Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"GwYSsyedydd Ne,vydal AT EIN DOSBARTHWYR. Pob archebion a thaliadau am y Gwyl- iedydd Newydd i'w danfon i'r Rbeolwr, Gw?ec?d? Newydd Flint ?OM?a/?, F?N? Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 2/2; dau gopi am 3/7 tri copi am 4/6; pedwar, pump, a chwech yn ol 1/5 y dwsin. Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter Heb hyn y mae yn amhosibl bron i ni gario ymlaen. AT EIN GOHEBWYR. Anfoner pob Gohebiaeth, gydag enw priodol yr anfonydd, i'r Golygydd wedi eu cyfeirio- Y Oolygydd, awviledydd Newydd," Flint Mountain, PUnt, Diolchwn os rhydd ein Gohebwyr sylw i'r awgryrriiadau hyn:- Carem i bob gohebiaeth fod mewn llaw eibyn boreu Iau. Ysgrifener ar uwyneb i'r ddalen bob am- ser. Os na fyddis yrrrhoiond Stamp Dimauar yr amlen gadawer hi yn agorcd, ac ysgufeaner" Press News" ar ei chongl. LLYFR NEWYDD. "Emynwyr Cymru" GAN Y fARCH. EVAN ISAAC. Cynnwys y llyfr Ysgrifau Hanes yddol a Beirniadol ar holl Brif Emynwyr Cymru, o Edwwrid Prys I hyd Ehedydd Ial, ac ar ei derfyn' ceir Llyfryddiaeth yr E,mynwyr.| Barn Llenorion YR ARCHDDERWYDD DYFED. Fel un sydd yn teimlo cryn ddiddordeb yn emynwyr ac ernynau Cymru, darllenais eich ysgrifan gyda boddbad raawr. Cred- af y bydd y llyfr yn fendith i'r genedl." PARCH T. J. PRITCHARD (GLAN DYFI). 1, Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwnc a chreoaf y bydd yn waith safonoL Costiodd lafur enfawr. Y mae cywirdeb yr awdur fel hanesydd, ei farn deg fe) beirniad, a'i arddull fyw a graenus fel llenpr, yn gosod ei genedl tan rwyrnau i'w gefnogi." Y PRIFARDD J. J. WILLIAMS. Gallaf yn ddibetrus gymeradwyo'r llyfr hwn. Chwiiioddyr awdur yn fanwl am y ffeithiau, traethodd ei farn yn groyw, a gwisgodd y cyfan mewn iaith gref a glân. Bydd bai mawr yn rhywle os na phrynir y llyfr wrth y miloedd." Y PARCH THOMAS HUGHES. Golygydd yr Eurgrawn. "Ceir yma ffrwyth ymchwil fanwl i hanes ein hen emynwyr, wedi ei gyfleu; mewn modd diddorol iawn. Cloriennir eu cynhyrchion a llaw beirniad annibynnof a chraff, sydd ar yr un pryd yn lienor awen- gar. Y mae graen lenyddol rhagoiol ar y gyfrol o glawr i glawr." Y PRIFARDD GWILI. "Darllenais eich ysgrifau gyda bias' mawr. Aethoch i drafferth anarferol, a dywedasoch y gwir plaen, heb ofni wyneb gwr. Credaf y bydd y llyfr o werth i'r rhai a ddaw ar eich ol, fel engraifft o1 wrthofl byw ac adeiladu ar draddodiad heb sail iddo. Dylai y llyfr werthu yn gyflym a hir." TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwn yn gynysg-i aeth wirioneddol i'n llenyddiaeth. Dengysj yr ysgrifau ol meddwl galluog, medr llenyddol, barn aeddfed, a gwybodaeth drylwyr o'r pwnc. Os caiff y gwaith hwn y gefnogaeth a haedda, prynnir ef wrth y miloedd." Cyhoeddir cyn gynted ag y ceir nifer digonol o Danysgrifwyr. PRIS 3/6. Yr Archebion i'w hanfon i'r Awdur, Treharris, Glam.

i HODIADAU WYTHNOSOL.

[No title]

[No title]

[No title]

ITRYSORFA'R " GWYLIEDYDD NEWYDD."I

[No title]