Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

J) -it 1 V JW.1 I\3j tl, -t;DTt;A"I.I'o!I:A"AIJ"-I.H:Y"'J\09.- "J:I1"l.W'o!I:I!l\\1lj(\t1'1.\I'I.\t- ,.Q\.t'\Hljt \'i I ¡..r- \K..<7&"3'?/i,"Ç.-Yx- kg is@$s 3 ^Hi f 5^is  I§ £ l E Y LLYFRFA. I| lj   .a ?? I ""{("'6lrq.'A(("J/R'Al'" |^( pp P WmmmmmwmmwmMmMmmmfi I .J ,J \Jli"i Llyfrau Newydd. s. d. John Evans, Eglwysbach, by J. Hum- phreys. 1 2 Robert Humphreys, by Edward Rees, J.P. 1 2 The Seven Cries from the Cross, by Ebenezer Morgan 1 2 > Manuals for Christian Thinkers The Psychology of the Christian Lite, by E. S. Waterhouse, M.A., B.D., 1 2 Miracles, by Frederic Piatt, M.A., B.D., 1 2 Religious Experience, by T. J. Lock- yer, B.A. 1 2 The Books of the New Testament, by J. S. Banks, D. D. 1 2 The Cambridge Companion to the Bible 1 2 Central Questions of Faith, by J. S. Banks, D. D. 1 2 Methodism, by H. B. Workman, D.Litt. 1 2 Love and Life. The Story of J. D. Brash, by his Son. 210 Religious and Religion, by J. H. Moul- ton, D. D. 3 6 The Bible: Its origin, significance and abiding worth, by A. S. Peake, M.A., D.D. 6 0 The Person of Jesus Christ, by H. R. Mackintosh, D.D. 10 6 Chamber s 20th Century Dictionary 3 6 Yr oil yn Post Free am y prisiau uchod. LLESTRrRTRYSOR Y Beibl yng ngoleuni Beirniadaeth Ddiweddar, dan Olygiaeth Tecrwsjx*. SSvetxvs., B.A., ac 33. Tegla. 30ca.vj.G5js. Pris 2/10, Post Free. Hanes Wesleyaeth Gymreig w GAN Y I Parch. Hugh Jones, D.D. Pedair Cyfrol Hardd, 6s. 6c. yr un. Rhoddwch eich enw i'r Dosbarthwr ar < unwaith. unwaith. Gellir cael Darlun Hardd, Photo o Dr. Hugh Jones, newydd ei dynnu gan yr arlun- ydd eixwog Mr Wickens, Upper Bangor, Pris: size 18 x 8, Is. 9c, post free. Un Mawr, size 18 x 14, 5s. 6c., post free. I'w cael o'r Bookaoom, arian gyda'r archeb. I. t'g?I!!tJ:.i(' ('-2 » Ceir y cyfan drwy ein Dosbarthwyr Lleol. |tj gj YR OLL YN POST FREE. "M 8 P Anfonwch am ein CATALOGUE NEWYDb. H • Pob Archebion a Thaliadau i'w hanfon i: I P. JONES ROBERTS, I I Bookroom, Bangor. I '2'" 'g WJ:.t'J: ('Q. Q.1. '"k%- lI1)'j' %) EBENEZER, Blaenau Ffestiniog. BAZAAR FAWREDDOG, Mawrth 19, 20, 21, 1914. Agorir y Bazaar gan Mrs. R. O. JONES, Bryn Offeren Mrs. J. N. EDWARDS, Llys Gwaenydd, a Mrs. THOMAS, Hen Gapel. Llywyddir gan WM. OWEN, Ysw., Plaswe-tinydd R. BOWTON, Ysw., Cartre a TOWYN JONES, Ysw., M.Sc. Cydnabyddir unrhyw rodd at yr uchod gan 1 Rev. ED. DAVIES, Bryn Myfyr, Bl. Ffestiniog; Mr ELIAS DAVIES, High Street, Bl. Ffestiniog; Mr. R. Ll. JONES, Cromwell Street, Bl. Ffestiniog; Mr. WM. WILLIAMS, The Square, Bl. Ffestiniog. Llyfr Newydd i'r Oes. "Moesau Henafol" GAN Y PARCH. J. HUGH WILLIAMS, Ystumtuen, Mewn atebiad i haeriadau fod Cristionogaeth wedi atal cynydd y byd, ac y dylai pregethwyr fynd at y caib a'r rhaw. PRIS SWLLT I'W CAEL GAN YR AWDWR. Y fil gyntaf wedi gwerthu allan. -MADAME DELLIE PROFIT- Is prepared to receive Engagements as Accompanist for Concerts and Esteddfodau. High-Class Concert Artistes supplied 128, Market Street, Earlestown, Lancashire. Tom Carrington A.T.S.C. (PENCERDD GWYNFRYN), Organydd Rehoboth, Coedpoeth. Arweinydd Cymanfaoedd, Arholydd, Beirniad, Cyfeilydd, Sc., CdEDPOETH, WREXHAM Anthem Newydd Cynogfab: Seren Bethlehem," Solffa, Ic.; H.N., 3c. Rhagorol ar gyfer Cymanfaoedd. Rhai o Gyfansoddiadau Poblog- aidd Tom Carrington: Concvvest Caliari "—Anthem Gymanfaol hwyliog. Solffa, Ie. H.N., 3c. Hen Weddi Deuluaiddfy Nhad." Can i Soprano neu Tenor (Key G), Contralto neu Bass (Key E), 1/ •' Cymru." Can boblogaidd. Y drydedd fil yn awr ar werth. 6ch. D. ROBERTS, TELYMOR MMWDO-MY, BARMOUTH. I Beirniad Cerddorol, Datganwr Penillion a Thelynor, Athraw Telyn a Chanu gyda'r Tannau. Awdwr a chyhoeddwr Y "TANT AUR," sef Gwerslyfr ar yr uchod. Pris Is. a Is. 6c. Cludiad 2g. OfFerynau Cerddorol o bob math ar werth. Llinell arbenig' mewn Telyn a Pherdoneg.

[No title]

Yr Hen Gymraeg.