Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

y MODD I DDOD YN IACH. II Pob darJulJ I 11 ff Iff II ddywed f banes. A Wellhant Gamd reuhad, Geri (Biliousness), Rhwymiad, Palliant Gwae d Cyfog, Gwynt, Cur yn y Pen, &c. Gellir tabygoli y stamog, yr afu, a'r coluddion i dri bwa pont fawr; os nad cadarn bob bwa, anniogel fydd y bont. Ao os bydd y stumog, neu yr afu, neu y coluddion allan o drefn, yn ddiwad fe waela, o gydymdeimlad, holl organau ereill y gyfundrehi fawr hon. Dylid, felly, ymar- fer PEL1.r CI>"IAW DOAN ar yr arwydd cyntaf o aunhrefn yn yr afu, yn y stumog, neu yn y coluddion, fel ag i rwystro mewn pryd i'r drwg ledaenu. Os oes anhwylder yn elch stumog drwgeffeithir ar y tafod, bydd archwaeth anhyfryd yn y genau, a chewch gamdreuliad yngbyda'r mawr-ddrygau sydd bob amser yn ei ganlyn-balliant gwaed, llosg cylla, anhunedd, yr hunllef (nightmare), cur pen, cyfyngdra anadlu, poenau rhwng yr ybgwyddau, ac yn y fynwes. PELE-il GIXIAW DOAN ydyw physigwriaeth fawr y stumog. Cynorthwyant dreuliad bwyd, ao adferall t y stumog. JJa o BELEI CINa w DOAN (Dogii's Dinner Pills) ar ol pryd trwm a rwystra bob efiaicli niweidiol. Os oes anhwylder ap eich afu, a eich /??? ??%. ? !'? "x*1Ci") ?" ?'?.' ??L ?  0111: 'j \1fg{f;, gwedd yn I felyn a gwyn eich llygaid yn ddrwgliw; chwi deim- 1wc h yn ddiawch ac yn bruddaidd, bydd yna gyfog, a'r geri (bile), llosg cylla, y bendro, ac arloaiyglad (nausea). "Gwenieitha" PELENI CINIAW DOAN yr afu, a chymhellant ddyliflad y geri, gan sicrhau gweithrediad iachus y peiriant pwysig hwn. Ond os esgeulusir yr anhwylder, fe arwain i'r cryd melyn (jaun. dice) a cherrig yn y bledren. Os rhwymedig eich coluddion (bowell) cewch boen yn nghesail eich morddwyd; bydd yna dynerwch a phoen yn y stumog; collwch archwaeth at fwyd, a ohnawd, a thrallodir chwi gan wynt, plorod croen, a chlwyf y marchogion (piles). Gwenwynll y gwaed, a byddwch mewn perygl o gael y clwyfau adnabyddir dan yr enwau appen- dicitis a peritonitis. Effaith Psuun CINIAW DOAN ydyw meddalhau talpiau o fwyd difutdd sydd yn adfeilio, a e tyifroi y I coluddion i weithrediad esmwyth a natur- iol. Os a ddiwrnod heibio heb we: hrediad y coluddion byddwch yn sicr o ,yule d dogn o BELENI Ci?lAw DOAN cyn nyned i orwedd, ac yn y modd hyn rhoddi i" coludd- ion y cynorthwy angenrheidiol i weith- rediad naturiol. Dylid bob amser gadw yn y ty flychiad o BELENI CINIAW DOAN, a dylai pwy bynnag o'r tculu sydd he b deimlo yn dda gymeryd dogn o honynt ai nwaith. Pris PBLEXI CINIAW DOAN ydy I/li y blwc; chwc' blwcb, 6/- I'w cael gan holl fTeryllwyr, ac yn y Stores, neu yn = tli oddi- wrfch y Perchcnogioll, FUSTER Ic 'LELLAH Co., 8, Wells Street, Oxford Street London, W., yn rhad drwy y post ar ddGivyniad y pris. r. PELENI -1 CINIAW DOAN (Doan's Dinner Pills). 