Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

OAKFIELD, LERPWL. I

QUEENSFERRY. I

BAGILLT.II

OPENSHAW, MANCHESTER. I

MANCHESTER. -I

CLATTER. I

GAIR 0 DREFFYNNON. I

TALSARNAU.I

TRINITY ROAD, BOOTLE. I

LLANDDULAS. j

IGORE STREET, MANCHESTER.

HANLEY.

PENIEL, FLINT.

j ABERDAR./

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

j ABERDAR. Nos Fawrth cynhaliwyd cwrdd croeso i'r milwyr Eddie Lewis, Ivor Davies, ac I Edward Morgan-tri llanc o Seion sydd yn y fyddin. Wedi cael pryd ysgafn o ymborth, cafwyd adrodd gan Olwen Jones, Nansi Megan Lloyd, Idris Morgan, Thos. Morgan, John Griffith, a Morgan Watkins canu gan Glymi Williams, Katie Lewis, Meiriona Lloyd, Iris Williams, John Parry Williams, H. Lloyd (Ap Hefin), JobnGriffith anerch- iadau gan Mri Morgan Wat-kins, Wm. Jones, Samuel Williams, Thos. Morgan, a Daniel Humphreys pedwarawd, Mr a Mrs W. J. Nicholas, Mrs (Parch) John Lloyd, a Mr Hy. Lloyd (Ap Hefin). Ar ran yr eglwys, cydwynwyd i'r bechgyn anrhegion o'u dewisiad eu hunain yn y ffurf o oriawr a modrwyau, gan Mrs Mary Owen, yr aelod hynaf. Llywydd, Parch John Lloyd cyfeilydd, Mr Thos. Lewis trysurydles,NLIrs J. Lloyd ysgri- fennydd, Mr W. J. Nicholas cyfarfod cyntaf o'r fafclv ac yr oedd y lie wedi ei addurno i'r achlysur, a thystir na fu yma gystal cyfarfod erioed i-newn ansawdd a rhif. Mab yw Eddie i Mr Thos- Lewis, ein horganydd, ac wedi clod adret i aros, oblegid ei glwyfo Edward Morgan sydd frawd i Mr Tom Morgan, pregeth wr, ac a fu yn rhai o'r ysgarmesoedd diweddaf yn Ftrainc, ac yn dychwelyd yn fuan Ivor bavies yn nai i Mr William Jones, pregethwr, ac yn cael ei barotoi i'r brwydro. Mae ereill o Ysgol Sul Seion yn gwasanaethu eu gwlad, a'r un croeso yn eu haros hwythau pan ddychwelant am dro i'w hen aelwyd. AP HEFIN. k— -rT— 1 —

[No title]