Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cyfarfod J   J H Talaethol. Ii y De ?y T jL?c ?_  CYNHELIR YR UCHOD YN NHON-PENTRE (RI,01?dda), Mai 3 hyd 7,1914 Trcfn y Cyfarfodydd Cyhoeddus SABBOTH, Mai 3ydd. Ton (Caersalem)- 10.30—Parch. Richard Owen. 6-Parch D.J.Williams. B.A. Ystrad Rhondda (Horeb)- 10.30—Parch D. J. Williams. B.A. 6-Parch. Richard Owen. Treorchy (Calfaria)- 10.30—Parch. J. H. Morgan. 6-Parch. J. M. Williams. Treherbert (Saron — 10.30—Parch. J. M. Williams. 6—Parch. J. H. Morgan. Tonypandy (Shiloh)- 10.30—Parch. E. Roberts. 6—Parch. E. Roberts. Penygraig (Seion)- 10.30—Parch. J. Wesley Morgan. 6-Parch. S. Whildmg. Clydach *Vale (Tabernacle)- 10.30—Parch. S. Whilding. » 6-Parch. J. Wesley Morgan. Caerau (Bethel)— 10.30—Parch D. L. Jones. 6-Parch. D. L. Jones. Garth (Maesteg)- 10.30-Parch. H. R Owen. 6-Parch. H. R. Owen. NOS LUN, am 7 o'r-gloch— Caersalem- Parch. J. Fisher Griffiths. NOS FAWRTH, am 7- Caersalem— Parch. Richard Morgan. NOS FERCHER, am 7- Caersalem- Cyfarfod Cenhadol. Cadeirydd- Edward Rees, Ysw., U.H. Siaradwyr- Parchn G. B. Roberts, ac R. W. Jones, Mri EdwardfJones (Pon- terwyd), a Dr. A. T.'Jones. Wesley Church. Pentre- Rev. W: T. Ellis (English Sermon) D'DD IA U. Yn Caersalem (M.C.) am 9 a.m.— Y Seiat Fawr. Llywydd- Parch Robert Lewis. Siaradwyr—Parchn. D. Creigfryn Jones, John Lloyd, John Jones (G), Mri John Evans, Jonathan Thomas, a Wm. Lewis. Yn Jerusalem, am 10.50- Parch: T. J. Pritchard. Eto, am 2— Parchn. R. H. Pritchard a W. J. Arter. „ Etc, am 6— Parchn. EvanJRoberts ac E. D. Thomas. Cymhellir boll Wesleaid y I Cylchdeithiau cyfagos, iriegis Fern- dale, Aberdare, a Chtierdydd, i ddyfod i'r Wyl ddydd'Iau. Bydd digoijedd o gvfleusterau teithio gyda Trains a Cars. —————"——— ) r.. Y, ( 1,/ =¿' r ,> Argraffwyd "Hanes Wesleyaeth Gymreig n yn y Swyddfa eang uchod. Danfomvch chwithau eich Gwaith Printio yno. ———— EVAN THOMAS, BANGOR. Y LLYFRFA, BANGOR. .K Maes Llafur 1914=15. YN AWR YN BAROD. Y RHUFEINIAID. Cyf. I. Is. 6c Gan y Parch. W. O. EVANS. Ar gyfer Dosbarth IV. Dwsin am 15 swllt. Damhegion lesu Grist. Rhan 1. 4c. Gan y Parch. R. W. Jones. Ar gyfer Dosbarth II. a III. Dwsin am 3s. 3c. LLYFRAU Y SAFONAL. Llyfr Cyntaf, i rai dan 8 oed, Safon 1. 1/- y dwsin. Ail Lyfr, „ 2 a 3. 2/- Trydydd Lyfr, 11 a 12 oed." 4 a 5. 2,(- Gofyniadau Maes Llafur 1914-15. Pum' Swllt y Cant. Yr oil o'r Cludiad wedi ei dalu. Archeber yn ddioed.

[ CYLCHDAITH CEFN MAWR.

MACHYNLLETH.II

I MYNYDD SEION, LERPWL. j

I NEWYDDION WESLEAIDD.

¡B YD CREFYDDOL.-

1 Rhyddfreiniad y Capeli.

CYLCHDAITH STOCKTON-ON-TEES.