Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

I AT EIN GOHEBWYR. I

INODION A HANESION. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

NODION A HANESION. Damwain Angeuol yn Mhorth- madog. Cyfartyddodd Robt. Hughes, gwerth- wr calch, Porthmadog, a damwain ddi- fiitol, yr hyn brofodd yn angeuol iddo. Yr oedd Hughes yn tywys ceffyl ar y pryd, a phan yn agos i orsaf y Cam- brian cododd y ceffyl gerfydd ei ddwy goes ol, a tharawodd Hughes yn ei ben gyda'r ddwy goes flaen, nes malurio ei benglog. Symudwyd ef adref mewn cyflwr difrifol, a bu farw mewn canlyn- iad i'r neweidiau toreu Mercher. Yr oedd y trancedig oddeutu 6oain oed. Boddiad Caclber. o Borth-y-Gest Boreu Mawrth diweddaf hwyliodd yr ysgwner Glanogwen," o Borthmadog gyda llwyth o lechi am Haaburg yn ngofal Cadben Evan Jones, Horth-y- Gest. Yn hwyr yr un noswaith pan oedd yr ysgwner ychydig bellder o ynysoedd St. Tudwall's golchwyd y cadben dros y bwrdd, a bu foddi Ei Lethu i Farwolaeth. Syrthiodd dyn o dan gwagen-fodur y,, dydd o'r blaen ger Cerrig-y-dn dion, ac aeth yr olwyn trosto gan ei hdd yn y tan. Oddiwrth bapurau a ga d arno, canfuwyd mai cyn-filwr o'r enw William Allen vdoedd, a'i fod yn i- odor o Belfast. Achos Hynod yn Ngwrecsam. Cyhuddwyd dyn ieuanc o'r enw William Morris yn Ngwrecsam, yr wyttinos ddiweddaf, o fod W Ji hudo geneth ieuanc i'w ganlyn o'i ci artref, a hi-o dan oed, yn groes i ddyn iiiiad ei rhieni. Traddodwyd y cyhucLledig i sefyll ei brawf yn y frawdlys. Canfod ei Frawd wedi ei Saethu Y dydd o'r blaen cafwyd M1. Robert Williams, mab Mr John V Tilliarns, ffermwr o Ruthin, yn gorwedd yn farw y tu cefn i'r ty. Yr oedd wedi codi yn lied foreu, ac ymhen rhyw a vr wedi hyny canfuwyd et gan ei frawd wedi ei saethu yn tarw, a gwn dau faril o dano. Ch\\ech ar hugain mlwydd oed oedd y trancedig. Mr. Lloyd George fel Capten. Cymer j-mrysonfa chware golff le yn Nghriccieth oddeutu'r Pasg rhwng nifer o chwareuwyr yn cynrych oli Clwb Golff Rotherham, y rhai a frapteinir: gan Mr J. A. Pease, Llywydd Bwrdd Addysg, a chwareuwyr yn cyrrychioli Clwb Golff Criccieth, y rhai a gapteinir gan Mr Lloyd George. Llosgi i Farwolaeth. Foreu Mawrth diweddaf, hu farw Mary Jane Parker, o Penylan, ger Gwrecsam, oddiwrth effeithiau llosg- iadau. Arferai Mrs Parker gael gwasg- feuon, a bernir iddi syrthio mewn j gwasgfa i'r tan, gan y cafwyd hi ar lawr y ty a'i dillad yn fflamau. Difetba'r Cinio. Dygwyd Petrer Brown, glanhawr simneiau. o flaen y Uys yn Coatbridge, am ddial ar wraig cedd wedi gwrthod talu iddo y swm a otynai ganddi am lanhau y simnai. Gan fod y simnai yn neillduol fudr gofynodd dal o swllt, ond ni thalai y wraig ond naw ceiniog. Er mwyn dal ami aeth Brown i ben y corn a gollyngodd yr huddugl yn ei ol, nes aeth am ben bwyd a goginid