Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

I .' .< TREGARTH. II

CYLCHDAITH RHYL. - I

I"IRHUTHYN. .\ I-I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

"I RHUTHYN. I- I Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol y gylchdaith, dydd Iau, Ionawr 3, dan lywyddiaeth y Parch D. M. Griffith. Daeth cypryehiolaeth weddol ynghyd. Cadarnhawyd y eofnodion. Pasiwyd yn unfrydol ein bod fel cylohdaith yn anfon gair5 am yr hanner ynglyn a gwertbiant capel Llandegla. Trefnwyd cyfarfod blynyddol y Trustees ynihoT3 lie. Diolchwyd yn gynnes i Mr H Hughes,JjRhuthyn, am ei wasanaeth fel ysgrifennydd y Capeli, ac ail-etholwyd ef. Rhoddwyd sylw i lyfr y Parch E. Isaac ar Emynwyr Cymru." v Penod- wyd y ddau Oruchwyliwr i archwylio Cyfrifon y Trust. Diolchwyd ao ail- etbolwyd y ddau Oruchwyliwr, a phas. iwyd i estyn y tymor o dair i bedair blynedd. Pasiwyd ein bod yn gofldio deall fod Ty'r Cyffredin wedi pasio i ddifreinio y Gwrthwynebwyr Cydwyb- odol, ac yn erfyn arnynt ail ystyried y mater. Pasiwyd pleidlais- 0 gydym- deimlad a theuluoedd Mrs Price a Mrs J. Jones, Cae Coch, Graigfecban, y naill wedi colli mab a'r llall frawd yn y rhyfel. Gwaagwya am i gasgliad y Gen- hadaeth Dramor fod i mown erbyn canol Ionawr. Darparwyd te rbagorol gan wahanol gyfeiilion eglwys Rbuthyn, a diolchwyd iddynt. GQH. j Ii I

) CYLCHDAITH BAÊNAU fESTINI08.

CYLCHDAITH OAKFIELD, LERPWL…

! CYLCHDAITH LLANRHAEADB.

I CEFN MAWR.