Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

CYLCHDAITH TREORCI. I

YNYSYBWL.

ABERYSTWYTH.I

DINAS MAWDDWY. I

FERNDALE. I

ICAPEL GARMON.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I CAPEL GARMON. Mawrth 27, cynhaliwyd Cyfarfod Ysgol, dan lywyddiaeth John Owen. Am 10 ad- rodd Salm gyntaf gan dosbarth Miss Hughes. Holi Dosbarth y Plant yn yr Hyfforddydd dwy benod, gan Miss H. Hughes. Holi Dosbarth I yn Hanes Iesu Grist gan W. P. Jones, Bethania. Ton gan y Plant, Band of Hope. Holi Dosbarth II yn Actau gan W. J. Fielding. Ton gan y Plant. Gwnaeth y plant eu gwaith yn rhagorol. Maentyn glod i'w hathrawon sydd wedi bod ar hyd y flwyddyn yn llaf- urio gyda hwy. Prydnawn adroddwyd dwy Salm gan Ddosbarth W. P. Jones. Holwyd yr Ysgol yn gyffredinol gan John Owen, y Llywydd, yn y 26ain bennod o'r' Actau. Cafwyd atebion rhwydd a gwres- og. Ton gan y Plant. Hwyr. Treuliwyd cyfarfod y nos i anog ei ffyddlondeb yn mhob cylch gyda'r Ysgol Sul, ac yn neill- duol y bobl ieuangc. Cawsom airgwresog gan amryw, D. R. Price, John Owen, William Jones, Carreg Lleon. Yr oeddym yn falch o weld ein cyfeillion ieuangc,—y brodyr a'r chwiorydd oedd ar ymweliad a'i hen gartref yn edrych mor dda, ac ar- wyddion eu bod yn dal yn ffyddlon gyda'r Arch oddi gartref. Duw yn rhwydd iddynt. I GOH.

I GWRECSAM: YR EISTEDEDDFOD.

DOWLAIS.---I

CORWEN. I

IGWYDDELWERN.I

CAERAU, MAESTEG. I

CYFARFOD Y PASG TREFFYNON.…

CAERGYBI. I

EISTEDDFOD WESLEYAID CERRIG-Y-DRUIDION.

LLANGEFNI.

PORTHAETHWY.

ABERMAW. I

I --ICRICCIETH.

IEARLESTOWN.

CORRIS.

HOREB, PENYGROES.

LLANBEKIS. . T.....--T-.--,I-…

PENYGRAIG.