Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

i!Cenhadaethatt Egengylaidd.…

COFFADWRIAETH HUMPHREYI JONES,…

I CONNAH'S QUAY.

Y RfflODDiOW ARFEROL A'RI…

I I BYCHANU CRIST.

[No title]

-REHOBOTH, COEDPOETH. 'I

I CONGL YR AWEN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I CONGL YR AWEN. I DYGWYL DEWI. "ORA PRO OMNIBUS." O Dduw, cofia'r Gwyddel A'i Ynys Werdd dlos, Sy'n byw heb un Bethel Yn nghanol ei nos. O Dduw, cofia'r Cymro A'i Walia fach wen, Ari-i ryddid crefydool Sy'n codi ei ben. A chofia y Cymro S yn b v w -t r y fl-'L n, Mae bron ag aAghofio Mai fo yw fo'i hun. O Dduw, cofia'r Saeson A'u hymffrost ddi-les, Sy'n gaeth gan hualau Aur, arian, a phres. O Dduw, cofia'r 'Scotyn AIi frwydryn awr, Llwydd brwydr Caerfyrddin Oleuo ei wawr. O Dduw, cofia'r Ellmyn Sy'n codi'r fath lwcll." Tro'i Dreadnoughts yn enllyn, A'i gleddyf yn sweh. O Dduw, cofia'r lanci A'i firi a'i'stwr, Er mwyn y rhai anwyl Groesasant y dwr. Seion, Treffynnon. T. HENRY JONES. BETH OEDD DEWI SANT. Un o aur delynau'r gwynfyd Oedd ein hanwyl Dewi Sant, Colofn gadarh, tad ffyddloniaid, Cyfaill calon oedd i'r plant; Un a'i enw'n perarogii Ar ein daear o mor wiw; Ac fe erys yn anfarwol Enw cawr o fynydd Duw. Gwr a'i ysbryd lawn o gariad,, A chadfridog yn y gad, Ac yn dangos i drueiniaid lachawdwiiaeth Nefol Dad; Hunodd hadau egwyddorion Sydd yn tyfu fel y dydd, Ac mae'u heffaith eto'n aros Ar ei lwybrau uniawn ffydd. UN GWAN O'R LLAN. LLINELLAU CYFLWYNEDIG I Mr a Mrs P. Jones Williams, Heswall Villa, Ffynon Groyw, Mostyn, ar farwol- Villa, eumN?b, James Williams drwy ddamwain yn nglofa Point of Ayr) Me- hefm 5ed, 1913, yn 25ain mlwydd oed. Mae llais o fedd ein cyfaill cu Yn galw byw adgofion, Am angau brwnt a'i fentyll llaes, Ar lawr ei annedd dirion Hen storm marwolaeth redai'n hy Drwy'r teulu yn eu dagrau, 'Dyw wylo rhiaint namyn dim Yng ngolwg oerdrem angau. Mae llais o fedd ein cyfaill hoff Yn adgof am y bore, Y cerddai'n Hon a'i foreu da," I gwrdd a'i wers anaele, Danfonai'r dydd groesawiad mad, Mewn gwawr drwy aur amrantau,. A bychan wyddai'r bachgen lion, Am noswyl dywell angau. Mae llais o fedd ein cyfaill mad Yn galw adgo'r aelwyd, Am ddig marwolaeth ar bobllaw, A'r llawr yn gwisgo arswyd Ofnadwy ruthr angau geir, Mewn du storm ar ei llwybrau, Mae angau'i hun yn minio'r gledd, Ar odreu'r erch gymylau • Mae llais o fedd ein cyfaill teg, Yn dweyd, os darfu'i ddirnad, Y cododd haul uwch storm ei fyd Mewn awyr burach' uchod Rhyw foreu byr a ga'dd ar frys, Ac angau ar ei edyn, A phrin mwynhaodd ddoniauoes, Nad aeth yn llaw ei elyn. Mae llais o fedd ein cyfaill da, Yn galw dagrau'i deulu, Tra cwmni hedd, lion nefoedd Duw, O'i gylch yn gorfoleddu Bu llaw y ddamwain iddo ef Yn agor drysau'r Wynfa, A thrwy yr un ca'dd gan y nef, A bywyd na therfyna. Mae llais o fedd ein cyfaillllon Yn lleddfu'r holl diallodion, Fod ef yn ngwersi doniau Duw, Yn nghwmni yr angelion 1 Os cana'r adar yn y llwyn, A'i ffrindiau yma'n rhodio, Mae e'n ngogoniant teulu'r nef, Yn mraich yr angel rhodia TREBOR MON.. CARTREFFN GWLAD. Cofia'n cartref, Ion y Nefoedd Taena'th aden trosto ef Byth yn ddisglaer ar ei aelwyd Twned goleu pur y nef, Pawb yn byw, O ein Duw 'N ufudd i Dy gyfraith wiw. Cofia'n cartref, Ion y Nefoedd, Gwna e'n Demllwyr a glan Dy Stlechinah ynd,do'n liosgi Fore a nawn vn dJiwahan Moliant byw. Arglwydd Dduw, Rhoddwn byth i'th enw gwiw. Cofia'n cartref, Ion y Nefoedd Rho'i'n ddysgu ynddo ef, Y brawdgarwch, a'r tidondeb Syddrhwng engyl yn y nef;, Brodyr yw dynolryw, Plant anwyla'r uchel Dduw. G. DEWI SANT A'R GYMRAEG. I DdeAyi Sant 'rym he.,ddyw Yn canu clodydd gIan, Ei oes oedd lawn o rinwedd A grym y tafod tan Ei fywyd sy'n Ilefaru I hawliau Cymru fad, Am hynny byddwn Cffro I gödi'n iaith a'n g'Vvlad. Mae'n dweyd wrth blant bach Gwalia, Am fyw i'w iaith o hyd. Ac hefyd ei chofleidio I Gymru 31w.fr y hyd; Chwi feibion glewion Gvvalia Dysgwch Gyn<r?.r,c s'rh plaqt, A chofiweh fyv}-(! p; '•■■•n Eicil gwron Dcwi SanL I FOR.