Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

UNDEB CERDDOROL Y DE.

MANCHESTER. I

I--COEDLLAI.I

NODION O TRINITY ROAD, BOOTLE.

YMWELIAD Y PARCH JOHN PUGHI…

LEIGH. I

EGLWYSBACH. I

PONTRHYDYGROES.

LEEDS. I

.OAKFIELD, LIVERPOOL.I

SHILOH, TREGARTH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SHILOH, TREGARTH. Y GYMDEITHAS.—Cynhaliwyd ein Cym- deithas Ddiwylliadol nos Wener, Chwefror 20fed, pryd y darllenwyd pedwar o bapur- au ar '• Cymeriadau o'r Hen Destament." Darllenwyd hwynt fel y canlyn: Y Proffwyd gan H. J. Williams, Yr Offeir- iad gan J. C. Griffith, Y Dyn Doeth gan Robert Jones, a'r Datguddiwr gan H. Hughes. Yr oeddynt yn bapurau am- serol a diweddar dros ben. Bu un brawd ddigon craff i ganfod nad oeddynt ond ychydig o deganau syml wedi eu dewis allan o'r ystorfa fawr sef Llestri'r Trysor," llyfr yn ddiau a fyddyn gymorth mawr i ni fel pobl ieuainc i'n symud ni ymlaen os y gwnawn y defnydd priodol o honno. Llywyddwyd gan y Parch E. Tegla Davies, a chawsom air ar bob un o'r cym- eriadau ganddo ar y diwedd. I- YSG.

iCERRIGYDRUIDION.