0 bwys i Dai-feddian-wur a I a Llors DYMUXA fi. L. PUGHE, ? L r U U rl, 39, NEW ROW, P?ljhe!i, wneud yn hysbys ei fed yn bared i ymgymeiyd a ThOi, Piastre a Cementio, a Repairio. Gwarentir pob BoddlonrvvycM. Rhoddir Estimates rhad Teinda R.L. P yn dra diolch;»ar am bob cefncgaeth. EISTEDDFOD Gwyl Dewi, 1913. 1. C or heb fod dan 30 o n i ter a ddatgano yn orej ( •.) Se-en Unig" (Isalavv) (1-» Canu \n I tc h i ArCon." trefni-mt Dr. Lloyd Williams. Gwobr 10. 2. Cor Pant d in j (j oeJ, fod dan 20 o nif.:r (;1) Sigio. S: T. 0. Hughes) (n) Oatydu y Wen" G-oi-r ;:c aruciniton gwerth £ 1 is. i'r arv\ eir.vdd ?.—Unrhy\vun::dd.<t; '?'U??d Gymreig me'?n di?\? HC ysiutn gym- wys i'r gan. Ciwobr I is., ai' tos. 6c., agored i rai dro^ :8 oed. ac ua gyffelyb i rai dan 18 ocd. Gwobr 7s. a 4S. ..¡.. ,ctil) Drama For C.ymreig un olygfa, i gwmni heb fod ) ¡} lIai ua 3. Gt%,obr "i. Cystadleuaetlian etaill poblo^auki mewn Action ac AiubuUiucc Drills, &c. Bydd yr oil o'r tesUnau allan yn fuan. Anfoner stamp ic. i un o'r ysgrifenyddion :— D. Lloyd Hum phreys, Carlreile, Cardiff Road. O. Wiiiiams, Snowdon View, South Beach. DANEDD Tynu Danedd yn Ddiboen, Llenwi Danedd, &0. W. G. G. WILLIAMS, 1, Bay View Torracs, PWLLHIILI I Oriau o 9 y boreu hyd 8 yr hwyr. Gwesty'r:Ð\.¡alia, H EOL FAWR, I LHfiLI. sydd yn awr yn ago^gd, ryda gwcll- lantau arbenig, ac wlfcli ei o r newydd. CYFLEUSTEP.4 KM \GOROL. Breakfast, Luncheons, t-s & Teas at moderate price Darperir gogyfer a j-hartion. Y storf • Be is c s. Mrs. Wallis T h omas, P e lidingts. ,;P-ry M?!? ??.???' Ii c.;tc-red to ;n:i".I cohuir by usi\iy I r DR! "y,, I" R'"(,TORER Mmic?i?RE?OR? it if, not a dj e, but acts naturally, is quite harml, ?'??CC ? S, ?cc?apf 3d. I' m Hr "?Read?g. i?. W. Hamson. M.P.S. sp Pteadll;g. Agent for fuiliitii :-J, BALDWIN JONES 56, Hitrh Street. e: 11 hAw^ nTMB^iG EKv°8 I 5YI i I" l¡ j i ] ft ifi? !?? | H!SWCHac ANWYD i ^sihrisi&d-yygyda pJiiaat. ?? i P. tf!, 1/. A 2/6 I 01 L J Fh:K-k LLWYK A GRCSERS jv.-iij, ] • 0: j 7 Ly7da. Plilaut. DCS??t ?' ,1Jnt'i:j 1 ??J HARR?O?.-? r 1 "'j "<J .:) .4. Sit^ESTO REK.-j Grey yu. liuinji'Sc.-iu t.i.tli:' 9 t.n:t.ttes,l/L; ? '?' I1 U A|M *old b'j C'i-1 J ndir G. W JUllRl:so>i' I |) ATS, MICE, M-LES C?.CKROACHKS J? aad BEETLESn,edily eat ? .D.-o?'M reliable" R »t • Oats rtr.d do^ .nil not touch ii. Vermin dry up ano eava no sni.;li. Prices Cd., IR., 2. and 8d., P,.stagi, 2<.1.-0. W. HARBISON. C; nist, R-nding. by Cbemiate. Agent for I ■llucli J. BALDWIN JONES, Chemist, 5G, High Street. I ???? ???? ??  ? nOl) PWLLHELI. oocooocooooooooooooc DYMUNIR HYSBYSU Y BYDD Y r? M ir ir? !? ? T~ niTr~I—n—wirrmi~rii i"~r~ii~iii i ii I i i inn 11 nmwiwii m ■ ■ i YN DEOHRBU "? ?'? ? ? T AWR ??- Q?? ? 1913. Il 1 ? ? A ? V H L 0: aln, O;j I v U ".tI fi ^1\T '??i?T?ATT A?T TBiTQ ? ? ?? ?????U ??