Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

University College of Wales, ABERYSTWYTH (One of the Constituent Colleges of the University of Wales). OPENED 1872. President:—Sir JOHN WILLIAMS, Bart., M.D., D.Sc, G.C.V.O. Principal: T. F., ROBERTS, M.A. (Oxon), LI.D. (Vict). THE Session begins in September. X Lectures cpmmence early in October. Entrance Scholarships and Exhibitions, open to both male and female candidates above the age of 16, are offered for Com- petition at the commencement of the Ses- sion. Students are prepared for Degrees in Arts, Science (including the Applied Science of Agriculture), Law and Music. Sessional Composition Fee-in Arts £ 12, in Science £15. Sessional Registration Fee, £1. Men Students reside in Registered Lodgings in the town, or at the Men's Hostel-Warden: Mr H. H. Paine, M.A., B.Sc. Women Students reside in the Alexandra Hall of Residence for Women Warden Miss C. P. Tremain, B.A. For full particulars respecting the General Arts and Science Departments, the Law De- partment, the Agricultural Department, the Departments for the Training of Ele mentary and Secondary School Teachers, and the Hostels, apply to— J. H. DAVIES, M.A., Registrar. RHIWMATIC ANHWYLDEB Y KIDNKY. • Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y liywethau a'r cymmalau, enaith gormod o uric acid yn y cyfaifsodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwlt yw'r achos o boen yn y cefn, ItJmbage, sciatica, gout, anhwyldeb y dwr, carreg grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a fiurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffiaith eu bod ym adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a a thrwy hynny o angenrheidrwydd a symuda'r eSeithiau drwg a ddeillia 9 hono ac Mae wedi iachau achosion dirif- edi gwedi methiant meddyginiaathaa eraill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt ya prysur gymeryd lle'r meddyginiaethau hea ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog. Mae Tabledi Estora yn Ha.wn deil. yngu y desgrifiad ohonynt—meddygin- iaeth onest ant br& g.nest-lJ3 y Mwelt o 40 dabledi, neu chwe blychiad am 6/9. Ai werth gan Ffrylhvyr ymhobman, ae.u'n rhad trwy'r post, am y prisiau hyn oddi- wrth Estora Co., 132, Charing Cross Road, London, W.C. ME RC H ED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoeo, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, end yn amlach nag i'r gwrth- wyneb y mae i'w briodoli i'r elwod (kid- neys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TABLETS eu llwyr adferu 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwyddwch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn di'byn- nu yn hollol ar ei hiechyd. Fflint Agent, Walter Topping, Pharma, cist. BI-aenau Festiniog Agent-Hugh Jones Medical Hall. Yr Epistel at y Phiiipiaid. IRSBOIRAD DIGURO. ESBONIAD diguro ar yr Epistol .1 at y Philipiaid gan y Parch. B. Humphreys, Felinfoel. Pris ^ostyn^ol, 1 drwy'r post, 1/3. Y mae wedi ei rwymo mewn llian, ac y mae ynddo 146 o du- dalennau. Rhoddir saith am bri So chwech. Anfoner yr achebion i Parch. EDWIN JONES, Barmouth. ■ JUIIBII.I1— l