rhoddi enydn.-i i lawr ar unwaith vn v gwanwvn fel hvn rid yv y math yna c'bridd a sodir o ddyfnder nedl- d..I, wedi cael ei awyro yn briood ar gvfer cVDvdd a thvfinn* yr hadaii a rodcdir i Y mae vr neth vn wir am hen odd;.i zi pridd Nid ydynt o fawrVerth i dvfu dim am v flwvddyn ,mtaf. os na bydd- j ant wedi ei chwak- vn yr h-dref. Pys. t", fys vt«-iv y pvs a nauwyti yn gyntai vu ded^ ?ren f.aiw rhaid gwyiio na bo adar, etc., j Vnjeu cod.i: pwnant dditrod buan arnvnt. Gwaarer huddygl a chalch ar hyd-ddynt yn achlvsurol er ca.dw mal'.vod <lT.W hcfvd. Rhodder ednai ddu yn rhv.-ym wrth fan bric- iau iiwch!aw v rbesi. neu os yn bosibl, eu cae' r-ve'! m'r all ydvw darnaa o wire-net- ting fan wedi ei pMygu dros y rhe- Xi raid iddi. fod vn fwy llia rbyw 15 modfedd o !e>d- Mor faan ag y cieuant yn ddi^arn mawr, !)ac- ier v rjridd o'n hamgylch, fo yn sych ar v wvneb a choder erchwyn bych^.n o bridd o bobtu y rhes. 2an re\di ma,11 frigau vr un pryd yn v,g--cl, ac yn fodsKon iddynt ddrin^io ar unwairb Tyfant yn llawer cyflyirach wedi rhoi y driniaeth yna iddynt. Y mae vr u-ii peth j'w del we yd am ffa, ond yn rta bydd arnynt hwy brigau. Fe dal yn iawn i roddi svhv i a-wyro y pridd1 fd hyn gyda phob ptit.b fv,-Jd iewy(ld ezino, gan y sylwir fod y r'dnear me'-Mi oaii'yniid i leithder par- Jians yn ffurf o vn grystvn ac yn cadw peth- au yn 01 i raddau pell. Celery. I Posibl fod' mm yn medid-vvi- am dyui v 11)" ian. vn am v tro cyirfcaf erired Y ma.e hyn i'w ddweyd am danvnl ar v dech- reu, en bod1 yn llysiau Twert-h rboddi sy'w neiP::b.0) iddyn-t. yn faethlon iawn. ac vn meddu a-r rir.weddau meddyginijetbol, fe ddv- wedir, yn arbenig i rai yn dioddef oddivvrth g-n-dcvmaii-tu. Yn y lie cvntaf v mae yn rhaid i celerv wrth ddaear frrt^ a dwfn hefvd. Y ffordd fwyaf gvfTredin o barotoi I-le, idd- ynt, ydvw tnvy dor; ffos tua troedfedd neu droe-dfp,dd ;1, haner o ddyfnder p rrr¡,;od y prid-d o bobtu vn drefnus gan el bwvso i Lawr a cbefn v rha.w. Ued y ffos i fod yn 15 mod- fedd a i.. gyfeI' tyfu nn rhes o celery, neu 18 modifedd os am res cklwbl, o honynt. Yn awr casgler viigbyd umrhvw vsbwriel neu weddill- ion planbigicn megis heti goe«aa bresych, etc., a. ma'er hwy gm en .rhoŒdi yn ngwaelod y ffos. yna ply-g da o dail pydredig. Gorchudd- ier hwn a cbynxysger e: yn dillt a rhan o'r pridd a <§ymerwyd allan o'r ffos. Pan. fo'r planhigion yn bared planer hwv tua 10 neu 12 jrrodibdd fxJdiwrth eu li"ydd"e,-Ln en cadw vn ila,ith yn barha.s. Ar y p?dd a godwyd 1 fvnv o bobtu ?e'Uir tyfu cnydau eraill meg. i,, lettwe, radish, mai?. neu F Tench beans. Ceir v cnwd hwn yn 91i' r cyn -? bydd angen v midd i'w roddi amgy?h y celery. Os nad oes d.vfncL?;7 -n vr ardd •na d&igak>»er oblesid gellir tyfu celery hefyd na ddÍ:galoue.r c ",e.2:I geur t.fu celery hefyd ar v gwa4,t,d hcb n'os o ?vb!. yn unig rhaid fydd ?"-th fwy n ? o bobtu iddvrut er cael I pridd i'w rcddi atel!ach én mJaen. Moron. 1 Mewn gerdJ: lie na hvyddir i dvfu moron yn ddla ac vn aiii- oddiwith ymosodiadau y cynron. anvii-eyd vn well trwy oedi yr haiu hvd ddi'-vedd v filS hwn nen ddfechreu Mad. Pa brycl byna.g gwne.ir, goche1-er rhoddi tail iT, e-, y rheik cais i'w tyfu mewn tir elli e-i wrteithio vn flaenorol y 11 yredd, trwy roddi cyrrhwysi^ 0 vsbwriel PoEsredtig. Su perpl tsphate. neu basic slug. Haln hefyd syd fuddiol wedi ei roi ar v tit- ychydig ddyddiau j-yn hau. Wrth gwrs yn v Cuirnnu o dir sydd eleni wedi en trod o'r "nc-vyckl, oellir vn hyderus o.b- eithio tyfu moron da. Yr unig berygl vn v math hwn o tair ydyw v "wire-worm," a phosibl v bapsin.i wi-n aa o h-nddygl wedi ei p  o-- L b l v hau a.r v wvneb ;1 t fforchxo i mewn vn fodd- hwn i ffwrdd. er ei fod yn brvryn bychan Ued anhnv.dd ei ddinvstri-> I ymofyni-adau. FIAFL-'YL—A ddis.g.yl (llwd odddwith da-tws wedi e'i tori yr un fata a rhai ryfan. ? ph-a ochr i'r bvtaten sydd i'vv i,Wl.? Gellir vn hydenis iawn ddisgwy] enwd tor- eithiog oddiwrth datus weriT m tori. Yn wir yw v tatws vn fa"r, o.vVd a" b"b cyfrif eu tori: fk>fn'.er eu tori ar er hyd. gan ad.e1 eginvn neu ddara ar bob darn. Rhodder v darn ^ored'o- vr raf, wrth a. gwell fuasai rhfdÚi calch pveh neu h.-Jddygl ar v rhan toredig.

.stITS GIVEN AWAYI

[No title]

i I NEWYDDTON LLEOL

AXHWYLDEB Y CYLLA A DIFFYGI…

FELINHELI__I

Advertising

ABERMAW

PENYGROES j

FOURCROSSES I

[No title]

I LLANBERIS

I_PENRHYNDEUDRAETHI

';'BALA I

ptVNC YR IIECRYID. I

, -ABERERCH

.PWLLHELI. I

I DYFFRYN CLWYD I

LLANRUG - I

I EBENEZER ;

I RHYD-DDU a'r -CYFFINIAU…

I CRICCIETH. I

|CAERNARFON I

Advertising

- BETHESDA (

GLASGOED -.-i

EARLSTOWN11

Family Notices

MARC H IM A D O E D «»

Advertising