Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

[ CYLCHDAITH CEFN MAWR.

MACHYNLLETH.II

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MACHYNLLETH. Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol y gylchdaith uchod dydd Sadwrn, Ebill 4ydd. Yr oedd yn-bresermol y tri gwein- i dog y ddau oruchwylwyr a chynrychiol- aeth gyinedrol o'r gwahanol eglwysi. Y oedd llawer eglwys yn y gylchdaith heb gynrycbiolydd. Carem pe gwnelai yr eglwysi hyn vmdrech decach i ddanfon cynrychiolydd i'r cyfarfodydd hyn. Uyvvyddwyd y cyfarfod gan yr Arolyg- wr. Dechreuwyd trwy ganu mawl ac i r Parch G. Bedford Roberts weddio. Darllenwyd cofnodion y cyfarfod blaen- orol a chadarnhawyd hwynt. Gahvyd sylw at y "Supplementary His- toric Roll." Yn ol penderfyniad y cyfarfod blaenorol cvflwynwyd v mater i sylw yr eglwysi. Barn yr eglwysi oedd nad oedd- ent mewn sefyllfa i ymgymeryd a'r gwaith. Er gofid y cyfarfod pasiwyd penderfyniad unol a'r farn hor. Cafwyd adroddiad o symau yr addewid- ion oddiwrth y gwahanol eglwysi at y ddyled. Mae yna ymdrech anrhydeddus wedi cael ei gwneyd a disgwylir cyn ddiwedd y flwyddyn y bydd y ddyled wedi ei chlirio. Daeth y broblem o ddwyn ymlaen y gwaith yn y dyfodol dan sylw. Pender- fynwyd gwneyd ar ddau weinidog yn lie tri a bod y cyfnewidiad i gymeryd lie Medi nesaf. Estynwyd gwahoddiadau unfrydol i'r Parchn J. Lloyd a G. Bedford Roberts i aros blwyddyn arall ar y gylchdaith. Wedi terfynu y gwaith ymneillduwyd i gael ymborth,.a ddarparwyd ar eu cyfer gan Mr W. Pugh Williams, Llanbrynmair. Diolchwyd yn gynes i Mr Williams am ei garedigrwydd. I GOB.

I MYNYDD SEION, LERPWL. j

I NEWYDDION WESLEAIDD.

¡B YD CREFYDDOL.-

1 Rhyddfreiniad y Capeli.

CYLCHDAITH STOCKTON-ON-TEES.