r, ':I8j INDIVIDUAL COMMUNION CUPS FOR LISTS^OF Patent, Ideal Outfits, ■" AND ■; Samples on Approval, Carriage Paid, write to the Makers- Townsheads, Ltd., Birmingham, Yn Awr yn Barod. "V TRI EESU." ss I LLYFR I BAWB. Dynoethir ynddo Gyfeiliornadau Diwinyddol Pwysig: "Important Theological Errors Exposed. Profiad yr Awdur gyda'r Argraffiad Cyntaf: Pan yr anturiais gyntaf 1 ma's, i faes y byd, Nid ymddangosai'n ffafriol Oddi.allan ar y pryd: 0.1d llais o'm mewn a ddwedai Nac edrych ar y gwynt, Gwna frys i hau yr hadau Ceir medi felly'n gynt." A'r llais a ychwanegai Abertha, bydd yn hael, Gofala brisio'r Llyfryn Fel gallo pawb ei gael Gwrandewais ar ei archiad I'r bobl hysbysiad roes Am Lyfr yn dangos ffeithiau Rhagorach am y Groes. Trwy hyn daeth im' archebion O'r Gogledd, ac o'r De, A siroedd Lloegr hefyd, O'r pentref, ac o'r dre Gwahoddwyd ef i'r 'Spyty Yn gwmni'r snilwr claf, A thros y mor i'r cad faes,— Syn yw'r archebion gaf! I'w cael gan yr Awdur- W. RICHARDS (PREGETHWR), DIGBETH INSTITUTE, BIRMINGHAM. Pris 3c. Gyda'r Post, 4c. Gellir ei gael hefyd trwv y Llyfr- werth wyr. Yr Emynydd Adiyswol, SEF Pump o Emynau Newyddion, cyf- addatft iawp i'w dsftiyddio yn y seiyilfa ddifrifoi y mae ein gwlad a'r byd ynddi yn y fifyfood hwn. Cynwysant driarddeg o benillidn a 78 o linellau. Wele un emyn yn oograifft— f, Ni wisgodd lesu gnawd Er mwyn addysgu ei hun Gwaaeth hyn, a daietK^a d'lawd, Er eynorthwyo dyn. Ffordd newydd wnaeth i gaÚadDu w I ytnwybyddiaeth dynol ryw. Alae'r lesu byth yr u'n, Er holl gyndynrwydd byd, Gweithia''n ddi-der el hun, I'w gael i'r noddfa glyd. Ei aberth mawr, a'i dyn«r lef Sydd yn ein galw ato Ef. Gellir eu cael oddiwrth yr Awdur: W. RICHARDS, Digbeth Institute, Birmingham. Pris Ceiniog. Gyda'r Post, Ifc. LLYFRAU GWIR'fflFAWR AR WESTH Am Brisiau Gostyngol. S. C. 1. Hanes yr Athrawiaeth Grist- ionogol gan Dr J. Hughes 1 3 2. Diwinyddiaeth Naturiol, gan Dr. Paley, yn Gym. raeg, Rhagdraeth gan Dr. Hugh Jones (M C.) 1 3 3. Cofiant y Parch R. Hum- phreys, Dyffryn 1 3 4. Cofiant y Parch Griffith R illiams, Talsarnau 1 3 5. A Grammar to the Welsh Language, by Thomas Rowlands (4th Edition). 2 0 6. Yr Hynod Joan Jones, gan Rhuddenfab, Rhagdraeth gan Daniel Owen, Wydd- grug ,o 9 7. Dafydd Evans, Ffynon- henry, gan B. Thomas, Trydydd Argraffiad 0 9 $. Cofiant y Tri Brawd, gan y Parch 0. Madoc Rob- erts 0 6 Y Cywir Ddychwelwr gan Thomas Shepherd 0 6 Anfoner at- Rev. OWEN HUGHES, 101, Bruce Street, New Wortley, Leeds, York& ARGRAFFU ARGRAFFU! S Argreffir Adroddiadau Egtwysigf Llyfrau Soifa, Balance Sheets, Posters-unrhyw faintioli, Tocynau Darlithoedd, n Cyngherddau, &c GAN ARGRAFPYDD Y « GWYLIEDYDD NEWYDD,' Y map y Swyddfa yn cynwys y Peirianau a'r Llythyrenau diwedd araf-a i oil yn new/dd. Dymuna ddiolch am yr Archeb- ion y mae wedi ei gael drwy y Post, pa rai a roddodd lwyr fodd- onrwydd yn ol y tystiolaethau b dderbyniodd. y mofynr am Estimates â Lwms, BAvies^ "G^liodyds Newydd" Office, Blaenau Ffestiniog, 1 Popular Central London Hc^eis Opposite the BRITISH MUSEUM. THACKERAY SUB C ?"?  