Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Cymanfa Gaim Undebol, y De,I…

Dagrau GwneydLI

Cyfarfod Chwarterol Beumaris.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cyfarfod Chwarterol Beumaris. Cynhaliwyd yr uchod ym Menai Bridge, Mawrth 30. Yr oedd yn bresenol y Parchn. John Kelly (Arolygwr), F. E. Jones, ac E. Tegia Davies; Mr. Evsn Thomas a Wm. Roberts (Goruchwylwyr), ynghyda chyn- rychiolaeth o'r holl eglwysi ond Llanddora. Derbyniwyd y cyfrifon arianol o'r holl eg Iwysi ag eithrio Llancdora. Darllenwyd cyfrifon y Minffordd Scheme," Mr. C. S. Owen a derbyniwyd hwy. Darllenwyd cyfrifon yr Ysgol Sul gan y Parch. F. E. Jones, ac wedi hyny bu cryn siarad ar gynwr yr Ysgol Sul yn y Gylch- daith. Galwodd yr Aroiygwr sylw at Gymanfa Plant y Sir, argymhellodd y frawdoliaeth i anog yr eglwysi i wneyd eu dyledswydd ynglyn a hi. Dewiswyd Mr. Thomas Hughes, LIan- goed, a James Owen, Beumaris yn gyn- rychiolwyr i'r Cyfarfod Talaethol. Dar- Henwyd cyfrifon Dirwest gan Mr Wm. Pritchard, a phasiwyd yn unfrydol i gyd- ymffurno a phenderfyn.iad y Cyfarfod Tal- aethol i dalu yr holl gasgliadau Dirwestol yn y Cyfarfod Chwarterol fel y gellid tros- glwyddo eu banner i Drysorfa Gymanfa Ddirwestol Mon. Galwodd yr Arolygwr sylw at anghen- ion Trysorfa y Pregethwr Cynorthwyol, a phasiwyd yn unfrydol i wneyd casgliad yn y gwahanol eglwysi tuag ati. Darllenwyd cyfrifon y Trust yn y gylch-, daith gan yr Arolygwr yn absenoldeb Mr. Wm. Williams yr ysgrifenydd (oedd ag af- iechyd yn y teulu). Cadarnhawyd y gwahoddiad y Parchn. W. Lloyd Davies, Evan Jones, ac E. J. Humphreys, B.A., i'r gylchdaith. Llawenychwyd yn fawr ar adferiad yr Arolygwr o'r afiechyd blin y bu ynddo yn ddiweddar. E. TEGLA DAVIES. I

Enillwyr y Gwobrwyon ArbenigI…

"Trye to Natue to beI Shitmar.11

Advertising

[No title]