Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SPRING IS COMING. 1100; ALL KINDS AND DESCRIPTIONS OF Suits, Costumes, &c FOR THE COMING SEASON AT R. W. JONES', 6, King'shead Street, FWLLHEU. Suits from 35/- ft. Costumes from 37/8. Everything made on the PREMISES UNDER PERSONAL SUPERVISION TRIAL ORDER SOLICITED. SATISFACTION GUARANTEED. NOTICE. I j The HAIRDRESSERS i of this town hereby GIVE NOTICE that the following rates will come ¡ into operation on March 3-rd per head. iid. Shaving ljcl. Hair-Cutting (Adults) 3d. Hair-Cutting (Children) 2d. Closing Hours under Shops Act. Mondays, Tuesdays, Wednes- days and Fridays. 9 p.m. j Thursdays. 1 p.m. Saturdays. 11 p m. GWYL LENYBBOL, 6EHDD0E0L A CHtDEUIIOL, EGLWYS ANMiBYOL ABERSOOH, Cwener y Croglith, Ma vrth 21,1913 Beirniad Cerddorol: THOS. OWEN, Vsw, Prestatyn. Cyteilydd: Mr EVAN JONES, Pwllheli Beirniad Llenydd.ol: DEINIOL FYCHAN, Bangor. JRHAl O'N PRIF OKSTVNAU: Testyn y ia,lztir: "Y nil ddf Yswirio! (heb c F. P, D LIO RI <J»obr, (Jarlaii Hiard" I'r cor heb tV-d .jin 23 mewu Efcr a gan-, oreu litreii (Isa'aw). .w,r, jC5 5s., ac Awrla's, gwerth lJCÓ swllt ar hu^ida i'r arwetn- ydd. I'r cor Rlant, heh f trou 16 oeil na thros ugain inewn nifc-, "S-kIo1 S;glo J" (T. O. 5s. a Mt,ial Aran i'r tti weiuyiKl. j Ilk. cor Mrioion, heh f.1 12 mewn oifer, '■(Jodiad yr Eht'dydd ac V u N)tly"C}.yd" (allan o Ala'.von <iymreiji, t tu I). IJoj-r.-). Gwobr, 10-j. Her UllawJ, Un^by t'. fJw.-iir, Ci 1'. Ubesti" Uv»n o'r Tefetjnau uuJiwith yr Ysgrifeoydii,— CYSTADLEUAETH YCHWANEUOL. {; Ffon Ddracnen Ddu. Gwol-.r, 3s. (jdl. Y budduyol yn eiddo rlioddwr y w'ILr. CYWIRIAD.- Yn y darn adroddiadol Y Ffarmwr a.'r Ci, yn yr ail l i ei o'r a l heirll darlleDer Mi wydilwn ar lcsni ei lliw," yn lie Ni wyddwn am lesni ei D. R. WILLIAMS, Cae Du, Aber-,ocli. Rhag-Hysbvsiad. CYNHELIK ORGAN RECITAL YNG NGHAPEL PENMOUNT, yn ystod Mis A\vs:r. Ymddengys yr holl fanylion yn fuan. J. O. Williams, Ysg. J Yuu on ¡.= u;r:7: :;I" QQM?t c??y ?'? 'Mtm?-'y ''y uainy HARRISON'S Dye SX, RESTORF-R.?l i !???? Quite Haml,,?w and Ketmbtc. ??'??? In Bot!es, l, l'tt) au. ???Z? ?t<.t ?7!??.?H< Hair G. W. HARRISO.,i" Ha.ir S cialist.la,Ao'G I ■ To be Let. AjfADRYN HOUSE, South Beach, ?'? Pwllheli. Favourable terms. Immediate possession. Apply to MESSRS. ROBT. PARRY & SON, Auctioneers, Pwllheli. A SEMI-DETACH ED HOUSE, fac- ing sea (nev.t to South Beach Chapel) also "WJNTON1A," South Beach Parade. Apply to-ROBINSON. Allandale, Ala Road. COMFORTABLE HOUSE in Rec- j reation Road to Let. Rent, £ 18 Apply S. ANDREWS & SON, Estate Office 1JACHGEN fel Negesydd ac i ddos- -L' barthu newyndiaduron. Am fan- ylion ynghylch y cyflqg, &c ymofyner yn 74, He^^ awr, Pwllheli. :? I &VELLRAVH CHtMJ6 I ?AYMAM'St BALSAM a j WKLLHA ? BHSWCH ac ANWYD tJ :c:isid "'y gtda phltnt. ?: \1 PCTeli 1/. a 2/6 ;J Gan OIL I feryllwyk a Groskrs LXw C4piEy HAIR r""wreJ to its original colour by usiny HARR!S(M?E? s Colour a Y ST o irtouE R ¡ is not a dye, but acts naturallv. is quite harmlesi. PRICE t e, Pomtage 3d. G. W. IlarrisoE, M.P.S. s^Sst, Reading. Ajreut for Pwllhtli :—J. liALUWIN JONKJJ rg. High Street. I G"westy'r G-walia, HEOL FAW R, PW LLH ELI. sydd yn awr yn igored, gyda gwell- iantau arbenig, ac wedi ei aclduriio o'r newydd. I CYFLEUSTERAU RIIAGOROL. i ■■ Breakfast, Luncheons, Dinners & Teas at moderate prices. Darperir gogyfer a phartion. Ystorfa Beisicls. Mrs. WalUa Thcmas, Pcrchenoges. I A GOOD VARIETY OF CARPETS, LINOLEUM & RUGS in Stock at all times at Manchester House Y our special attention is also invited to the MILLINERY DEPARTMENT. One of the cleverest MILLINERS in the district is engaged in this branch. COSTUMES. COSTUMES made to measure is a leading feature in this Establishment, and style and fit is guaranteed. ,^ijMMtjMM«icim]|u«iawuirjrn»»»rTT«m'TiTiiWMii-n''mn»i»'T||i|n'iT—n||n,T I'll i ■bbi«wwbmw—■— "&I MEN'S I DEP AR TMENTi GENTS' SUITS and RAIN- PROOF GARMENTS which | are sold in this branch give. the greatest satisfaction. Every description of Ready-Fide Clothing always in:Stock. I w. ANTHONY, MANCHESTER HOUSE. CambriiMi Railways liinoiniceiiieiits. Bxcursions to London. AGRICULTURAL Hall — HACKNEY SHOW, March 4 to 7. HUNTERS SHOW, March 11 to 13. POLO AND RIDING PONY SHOW, March 14 and 15. FURNITURE EXHIBITION, Olympia, March 14 and 15. GREAT OLYMPIA DOG SHOW, Olympia, March 12 and 15. EXCURSION TICKETS will be issued cn Tuesday, March 4th, for 2, 3 or 4 days On Wednesday, March 5th, for 2, 3 or 6 days On Tuesday, March 11th, for 2. 3 or 4 days On Wednesday, March 12th, for 2, 3, or 6 days, to LONDON (via Welshpool or via Afon Wen). EASTER HOLlfJAY EXCURSIONS. 1913. To LONDON, March 20th, for 5, 6, or 8 days March 22nd, for 3, 4, or 8 days March 24th, for 2, 5, or 8 days. To SOUTH WALES, March 20th, for 3, 5, 6, 7, 8, or 15 days; March 22nd, I' for 3, 3, 6, 7, 8, or 15 days. To LIVERPOOL, MANCHESTER, LEEDS, etc., March 20th, for 5, 6, 8, or 15 days March 22nd, for 3, 6, 8 or 15 days. To SCOTLAND, March 20th, for 5 or 8, and 18 days. <?= i V WEEKEND TICKETS will be issued on THURSDAY. March 20th, in adJ'fI/ to Friday and Saturday, March 21st and 22nc\ available for return on any day (except day of i-sue) up to and including Tuesday, March 25th. THE 14 DAYS TICKETS to Cambrian Coast and Mid-Wales Stations will a'so be isu,d on THURSDAY, March 20th. For full particulars of tares and other excursions see the EASTER PROGRAMME to be had at the Station. CHEAP DAY TICKETS Issued EVERY THURSDAY and SATURDAY, between certain CAMBRIAN COAST STATIONS. Also to TANYBWLCH and BLAENAU FESTINIOG. See handbills. Cheap Week-End Bookings. SATURDAY to MONDAY TICKETS are issued between ANY TWO CAM- BRIAN STATIONS. Also to Stations on other Companies' Lines (with a few exceptions) it, a SINGLE FAKE and a THIRD (Plus Fractions of a Penny;. These Tickets will be available by Ordinary Trains:- Outward—On SATURDAYS only, by any Train. Return-On following SUNDAY, by Trains leaving at or after 6.0 a.m On following MONDAY, by any Train. Minimum Fares: First Class. 4s.; Third Class, 2s. 6d. CHEAP 1 or 2 DAYS TICKETS from PWLLHELI to the NORTH WALES COAST Issued every MONDAY and THURSDAY. I. 2 or 3 DAYS TICKETS from PWLLHELI to LIVERPOOL and MANCHESTER Every MONDAY and THURSDAY. 