& pirvji Y GWEBTHXR ALLAN | YI BOLL STOC Arrl brisiau hynod o isel. Gelwir sylw ueillduol at JACEBI MEROHED Yi-i mhob dull, y rhai a werthir am brisiau a bar syndod. =- TTT lit. 11 imrntirrnrp uv.-uirtfi i-irr^ in ..Mil i ESGII) AT i bob oed, yn hynod o rad. | 4- ?- L)iiiadau I Aupkdynio Siwtiau, Top Cotiau, Crysau, Ties, Hotiaru, a phob petli angenrheidiol i ddynion i'w gwisgo. Y Stoc helaethaf yn Ngogledd Cymru o bob math o NWYDD1\U 11' DDOdIlElNU TAl. Carpets, Linoleums, Oilcloths, Hearthrugs, Mats, Lace Curtains, &c., yn isel iawn. Deuwcli a gwelweh trosocli eicli hiinain. David Williams. j f 1 G I j t '1:r š\ 1 d q J 1\ l'T I lJ n $l :n -í ,cthlm (¡u¡ ÜU. u it S i S. "II 'i 4- -fr. ,:r- >Y11I t London. LONDON THEATR ES l'antomimcs and other Attractions. HIPPODROME, COLISEUM, &c. CAGE BIRD SHOW, Crystal Palace, February 7-11. CRUFT'S DOG SHOW, Agricultural Hall, February 12-14, AEROPLANE EXHIBITION, Olympia, February 14-22. EXCURSION TICKETS will be issued on Saturday, February Sth, for 3, 4 or 6 days; on Wednesday, February 12th, for 2, 4 or 8 days, to LONDON (Via Welshpool or via Afon Wen), from PWLLHELI. CHEAP DAY TICKETS Issued EVERY THURSDAY and SATURDAY, between ceitain CAM BR JAN COASr STAT] ;XS. Also to TANYBVVLCH and BLAENAU FESTINIOG. See h:IJllhi J". Cheap Week-End Bookings. O. k PATUHDAY to MONDAY TICKETS are issued between Av Y TWO. C.-u- I'lilAN STATIONS. Also to Stations on other Companies' Lines (with a few cxce; tions) nts, SINGLE FARE and a THIRD (Plus Fractions of a Penny). These Tickets will be available by Ordinary Trains: — Outward-On SATURDAYS only, by any Train Keturn f,,1¡\}wil SL N DA Y. by I rains leaving at 0r after 6.0 a.m 0n following MONI.'AY, 1-y any Train. Mil imuni Faies: First Class, 4s.j Third Class, 2s. C-ti. -u -;ç-=. -u -u- _u- CHEAP 1 or 2 DAYS TICK KTS iron) PWMi HE LI to the NORTH WALES CO VST lisued esery MONDAY and THURSDAY. 1, :2 u! 3 DAYS TICKETS from PWLLHELI to LIVERPOOL and MANCHESTER Every MONDAY and THURSDAY. 1 or 2 DAYS TICKETS to BALA and LLANGOLLEN Every MüN DA Y IHl WEDNESDAY. EXC p.r,grammcs at the Stations. c:, ':i F o ot b a n d Hockey Parties, PICNIC TICKETS anminimum of 10 full fares upon 3 days notice being giHii ,it the StaLilV (- EVERY FRIDAY AND SATURDAY, until further notice, WEEK-END TICKETS will be issued from PWLLHELI to CAMBRIAN STATIONS, THE WYE VALLEY n^TRICr, LIVERPOOL, MANCHESTER, LEEDS. SHEF- FIELn, BIRMINGHAM, EDINBURGH, GLASGOW, THE NORTH WALES C0A^T?..BAE^, LLANGOLLEN, and other places. For full particulars see Excupgfib1^N||framme.«^ v p'" ¡> I N T rJ E ':n v'" "¡T 1\ T E. v -r'o T C T I' T ,H T lT 1N THE WY £ DISTRICT. EVERY FRJuAY AND SATURDAY RETURN TICKETS will be issued to. CENTfPt^ • WALKS feSPA.3. BUILTH WELLS, LLAN DR IN 1)0 1) WELLS, LLANG.l\LMAltCH IELLS, LLA\VRTYiJ \rELL a.i".) to f.l.ANIDLOES. ItH,qAj)F,R. CRcEOON, PWLLUELL Via Moat Lane and 'BniiUi Hoad. For Jmtlwr information-respecting the arrangements shewn above application s houllt be made at ajiy ot th^Oompauy's Offices or Agencies, or to Mr. O. L. Conach<>r, Tratiic Manager. Oswestry February '913 S WD,T.T VMSON, General Manager, I .