Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

PWLLHELI.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

PWLLHELI. OYHOEDDIADAU SABBOTHOL- Ebrill 27 Pe"l, n A), am 10 a 6, Parch J. Rhyddercb, Gweimdog. Capel Seisnig (A.) Cardiff Foad, am 11 a 6-30, Parch D. W. Roberts, Gweiuidog. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch William Williams, Criccietb. Salem (M.C.), am 10 a 6, Parch G. Parry, Boith. Capel Seisnig (M.C.) Ala Road am 11 a 6-30, Parch J. C. Bacon, B.A. Tabernacl (B.), am 10 a 6, Parch Henry Rees, Gweinidog. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, Ysgol. Yagol Geobadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6, Parch W. O. Roberta, Pistyll; am 2, Yagol. Ysgol Genhadol North Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi; am 2, Ysgol. Sooth Besoh (M.C.) am 2, Parch Williams Cwmyglo. Tursis (M.C), am 10 a 6, Parch Williams, iwmyglo. Õ Seion (W.) am 10, Mr Joseph Jones, Nefyn am 6, Mr W. Jones Owen, Dinas. St. Pedr, 9-30 a 6 (Oymraeg), 11 a 6 (Seisnig) Parch. J. Edwards, B. A., Ficer, a'r Parch. T. Woodings, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanotaidd, am 2, Yegol; am 6-30 Pregeth Gymraeg gan y Parch O P. Meronr, benedicaiwn EISTEDDFOD Y GWYR IEUAINC.—Y mae Rhestr Testynau yr Eisteddfod ucbod allan o'r wasg. Gellir cael copiau o honynt gan D. John Jones, Heol Fawr, yr ysgrifenydd. Pris trwy y llythyrdy, i £ c. CORONI'R FRENHINES F AI.- Y mae) paratoadau mawrion yn cael eu gwneud ar gyfer coroni'r Frenhines Fai, a dywedir y bydd yr orymdaith yn un o'r pethau goreu welwyd yn y dref erioed Y mae beehyn y siopau wrthi yn brys- ur yn gwneud y paratoadau. LLWYDDIANT.—Da genym allu hys- bysu am lwyddiant Miss Laura Jane Roberts, merch Mr. a Mrs. J. T. Roberts, King'shead Street, yr hon aeth yn anrhydeddus drwy arholiad Famaethol yn y Borough Fever Hos- pital yn Leicester yr wythnos ddi-1, weddaf. Eled rhagddi. Y mae Capt. W. M. Hunter, mab Mr a Mrs J. Hunter, Salem Terrace, yr hwn a ddewiswyd yn arolygydd morwrol o dan Bwrdd Masnach yn Nghaerdydd, wedi dechreu ar ei waith. Cymerodd ei d -lylt:dswyddau i fyny yn uniongyrchol o'r mor, tra ar y pryd yn dilyn ei oruch wytiaeth fel meistr yr agerlong Treasury." GWLEDD.-Nos Iau diweddaf, yn Ysgol y Cyngor, bu y dosbarth gwniad- waith oedd o dan ddisgyblaeth Mrs T. W. Thomas, Welsh Woollen Depot, ( yn ystod y gaiief, yn mwynhau gwledd ragorol oedd wedi ei pharotoi ar eu cyfer gan yr athrjtwes. Yr oedd oddeutu haner cant yt rbresenol. 'i j gwneud cyfiav/nder a'r amrywiol ddan- j teithion, treut wyd gweddill o'r antser i j fwynhau chwa aeon a dawns. Pasiwyd diolchgarwch gwresocaf y cyfarfod i Mrs Thomas am ei charedigrwydd yn rhoddi y wledd, ac am y modd deheuig yr oedd wedi cario y dosbarth ymlaen yn ystod y tymor ar gynygiad Mrs Walis Thomas, Gwalia Hotel, ac eiliad Miss Sydney Hughes, Nanney Plase. Gydnabyddodd Mrs Thomas mewn geiriau pwrpasel, a rhoddodd uchel ganmoliaeth i waith y dosbarth yn ystod y tymor, a d/wedodd y cawsai eraill gyfleusdra i weled eu gwaith yn yr am- gueddfa sydd ¡'w chynal yn y dref y Isfed o'r mis iesaf. TEML SOAR.