Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

GWVDDKLWIEN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GWVDDKLWIEN. Derbyniodd yr Hyb-arch Joseph Davies, Wernddu, y" newydd \prudd am ei fab Ellis, yj; hyn a gymerodd le Gor ffennaf 7fed, 1917, yn ei gartref yn Mahoe, New Zealand. Ymfudodd gyda'i deiilu yno rhai fclyn yddau yn ol o Pistyll Gwyn, gerSLlan elidan Dyftryn Clwyd. Yn fuan/ar ol ymsefydlu yn Kaponja, Taranoki, ym- unodd ag Eglwys y Wesleaid Seisnig, a bu yn aelod blaenilaw, a gwasanaethgar. Dyma fel yr ysgrifenna y gweinidog:- He was held in high respect by friends land -neighbours, and it is now over two years since I made his acquaintance. I can speak of his uprightness, his integrity, his hones- ty and his love for good things. When visiting him is his home he used to talk of the progress of the church and of his father, and hisexperienci at home. Though the day of his funeral was wet, a large number of people assembled to pay their respects to his memory." Nid oedd Mr Davies er's rhai blyn- yddau yn gryf, eto, ni thybiodd y teahi fod y diwedd mor agos. Daeth y diwedd yn sydyn, ac ebedodd ei yspryd at Dduw, yr hwn a'i rhoes ef. Cafodd ei fagu ar aelwyd grefyddol, a tyfodd i fyny mewn gwasanaeth a defnyddioldeb yn Eglwys Crist. Gadawodd weddw a phlant i alaru, ar, ei ol. Tad yr amddifad a Barnwr y! weddw a fyddo yn amddiffynfa iddynt, Mae Mr Davies wedi claddu ei briod a deuddeg o bijront, a dau eto yn fyw, sef ei ferch ieuengaf Mrs aughes, Wernddu, a'i fab Mr J. P. Davies, yn awr yn South Affrica, gynt o Llangollen. Llawer ton sydd wedi curo ar ein han nwyl frawd, ae y naae pob ton yn ei ddwyn yn nes at y Gwaredwr. Ym neilltuodd Mr Davies oddiwrth bob kofal fel amaethwr, pan briododd ei ferch ieuengaf, ac y mae yn byw yn Wernddu gyda hi a'i phriod, a dymun- wn iddo niivu-ddydd brai. CydyBa- deimlir yn ddwfn gyda Mr Davies a'r teulu yn eu profedigaeth. 1 v P.

'.'PWLLHELI.'''

. ,:"."TREGARTH. I

I MYNACHLOG NEDS. I

Advertising