Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

GAIR AT MR. WILLIAM I RICHARDS.

DAMHEGION YR ARGLWYDD IESUI…

I BYCHANU CRIST. I

BWRDD Y GOL. -1

ABERTAWE.I

TREORCHY. I

COEDLLAI. I

COLWYN BAY. --I

Advertising

NODION 0 LEYN.-I

DINBYCH. !

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DINBYCH. DERBYN AELODAU NEWYDD.-Nos Sul diweddaf derbyniwyd oddeutu dwsin o blant Pendref i mewn yn gyflawn aelodau. 'Roeddent wedi bod o dan ofal eu gwein- idog, Mr Darley Davies, am rai wythnosau yn flaenorol i hyn mewn trefn iddynt gael eu parotoi ar gyfer y cam pwysig hwn yn eu hanes, Ar ol iddynt ateb cwestiynau yn dal perthynas a'r wasanaeth cyfran- asant o'r Sacrament. Hyderwn yn fawr y profa yr oil ohonynt yn ffyddlon i'r adduned yn holl droion yr yrfa. RHODD.—Cyflwynwyd i Ymddiriedolwyr Pendref anrheg sycld yn un amserol a der- byniol iawn, pan gofir am y teimlad sydd yn ffynu drwy y wlad, bron yn gyffredinol yn y dyddiau hyn, sef yw hono—Set of Individual Communion Cups, at wasan- aeth yr eglwys, gan Mr a Mrs D. H. Davies, Berwynfa. Nos Sabboth diweddaf cymun- wyd am y tro cyntaf gyda hwy. Derbyn- iodd y Trustees y cyfryw gyda dwylaw agored, a phasiwyd pleidlais o ddiolch- garwch cynhesaf y cyfryw i Mr a Mrs Davies am yr anrheg. Y GYMDEITHAS LENYDDOL.—Mae cyfnod arall yn hanes hon erbyn hyn wedi dirwyn i ben. Wrth daflu ein golwg yn ol dros y tymor gallwn ddweyd i ni gael amser difyr ac adeiladol. Profodd yr un lad rhwng Pendref a Salem yn un llwyddianus. Caf- wyd yn ystod y ddwy noson olaf bapyrau gan Mrs E. T. Williams ar Paul fel Cen- hadwr," a chan Mr Leonard Williams ar Doctor Coke." Diolchwyd yn wresog i'r naill a'r llall am eu papurau, pa rai ddangosent ol chwilio manwl. I ddiweddu y tymor caed Social, yn gyfyngedig i'r aelodau. Cafwyd noson ddymunol iawn o dan arweiniad Mr Llewelyn Jones.

NODION 0 GAERDYDD.

BRONYNANT.

11Asquith.