Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

- LLANDYSSUL.- - - I

1111.FFLINT. ',I

IMAENTWROG. I

CARNO I

LLYTHYR 0 LLUNDAIN. I

CAERSALEM, TON PENTRE.I

ABERYSTWYTH. I

.IBEAUMARIS.I

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I

HIRWAEN, RHUTHYN. I

RHUTHYN. J

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

RHUTHYN. J GYMDEITHAS DDIWYLLIADOL.—Nos Iau, Chwefror 19eg, cafwyd cyfarfod c'r gym- deithas dan lywyddiaeth y Parch W. G. Williams. Darllenodd Mr Hughes, Station House, bapur dyddorol ac adeiladol ar Dewi Wyn." Ymdriniodd yn fanwl ar y dalent farddonol oedd yn perthyn i'r Dewi hwn, a chawsom glywed lawer o'i brif englynion ar waharicl destynau, megis Pont Menai, ac eraill, ac hefyd am ei brif awdlau sef Elusengarwch a Molawd Ynys Prydain." Pasiwyd diolchgarwch i Mr Hughes am y papur, a siaradwyd gan amryw frodyr, a chafwyd gair gan Mrs W. G. Williams, a therfynwyd y cyfarfod gan y llywydd. DYRCIIAFIAD.—Llongyfarchwn ein cyfaill Mr C. H Thomas, London and Provincial Bank, ar ei ddyrchafiad i'r swydd bwysig o Cashier yn y Bank. Tua blwyddyn yn ol y daeth Mr Thomas i'n plith o'r Deheudir, er yn enedigol o Dyserth ger Rhyl, ac yn ystod ei arosiad yma y mae wedi gwneud ei hun yn gartrefol ac adnabyddus yn ein cylch ni ac yn y dref yn gyffredinol. Liaw- en meddwl nad ydyw ei ddyrchafiad yn achosi ei symudiad oddyma. Eiddunwn iddo gyfnod maith i fod yn ein plith a gwenau Duw iddo yn ei swydd newydd, a bydded Motto" pob un o honom yn ngheiriau y gan honno, I fyny fo'r nod." R. F.J. I

DINAS MAWDDWY. I

'I . CEFN MAWR. I

NODION 0 LEYN.

I GORSEINION.

|TANYFRON.

RHOS, RUABON.

[No title]