Æ <i.J' ..J!/{JITjŒ ii.J ■■!■ ■■ Eisteddfod EGLWVS ST. rVi Pwllheli. J ?913. Dydd lau, Ebrf ydd, 1913. ? Testynau a!!an'o[ \?t?. t'? cael gan L. A. DOBSON, King'shead Sl. D. E. JONES, Carnarvon House. Ysgrifenyddion. — r — i w 6. HUGHES, TAILOR AND CUTTER 23 PENLAN STREET PWLLHELI. COUSTV SCHOOL, PWLLHELI. The Staff is as follows — Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B A., WAI.ES. Miss BRACE NEWTON, Hors., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W. EVERATT, M.SC., Wales. MY. P. G. REYNOLDS, B.SC (ist Class Hons) Wales. MR. ALEXANDER PARRY, B.A Mr NORMAN MCLEOD, A. R. c.l Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local and University Examinations, and cr siderable attention is paid to Art, :\11 ;!c¡ Manual & Technical Work and rjSlCa Exercises. ??uar y Next term commence I.Juary  ?er Annum, TUITION EE, X4 10'? N ?EN, NSt° the Governors. Q .t:t:t:. T T T T Hi :.t:.ili TT 'I' T T=œ" ? :?- I I I I:! I ? mmt't I.. I "lM l? :æ | Sut ?" I y J I I Ydych j i Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn §h"vni. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn mhob iaitli ceir ymholiad cyfystyr i W "Sut yr ydych?" Yr un dyhead a ffi dymuniad mawr cyffredinol yw iechyd i|i da. Dywed y meddygon medrusaf ac + enwocaf fod pedair rhan o bump o'r m holl ?fiechydou yu tarddu o ddLSyg iji treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a'r iji ymysgaroedd. Mae iji I Beccham s ( 1 pills 1 m I S tti yn ?welia pedair rliaii o bump o'r holl 31 ai afieehydon tnvy symud ymaith yr 3* achos. Maent yn eich cryfhau ac yn jij ynilid yundth yr amhuredd a achosap? m ? d?iuil.?dnu o drymder a blind?'— m" ? rbybuddiou Natar o annrhefn M?s ST ? BEECHAM' 5 PILLS yu ?ci?Ppbl -g !It yn Haweii ac vu eu gwneu? Y? su'1°b !it !1! Dyma'rteddyginiaethfw?yg'wy?is ?! jjt am dani i gryfhau Y. gwella y t1! S? trenlind a r 3,r afu, yr t!! 11' ''et< ni™n 6? ? treitlind -t'r Ylll ?,?iiii?ieth auSaeIedig ffl ffi maent yn W i'ch «• 'b $c^w y° Jacfc^ **<< jp t«; (56 o belenau) a 2/9 (168 o telenau). Gwerthir yn mh«b man mewn blychau, 1'" 'TliTiiti IMPORTANT TO MOTHERS. X Mother v/ho values the Health and Glean. liness of her Child should use E[ARp.ISON;,3 "RELIABLE" NURSERY POMADE. One application kills all Nita and Vermin, beautifiezi and strengthens ths Hair. In Tins, 4id. and 9d. Postage Id.—^Geo. W, Ha-risen, Chomist- Reading. Sold by Chemists. Agent for Pwll heltJos. BAT.DWTK JON«S. 56, Chemist. Efigh Stro a Chyhoeddwyd gan RIchd. Jones, yn ei Swyddfa 74, Heol Fawr, Argrft{dd Mercher, Chwefror 5, 1913 Pwilhel'