Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Llith o Awstralia.

Llythyrau at y Gol.

1-Deiseb Dwyn i

I -CYLCHDAITH COEDPOETH,

CYLCHDAITH CAERGYBI. I

I CYLCHDAITH CARNARFON. __!

I CYLCHDAITH ABERYSTWYTH.j

' CYLCHDAITH DOLGELLAU AC…

RUTHIN.

LLANASA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANASA. Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol yn y Groes Ebrill 8fed, dan lywyddiaeth y parch J. Lloyd Jones. Yr oedd hefyd yn bresenoi, y parch D. M. Griffith a'r ddau Oruchwyl- wvr, a chynrychiolaeth dda. Dechreuwyd trwy fawl a gweddi effeith- iol gan gan y brawd ieuangc Thomas, Jones, Ffynnongroew. Darllenwyd y cofnodion a chadarnha- wycJ hwynt. Galwodd y Llywydd sylw at yr angen- rheidrwydd o fabwysiadu y Safonau y Maes Liafur. Ail etholwyd Ysg y Cyfarfod Chwarter. Darllemwyd ystadegau y Genhadaeth Dramor gan Mr Goodman Ellis. Gohir- iwyd ystadegau Dirwest a'r Ysgol Sul hyd. y cyfarfod nesaf. Darllenwyd Schedule y capelau gan Mr, John Heritage, yn absenoldeb yr Ysgrifen- ydd, a diolchwyd iddo. Rhoddwyd gwahoddiad i'r parch D. M. Griffith i aros ar y Gylchdaith am flwydd- yn arall, ac atebodd yn gadarnhaol. Hefyd cadarnhawyd gwahoddiad y parch W. P. Roberts i'r Gylchdaith. Arholwyd y brawd James Elder gan y Llywydd—arholiad maith a manwi, a chafwyd atebion boddhaol. Siaradodd amryw o frodyr am ei alluoedd fel pre- gethwr, a phenderfynwyd iddo fod ar y plan nesaf yn bregethwr cyflawn. pasiwyd i'r Ysgrifenydd, Arthur Wil- I liams, i gynrychioli y cyfarfod chwarter yn y Cyfarfod Taleithiol, a Wm. parry a \V. I A. Jones os metha y Goruchwylwyr Terfynvvyd trwy weddi gan y Llywydd, i A. W.