ar y tan. Deg-ar-bugain yn Llosgi i Farw- olaeth. Aeth gwesty mawr ar din yn Omaha yn Amerig, yr wythnos ddiweddaf, a chafodd deg-ar.hugain o'r Uetyvvyr eu llosgi i farwolaeth. Yr oedd :ros dri- ugain yn aros yn y gwesty ar y pryd. Achoswyd y tAn trwy i'r nwy ffrwydro, a bernir fod y golled JI' ,ddo YII agos i ddau cant a haner o h ,'dd o ddolart. Ceisiodd rhai ddianc t tvy neidio drwy'r ffenestri, ond Uaddwyd hwy yn y fan. Damwain Angeuol. YnyRhyl, ddydd Sadwrn, bu farw llatuiwr o'r enw Wm. Pierce Jones, mewn canlyniad i ddamwain llec hynod. Yr oedd yn codi baich o vvair yn llofft yr ysgubor torodd y rhaff yn yr hon y gafaelai, a syrthiodd yn wysg ei gefn trwy'r drws ac i lawr y grisiau. Tar- awodd ei dalcen yn erbyn y paimant a bu farw'n ddisymwth. Cyhuddiad Ofnadwy. Yn Wigan, yr wythnos ddiweddaf, cynhaliwyd trenqholiad ar gorff plentyn bychan, yr b,% n fu farw ar ol i teddyg tod yn gweim a. no Vr oedd y meddyg I Jfc'edi arwyddo'r dystysgrif inarwolaeth, ac yr oeddis wedi trefnu i'r angladd gymeryd lie ddydd Mercher, ond cyn- haliwyd y trengholiad ar y corff mewn canlyniad i'r heddgeidwaid dderbyn Uythyr dienw yn awgrymu fod y plentyn wedi ei lofruddio gan ei fam. Yn y trengholiad pasiwyd I heithfarn o far- wolaeth naturiol, ac nad oedd rhithyn o amheuaeth tod y plentyn wedi cael cam mewn unrhyw fodd. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a'r rhieni yn y boen a achoswyd iddynt. Y Tywysog a Dewi Sant. Yn Rhydychen, ddydd Sadwrn, cym- erid rhan yn nathliadau Dygwyi Dewi gan Dywysog Cymru. Yr oedd yn brese,nol yn y gwasanaeth Cymraeg a gynhelid yn Ngholeg yr lesu. Cyn y gwasanaeth bu yn cael te gyda'r Prif- athro Syr John Rhys. Aflonyddu ar y Suffragettes. Cafodd Mrs. Drummond driniaeth erwin yn Hyde Park, Llundain, ddydd Sadwrn, pan y ceisiai gynal cyfarfoJ yn yr awyr agored i ddadleu hawli iu'r merched. Ni chafodd ddweyd nemor yr un gair, a lluchiwyd hi a'r rhai cedd gyda hi ar y llwyfan gyda thywesrch, ac aeth y dyrfa i'w trin mor erwin nes y bu raid cael help yr heddlu i hebr wng y merched oddiyno. Triniaeth gyflyb a gafodd suffragettes ereill a geisient gadw cyfarfod ar Wimbledon Common. Wedi i'r siaradwyr tod am tua haner awr yn ceisio gwneud eu hunair yn hyglyw, gwasgodd y dyrfa at y llwyfan a llusgwyd y suffragettes oddiyno, ac er gwaethaf ymdrechion yr heddlu caf- odd dwy neu dair o'r merched eu trin yn ddifrifol. if ■4. Damweiniau ar y RheilfTord' Yn Manors Station, ger Newcastle, rhedodd peiriant yn erbyn tre i a ddeuai o gyfeiriad Heaton Junction gan beri niwed difrifol. Anafwyd tua deg ar hugain o'r teithwyr yn dost wn, ond yn ffodus ni chollodd neb ei fy 'yd. Rhedodd tren tros ddyn yn iiast Lothian gan ei dori'n ddarnau. Htfyd, yn agos i Basaleg, Mynwy, ca* vyd dyn yn gorwedd ar y