Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

MAENTWROG.

-NEFYN.■'I

..CLOCAENOG. I

I 'LLANBEDR PONT STEPHAN.

I DYFFRYN ARDUDWY.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DYFFRYN ARDUDWY. Nos Sul, Ionawr 20fed, cynhaliwyd Cyfarfod Ysgol Dosbarth yr Abermaw yn ylleucoa Dylasai fod wedi cym- eryd lie wythnos ynghgynt, ond oherwydd marwolaeth sydyn ac annis- gwyliadwy y LlywyddMr John Jones, y Library, Abermaw, fe'i gohiriwyd. Pasiwyd pleidlasfo gydymdeimlad a Mrs Jones yny pwyllgor. Daeth Mri Wm Jones, John William Jones ac Edward Williams i gynryehioli; -efaUai fod ger- winder y tywydd yn lluddias cynrych- iolwyr Beser a Harlech. Yr oedd ysgol y Dyffryn wedi paratoi yn dda a chaed cyfarfod llewyrchus. Cymerwyd rhan mewn canu ac adrodd gan Willie. O. Williams, Anita Elenor Griffith, Trevor Griffith, Annie Madryn Jones, Gwilym Meirion Griffith, Katie Wil- liams, Jennie Williams, a T. H. Jones. Hefyd canwyd amryw donau swynol gan y plant o dan arweiniad Mr Wm. John Griffith. Arholwyd y Safonau gan Mr Albert Mitchelmore, a Miss Bessie Williams, Gornant. Cafwyd anerchiadau, &c. gan y tri cynrych- iolwyr. Diweddwyd cyfarfod hynod o dnymuuol trwy weddi gan Mr John I William Jones, Abermaw. YSG. I

CYLCHDAITH PONTYPRIDD. I

I. : .-I::. WEASTE.I

EGREMONT. -j

.MALDWYN-LLEYN.1I

PWLLHELI.

[No title]