Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

- LLANDYSSUL.- - - I

1111.FFLINT. ',I

IMAENTWROG. I

CARNO I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CARNO I MARAVOLAETI-I.'—Chwith iawn genym gofn»li. marwolaeth y brawd ieuanc TUOM ,.s ILV.iTis Tibbott, yn yr oedran cyn- qf 0 .• «;ii, ac a gladdwyd yn Mynwent y Irian, Ionawr Slain. Er mai perthyn i'r Methodistiaid Calfin- aidd yr ydoedd, eto i gyd teilynga air o goffa ar ddalenau y G.N., oherwydd tnyn- ych y gwelid ef yng nghapel bach y Wes- leaid, gan fod y capel hwnnw yn lied agos i'w gartref, ac nid oedd yntall mor gul ei syniadau i gredu nad oedd modd addoli ond yn nghapel yr enwad o ba un yr oedd ef yn aelod o honi. Perchid ef yn fawr gan ein henwad, oherwydd mae y cartref er's tair penhedlaeth bellach wedi bod fel man i droi i bregethwyr Wesleaid tra yn teithio Cylchdaith Llanidloes, a sicr yw fod llawer ohonynt ag adgofion melus am y gofal tyner a'r caredigrwydd dihafal a dderbyniasant tra yn aros ar yr aelwyd. Meddai y brawd ieuanc ar synwyr cy- ffiedin cryf, ac yr oedd yn foneddwr yn ngwir ystyr y gair, ac hawdd canfod fod yr egwyddorion oedd yn nodweddu ei ddi- weddar dad yn blodeuo ynddo yntau. Bu yn aelod o Gymdeithas Lenyddol y plwyf er yn foreu, ac yr oedd yn fyw i bob sym- udiad er budd yr ardal. Yn ddiddadl, pe caffai fyw, y tyfai i fyny yn ddyn o farn ac yn addurn i'r ardal. Ond Och daeth yr adeg i ymadael, a chymerwyd ef yn gynar o swfi ystormydd byd-" From the world's bitter wind, seek shelter in the shadow of the tomb." Caled yw ymadael a chyfeill ion hoff, ond Dy ewyllys di a wneler." Gobeithio y bydd i'r ieuenctyd, y rhai sydd wedi colli cyfaill mynwesol, geisio ei efel- ychu yn y rhinweddau ac sydd yn gwneud i fyny gymeriad glan a phrydferth. Huna'n dawel, cwsg yn esmwyth, Cei dy ddeffro yn y man, Nid am byth yr wyt i orwedd Yn hen fynwent oer y llan Fe gei esgyn uwch cymylau, Fry i entrych nefoedd wen, Lie cei'r fraint o gario'r palmwydd A chei goron ar dy ben. CYFAILL. I

LLYTHYR 0 LLUNDAIN. I

CAERSALEM, TON PENTRE.I

ABERYSTWYTH. I

.IBEAUMARIS.I

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I

HIRWAEN, RHUTHYN. I

RHUTHYN. J

DINAS MAWDDWY. I

'I . CEFN MAWR. I

NODION 0 LEYN.

I GORSEINION.

|TANYFRON.

RHOS, RUABON.

[No title]