rheilffordri. a'i ddwy goes wedi eu tori ymaith bro-t yn glir oddiwrth ei gorff. Bu farw yrr hen ychydig funudau wedi ei gymeryd i'r orsaf. Cymry Sheffield a Dewi Sant. Rhai hynod wladgarol yw Cymry Sheffield, ac yn ol eu harfer blynyddol ymgynhullasant ddydd Gwener a dydd Sadwrn divVeddaf, i wledda' a ch; nal cyfarfodydd er dathlu Dygwyl Sant Dewi. Chwifid y taner Gymreig oddiar ben Neuadd y dref am y tro cyntaf, ac nid am y tro olaf. Anrhegwyd y faner i Sheffield gan Gymdeithas Gymreig y ddinas, ac y mae Pwyllgor y Gwelliifit- au wedi ei derbyn. 0 hyn allan aiff ei chwifio yno ar bob achlysur ceoodl- aethol. Yn y cytarfodydd cyme vyd rhan gan wyr mwyaf enwog y dd aas, yn eu mysg y Barnwr Denman Ben on, yr hwn a dalodd deyrnged uchei i'r Cymry—yn arbenig i Mr Lloyd George, y Cymro enwocaf, yn yr hwn, meddai, y ceid prif nodweddion y Cymeriad Cymrcig. Yn y cyngerdd gynhaliwyd nos Wener cymerid rhan gan gyfeillion o Bwllheli gynt. [ Marwolaeth Sydyn yn Mangor. Foreu Sadwrn diweddaf, yn sydyn iawn, bu farw y Capten J B. Stroud, R.A yn ei swyddfa yn Mangor. Yr oedd Capten Stroud, yr hwn a briod- odd oddeutu pum' wythnos yn ol, yn byw yn Mborth Aethwy, a boreu Sad- wrn aeth ar ei olwyntarch i'w swyddfa yn Mangor. Gynted ag y cyrhaeddodd y swyddfa dywedodd wrth Sergt. Williams y bu yn gyru'n gyflym ar ei olwynfarcb,—yr oedd bron colli ei nnadl acyn chwys dyferol. Yna eisteddodd yn y gadair, agorodd lythyr, ac yn sydyn syrthiodd ar ei wyneb ar ei ddese. Tybiodd Sergt. Williams mai wedi cael gwasgfa yr oedd, a datododd ei goler rhoes ef ar ei getn ar tawr, a gyrodd am y meddyg. Daeth Dr. Davies yno ar unwaith ond canfu fod y truan yn hollol farw. Llynges Awyroi i Brydain. Y mae yr awyrlongau yn awr uedi dod mor gyffredin, a'u posibilrwydd a'u caftaeliad wedi ei brofi mor bwysig yn nglyn a rhyfeloedd, fel y teimlir nad yw Prydain Fawr yn ddiogel heb lynges awyrol. Gwneir yr angen am hyny yn fwy eglur gan y ffaith y gwelwyd yn ddiweddar oleuni awyrtong yn ehedfan uwch gwahanol ranau o'r deyrnas, a bernir mai awyrlong dramor yn Cr-tio ysbiwyr ydoedd. 0 ganlyniad, y mae Mr. Graham White wedi gosod o then aelodau o'r Llywodraeth gynllun eang yn ymwneud a'r pwnc o ddarparu l'yn- ges aWyroI, sefydlu gorsafoedd awyroi ymhob dinas fawr yn y wlad, ac o urn- gylch y glanau, a hefyd, sefydlu ys^rol- ion i ddysgu trin a llywio awyrlongau. Aeth cerbyd tros fachgen bycha yn Clapham, y dydd o'r blaen. Code* d y bachgen a cherddodd yn ei flaen am ychydig latheni, ac yna syrthiodd i iawr yn farw.

Pedwar Llofrudd i'w Colli.I

Cerbyd Modur yn Diflanu. I

IYmrysonfa Aredig Dyffryn…

I Cyn?or Sir Meirion.! i

ITan Difrifol yn Sir Gaer-…

Marw Mr John Cottrell.-I

- - %.I - Damwain Doet yn…

Cyngor Trefol Pwllheli.

-o - Rhal ffelthlau ynglyn…