1 or 2 DAYS TICKETS to BALA and LLANGOLLEN Every MON DA Y and WEDNESDAY. Excursion Programmes at the Stations. Football and Hockey Parties. PICNIC TICKETS are issued for a minimum of 10 full fares upon 3 days notice being given at the Stations. EVERY FRIDAY AND SATURDAY, until further notice, WEEK-END TICKETS will be issued from PWLLHELI to CAMBRIAN STATIONS, THE WYE VALLEY DISTRICT, LIVERPOOL. MANCHESTER, LEEDS, SHEF- FIELD, BIRMINGHAM, EDINBURGH, GLASGOW, THE NORTH WALES COAST, BALA, LLANGOLLEN, and other places. For full particulars see Excursion Programme. A FORTNIGHT IN THE WYE VALLEY DISTRICT. i EVERY FRIDAY AND SATURDAY RETURN TICKETS will be issued to CENTRAL WALES SPAS, BUILTH WELLS, LLANDRINDOD WELLS, LLANG YMMARCH WELLS, LLANWRTYD WELLS also to LLANIDLOES, RHAYADER and BRECON, from P\VLLHELI. Via Moat Laue and Builth Road. For further information respecting the arrangements shewn above application should be made at any ot the Company's Offices or Agencies, or to Mr. C. L. Conacher, Traffic Manager. Oswestry March, 913 S WILLIAMSON, General Manager. I Eisteddfod EGLWYS ST. PEDR, Pwllheli. Dydd lau, Ebrill 3ydd, 1913. Testynau allan or Wasg. I'w cael gan L. A. DOBSON.King'shead St. D. E. JONES, Carnarvon Houe. Ysgrifenyddion. j I W. O. HUGHES, TAILOR AND CUTTER 23 PEN LAN STREET PWLLHELI. COUSTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff is as follows :— Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B A., WALES. Miss BRACE NEWTON, Hor.s., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistr ess. Mr REGINALD W, EVERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G. REYNOLDS, B.SC (ist Class Hons) Wales. MR. ALEXANDER PARRY, B.A. Mr NORMAN MCLEOD, A.R.C.M Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local and University Examinations, and con- j siderable attention is paid to Art, Music, j Manual & Technical Work and Physical Exercises. Next term commence January TUITION FEE, £4 10s. per Annum. O. ROBYNS-OWEN, Clerk to the Governors. ? ??I?'? 'I"l! !l!!l!!l!!H!l!SS!! F Sut ?"1 !:i yr [ 1 Ydych j Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn f ? '? hwn. if dres yr holl fyd. Yn !? hw-n. iCiIY tz ceir ymholiad cyfystyr if? "Sut yr ydyehf" Yr un dyhead a tS dymuniad mawr cyffredinol yw iechyd < da. Dywed y meddygon medrueAf ac • • < enwocaf fod pedair rhan o bump o'r holl afiechydon yn tarddu o ddiffyg • i treuliad neu sefyllfa atreolus yr afu &'r { i & ymysgaroedd. Mae i i 1 Beechams !| .1 Pills | j | j y? gwella pedair rhaii o bump o'r holl 31 afiechydon trwy symud ymaith yr 3; achos. Maent yn eich cryfhau ac yn | jl! ymHd ymaith yr amhuredd a achosant 2? deimladau o drymder a blinder- 1 ? rhybuddion Natur o Bunrhem. Mae ? BEECHAM'S PtLL?yncadwpobI :| yn llawen ac yn eu gwneud yn siriol. S? Dyma'rfeddyginiaeth fwyafygwv^'s •• W am dani i gryfhau y cylla, gwe1*- 9 • treiiliad, a' rheoleiddio yr afu, yr W elwlod, a'r ymysgaroedd, mewn gair • • maent yn feddyginiaeth anffaeledig • • Cadw yn tach. H S 4 Gwerthlr yn mhob man mewn btyeluu, lill i i ||| (56 o belenau) a 2/9 (168 o belenau). I I l IMPORTANT TO MOTHERS. Every t Mother who values the Health and Clean- liness of her Child should use HARRISON'S "RELIABLE" NURSERY POMADE. One application kills all Nita and Vermin, beautifies and strengthens the Hair. In Tins, 4d. and 9d. Postage ld.-Ger,. W. Harrison, Chemist* Reading. Sold by Cheeslsts. Agent for Pwll heli: —Jos. Baujwin Jokks, 56, Ohemlst, High Htrt. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd. Jones, yn ei Swyddta 74, Heol Fawr, I Pwllheli, dydd Mercher, Mawrth 5, 1913