Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

"-';BYD CREFYDDOL. ,I

COLOFN Y LLENOR.

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I sSS ??? '?F"  ? ? 1? F ?  ? ?   11 Y LLYFRFA. || "YR EURGRAWN" AM 1918. Pris 4 Ceiniog y mis. Dan olyglaetb y Parch Thos. Hughes. "Y WINLLAN' AM 1918. Pris Ceiniog a Dimau y mis. Dan olygiaeth y Parch D. Gwyn- fryn Jones. "Y DYDDIADUR AM 1918. Pocket Book 2/6 yr un. Dyddiadur Llian 9c yr un. Dan olygiaeth y Parch W. R. Roberts. Archeber ar unwaith. Y Maes Llafur. YN AWR YN BAROD. j Esboniad y Parch. T. Isfryn i Hughes ar "j Epistolau Paul at y I PHILIPIAID, a PHILEMON. Pris: DAU SWLLT. Pan yr ymuna Dosbarth neu yr Ysgol yn gyffredinol i archebu dwsin, ac anfon blaendal, rhoddir hwy yn ol 1/6 yr un. =-c-¡ Gwyrthiau yr Arglwydd lesu Grist, Gan y Parch. J Maelor Hughes. Pris PEDAIR CEINIOG. Os archebir dwsin o'r uchod, gyda blaendal, rhoddir hwy am 4/ Gofyniadau y Maes Llafur Yn cynnwys y Safonau a threfn yr Arholiadau. Pris: CEINIOG. Rhoddir 100 "am 5/ a 50 am 3/- ond anfon tAl gyda'r archeb. Anfoner yr Archebion a'r Taliadau i'r BOOKROOM, BANGOR. .4 .t1II.10ttõ.8.J/ttU'.I1ICI'JIIU1-¡¡JI\;}1.AV- DETHOLIAD 0 EMYNAU. I YN AWR YN BAROD. Cynwysa dros 200 0 Emynau Ii Detholedig, ac adranau ar gyfor y Cynhauaf, yr Ysgol Sul, Bedydd Planfe; Dirwest, ac ychydig Emynau Saesneg, CASGLIAD DIGURO. Pris, Pedair Ceiniog, mewn Ilian ys- I twyth. Trwy y Post, 5 ceiniog. Dwsin am 4/ post free. r Haner cant am 15/ carriage paid. r Cant am 30/ carriage paid.  • I Testamentau i'r | Milwyr. t Testament mewn llian Khaki, Ceiniog yr un, post free am ddwy geiniog. Dwsin am 1/6. Testament bach hardd, gilt edges, mewn llian Khaki prydferth. Aiff i boced y wasgod. Prisiaiip 10c yr un.; Dwsin am 9/6. Gwna y rhai hyn anrheg ddymunol i'r Milwyr Cymreig. • Rheolau y Trefn- yddion Wesleyaldd J Argraffiad Newydd, yn lIyfryn debtlus, o'r Rheolau ddylai fod yn Haw pob aelod Wesleyaidd. Mae'r Rheolau hyd Gynhadledd 1913 oil yn yr argraffiad hwn. Pris, Ceiniog a dimai y copi; 100 am 6/6; 50 am 3/3 post free. Cases at Rwymo. ,:J ;_1 U Ceir Cases llian hardd at rwymo "Hanes Wesleyaeth Gymreig am swilt. Cases llian destlus at rwymo Yi ¡ Eurgrawn" a'r "Winllan" Fj Ceir y cyfan drwy ein Dosharthviyr Lleol g. M YN DDIDRAUL. I I Hyderwn gael Catalogue newydd ar ol y Rhyfel. II Pob Archebion a Thaliadau i'w hanfon i:— B I Parch. O. MADOC ROBERTS, H8 Bookroom, Bangor. s Agraffwyd dros y Cyhoeddwyr gan L. Davies, Swyddfa'r Gwyliedydd New» ydd, Blaenau Ffestiniog.