E? 8 HOTEL Great Russell Street, London, W. C. 1. •' i Near the BRITISH MUSEUM KiNGSLEY HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., London W.C 1. THESE Large and Well-appointed TEMPlut- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath- rooms on every Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, Night Porters. Bedroom, Breakfast, and Attendance from 6/6 per night per person. Full Tariff and Testimonials on application. TELEGRAt HIC ADDRESSESII t Kingsley Hotel: Bookcraft,Westcent, London, ;.Thackeray Hotel Thackeray, "Westcsat, London." Tel., K. Museum 1232. ,T. I,Iuseum 1230 m———— r'! <<! <! M! )!)!t)! !)!< m M m m m .1!ILt.. Llyfrau Newyddion Cyhoeddedig t gan Telynor Mawddwy, Barmouth. Y Tant Aur, wedi ei ddiwygio, drwy'r post 1/1. i Caiucy Belyn (Rhan I.). Deuddeg o Hen Alawon wedi eu trefnu i'r Delyn neu'r Berdoneg. Drwy'r post, 1/1. Y Bu^eiUald a'r DOOWP& Can- tawct. gysegredig newydd i S,.A.T.B. Pris, S.F., 6c.; H.N.,2/6. O tyrdynol. Rhangan. S.F., lc. Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, lc. H.N., 8c. Rwyln sefyll ar dymkestlog )an Anthem Gynuileidfaol. S.F., lc. Bwy Action Sonàl Blant: (1) Doli (2) Gan y uwch." S.F., lc. Llwyn Onn a'r Pelt Rhaw. Dwy engraifft arali o'r Tant Aur at wasanaeth Y sgolion. S. F., lc. "— "C Am bob fanylion pellach anfoner at Telynoi Mawddwy. Arweiiiyddi Cymanfaoedd, Beirniad ac ArholyddA Organydcl II Rehoboth," Coedpoeth. Mr. TOM CARRINGTON (PBNOE&OD OWVBSFKYIA), (Cymrodor o Goleg y T.S.C., Llundain). COSDFOETH, WREXHAM. Cyhoeddwr "Seren Bethlehem" (Cynogfab Concwlest Calfari, S.-F.,lc.; H.N. Sc. Anthemau'r Dydd Gymanfaoedd. 3P- 30 C; X-X Hugh Davies's COUGH MIXTURE. Y Feddyginiaeth Fawr Gymreig. f AT BESWCH-Cymerwch Davies's Cough Mixture.' AT ANWYD-Cymerwch Davies's Cough Mixture." AT DDIFFYG ANADL-Cymerwch Davies's Cough Mixture AT GRYGNI-Cymerwcb "Davies's Cough Mixture. Rhyddha y Phlegm, llacia'r Frest, clirio y llais. Anmhrisiadwy at y Pas ar Blant, Bronchitis, &c. Mewn potelau If II 2/9 4/6-ganbob Druggist. Parchenog-HUGH DAVIES, Chemist, Machynllett. SYLWCH.—1. Y mae ei flas yn ddymunol. 2. Y mae plant yn hoff ohonno. 3. Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. 5. Y mae y prif bregeth- wyr a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gall fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd II SARZINE" BLOOD MIXTURE. GROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw ynhoni gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, peaddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, lIlt a 2/6 y botel. neu gyda 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Perchenog, HUGH DAVIES, Chemist Machynlleth. "MOLRAT" AT LADD TYRCHOD. Ysgsifenna John Prjree, Maosymeirch Blinid ni acw gan Dyrchod cyoyddent bob blwyaidyn, fel yr oadd y t:r a golwg difrifol arno, ac yr oedd arnaf gywjMjglfa hon,o, ctnd clywais fod hono, yn ddidrafferti; io ft4.r Hugb Daviea, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio plfBw lladd yn ddidraffert^ iawn.—Ei «aw ydyw Molrat," naewn packets 1/6 yr un. backet, a rhoddais el ya ol y cyfarwyddyd aim ban pryfaid genwair, a rhod hyony yn llwytw y TwrcM, Ni cfeedodd y twrefe aiwy."