-—Cynhaliwyd y Demi nos Fercher, yn Festri Penmount, am 7-30 o'r gloch, Cydganwyd yr emyn "Seion yn y nos," ac yna arweiniwyd mewn gweddi gan y caplan (Mr. John Robinson). H/sbysodd y Prif Demlydd ei fod wedi yrrweled a'r brawd Robert Thomas Jones, Penrhydlyniog, yr hwn oedd yn wael, a'i fod wedi gwneud yn ol cyfarwyddid y Demi, ac yr oedd yn llawenydd ganddynt ei weled yn eu plith unwaith eto. Pasiwyd y Parch. Thomas Williams yn gynrychiolydd i'r Uwch Demi sydd i'w chynal yn Llwyn- pia. Pasiwyd i beidio cynal y Demi nos Fercher oesaf gan fod y Ddarlith nos Iau. Cafwyd anerchiad gan Mrs. Roberts, Riverside, yr hon roddodd hanes ei hymweliad A Deheudir Cymru. Hefyd catwyd papur rhagorol gan y brawd Robert Roberts, New Street, ar "Iesu yn ngoleuni beirniadaeth." Yr oedd yn papur eang a manwl, ac yn dangos llawer o allu ac ymchwiliad. Cafwyd sylwadau pellach arno gan y Prif Demlydd, Parch. Thos. Williams, Mri. R. Barker Jones, a W. Hughes, Awelon. Argyoygiad Mr. W. Hughes, ac eiliad Mr. 1<. Barker Jones, pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i'r brawd Robert Roberts am ei lafur a'i papur rhagorol. Y SG. CYFARFOD TERFYNOL BAND OF HOPE PENLAN.—Cynhaliwyd yr uchod yn y Festri, nos Fawrth diweddaf. Er i'r tywydd droi yn anffafriol daeth cynull- iad lluosog ynghyd. Llywyddwyd gan y Parch J. Rhydderch. Awd drwy y rhaglen ganlynol :—Ton gan y plant; Adroddiad gan Johnny Roberts; Deu- awd ar y Berdoneg gan Gwen May Roberts a Dorothy Windsor Jones; Detholiad gan y plant; Adroddiadau gan Gwyneth Jones, DHys Roberts, ac Annie J. Ellis; Can gan Gwen May Roberts; Adroddiadau gan Hughie Roberts, Hywel Jones a Tom Ellis; Detholiad gan y plant; Dadl gan nifer o'r plant; Deuawd ar y Berdoneg gan Lizzie Roberts ac Ellen Laura Ellis; Adroddiadau gan Johnny Llyfnwy Roberts a Harry Lloyd; Can a chydgan gan Gwen May Roberts a'r plant; Ad- roddiadau gan Mary E. Williams a Lizzie Mary Jones; Caneuon gan Mabel Hughes, Tom Elli. ac Annie j. Eilis; Detholiad gan y ,ant; Adroddiadau gan Florrie Williai ,s a Catherine Jane Roberts. Terfynwyd trwy gael per- fformiad rhagorol ( r ddrama, "Moses Bach," gan nifer u plant. Gotalwyd am y Band of HOf. yn ystod y tymor gan y Parch J. Rh iderch, Mri W. H. Jones, 74, Heol F; vr, a Willie Roberts Sand Street, Nursc- Sand Street, Nurse 'ritchard, Cartrefle, a Miss Mary Davi, Ash Cottage. BONEDDWR HAI,LIONUS.-Prydnawn lau diweddaf mw\ haodd oddeutu 220 o bysgotwyr a thh lion y dref ynghyd a'u gwragedd a'u } ant wledd flasus yn y Neuadd Drefol, rhoddedig gan Mr. J. H. Richards, T; cnworth, pcrchenog y Blackbird," yr ,wn sydd yn gyfaill agos i Mr. Hough' m-Davies, Cyfreith- iwr. Y mae Mr. R shards yn ymwetydd cyson a dref er's blynyddau, ac wedi rhoddi gwledd gyff lyb droion o'r blaen. Darllenodd Mr. Da vies lythyr oddiwrth Mr. Richards, yn yr hwn y datganai ei awydd i roddi gwledd gyffredinol i bysgotwyr a thlod,)n y dref a'u teulu- oedd, a dydd Iau rirweddat rhoddwyd y peth mewn gweithrediad. Rhoddwyd y gwaith o barotoi y wledd yn nwylaw Mr. J. W. Lewis. Mathan House, ac yr oedd wedi caet orchymyn i roddi y nwyddau goreu oe Id ganddo, yr hyn a wnaeth. Wedi g\ neud cyflawnder a'r danteithion mw) "hawyd gwledd o natur arall, sef a aldangosiad o living pictures gan yr An:. lo-Cymric Co. sydd yn y dref er's r (Ii misoedd bellach. Amlwg ydoedd a* wynebau pawb eu bod wedi mwynhau eu hunain yn rhag- orol. Ar gynyg ad y Parch. David Thomas, a chefne: iad y Parch. Henry Rees, pasiwyd pi. dlais o ddiolchgar- wch cynhes i N: Richards am ei garedigrwydd, ac i Mr. Houghton- Davies am gario a an y trefniadau mor ddeheuig. Cydna! yddodd Mr. Davies y diolchgarwch ar an Mr. Richards ac ar ei ran ei hun, thalodd warogaeth uchel i Mr. Lew s am ddarparu y wledd, yr hon a ga imolid gan bawb.

ABEII-" IARON. I

EFA] L: 1WVDD.I

- 0 -I LLj* cNOR.I

- - 0-i Marwolaeth Dr. Williams,…

ICyfarfod YsgcCion M.C. Dosbarth…

u! Gobebtae: )au.

1 Y "GIRLS GUILD." I

I Llefrith Amhur. I

IDamwain i Lanhawr peir-I…

IEi Ladd yn y Capel.

Advertising